Защитен достъп с Microsoft Entra

Запознайте се със семейството продукти за самоличности и достъп в множество облаци.

Самоличност и достъп за един свързан свят

Уверено осигурявайте възможности за по-интелигентни решения за достъп в реално време за всички самоличности в хибридно разполагане, в множество облаци и други.

Защита на достъпа до всяко приложение или ресурс

Защитавайте своята организация, като защитите достъпа до всяко приложение и всеки ресурс за всеки потребител.

Защита и проверка на всяка самоличност

Ефективно защитавайте всяка самоличност, включително служители, клиенти, партньори, приложения, устройства и работни натоварвания, във всяка среда.

Предоставяне само на необходимия достъп

Откривайте и определяйте правилния размер на разрешенията, управлявайте жизнения цикъл на достъпа и осигурете най-малко привилегирован достъп за всяка самоличност.

Опростяване на средата за работа

Поддържайте продуктивността на потребителите си с прости възможности за влизане, интелигентна защита и единно администриране.

Открийте семейството продукти на Microsoft Entra

Създайте надеждна структура между хора, микроуслуги и неща с продукти за самоличности и достъп в множество облаци.

Управление на всичко на едно място

Защитавайте достъпа до всяко приложение или ресурс за всеки потребител. Проверявайте и защитавайте всяка самоличност и всяко искане на достъп. Откривайте разрешения и управлявайте достъпа – всичко на едно място – в центъра за администриране на Microsoft Entra.

Разберете какво казват нашите клиенти

Защитата стимулира иновациите за Hamilton Beach

Вижте как Microsoft Entra и други решения за защита на Microsoft позволяват на Hamilton Beach да се съсредоточат върху това, което следва – и да не се страхуват.

Непрекъснато признаван за лидер от анализатори в отрасъла

Получавайте актуална информация и новини за самоличностите и достъпа

|

Microsoft Entra е семейството продукти, която включва всички възможности за самоличности и достъп. В рамките на семейството Entra са продукти като Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), „Проверен ИД на Microsoft Entra“ и „Управление на разрешения на Microsoft Entra“. Microsoft Entra е визията за самоличност и достъп, която се разширява отвъд управлението на самоличности и достъп с нови категории продукти, като например управление на правата за достъп до инфраструктура в облака (CIEM) и децентрализирана самоличност.

Microsoft Entra е цялостно семейство от продукти за самоличности и достъп.

Azure AD вече е част от семейството продукти на Microsoft Entra.

Първи стъпки

Защитете всичко и развийте бъдещето си днес. Започнете безплатното си изпробване.

1. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.

GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.

2. Gartner, Magic Quadrant за управление на достъпа, 01 ноември 2021 г., Енрике Тейксейра, Абхюдей Дейта, Майкъл Кели.