Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Microsoft Security

Планове и цени за Microsoft Entra

Изберете най-добрата опция за вашите нужди за самоличности

Разгледайте цените и продуктите за управление на самоличности и достъп

Azure Active Directory сега е Microsoft Entra ID.

Разглеждане на плановете и цените на Microsoft entra
  • Икона с отметка за включено Частично включено
  • Икона на пълна отметка Включено

Безплатен ИД за Microsoft Entra

Originally starting from Безплатно now starting from Безплатно

Безплатно Безплатно


Включена с абонаменти за облака на Microsoft, като например Microsoft Azure, Microsoft 365 и други.1

Azure Active Directory Premium P1

Originally starting from €5.60 now starting from €5.60

€5.60 €5.60

потребител/месец


Microsoft Entra ID P1 (преди Azure Active Directory P1) се предлага като самостоятелен или включен в Microsoft 365 E3 за корпоративни клиенти и Microsoft 365 Business Premium за малки и средни фирми, включително версиите на тези пакети, които не включват Microsoft Teams.

Най-изчерпателният

Azure Active Directory Premium P2

Originally starting from €8.40 now starting from €8.40

€8.40 €8.40

потребител/месец


Microsoft Entra ID P2 (преди Azure Active Directory P2) се предлага като самостоятелен или включен в Microsoft 365 E5 за корпоративни клиенти, включително версии на този пакет, които не включват Microsoft Teams.

Промоционално предложение, налично2

Microsoft Entra ID Governance

Originally starting from €6.60 now starting from €6.60

€6.60 €6.60

потребител/месец


Microsoft Entra ID Governance е разширен набор от възможности за управление на самоличността за клиенти на Microsoft Entra ID P1 и P2. Специално ценообразуване е налично за клиенти на Microsoft Entra P2.

  • Икона с отметка за включено Частично включено
  • Икона на пълна отметка Включено
Удостоверяване, еднократна идентификация и достъп до приложения
Partially included
Included
Included
Удостоверяване в облака
(Транзитно удостоверяване, синхронизиране на хеширане на пароли)
Included
Included
Included
Федерирано удостоверяване
(Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа или федерирания с други доставчици на самоличност)
Included
Included
Included
Еднократна идентификация (SSO) без ограничение
Included
Included
Included
Приложения под формата на софтуер като услуга (SaaS) с модерно удостоверяване (приложения от галерията с приложения на Microsoft Entra ID, SAML и OAUTH 2.0)
Included
Included
Included
Групово присвояване към приложения
Included
Included
Откриване на приложения в облака (Microsoft Defender for Cloud Apps)
Included
Included
Прокси сървър за приложения за локално удостоверяване, базирано на заглавка, и интегрирано Windows удостоверяване
Included
Included
Партньорства за защитен хибриден достъп (Kerberos, NTLM, LDAP, RDP и SSH удостоверяване)
Included
Included
Included
Споразумение за услуги
Included
Included
Позволяваща персонализиране страница за влизане на потребител
Included
Included
Included
Администриране и хибридна самоличност
Partially included
Included
Included
Управление на достъпа, основано на роли (RBAC)
Included
Included
Included
Управление на потребители и групи
Included
Included
Included
Разширено управление на групи (динамични групи, правила за именуване, изтичане на срока, класификация по подразбиране)
Included
Included
Синхронизиране на самоличности на Active Directory с Microsoft Entra ID чрез синхронизиране в облак или синхронизиране на Connect
Included
Included
Included
Наблюдение и анализи в облака за вашите ключови локални сървъри (изправност на Connect)
Included
Included
Делегирано администриране – вградени роли
Included
Included
Included
Лиценз за клиентски достъп (CAL) на Microsoft Identity Manager
Included
Included
Синхронизиране на потребители между различни клиенти
Included
Included
Организации с множество клиенти
Included
Included
Самостоятелното обслужване на крайните потребители
Partially included
Partially included
Included
Портал за стартиране на приложения (Моите приложения)
Included
Included
Included
Колекции от потребителски приложения в „Моите приложения“
Included
Included
Included
Портал за самостоятелно управление на акаунти (Моят акаунт)
Included
Included
Included
Самостоятелна смяна на паролата за потребители в облака
Included
Included
Included
Самостоятелно нулиране/смяна/отключване на пароли чрез локално обратно записване
Included
Included
Търсене и отчитане на дейностите по самостоятелно влизане
Included
Included
Самостоятелно управление на групи (Моите групи)
Included
Included
Самостоятелно управление на правомощията (Моят достъп)
Included
Included
Многофакторно удостоверяване и условен достъп
Partially included
Included
Included
Многофакторно удостоверяване (MFA)
Included
Included
Included
Без парола (Windows Hello за бизнеса, Microsoft Authenticator, FIDO2, интеграции на ключове за защита)
Included
Included
Included
Условен достъп
Included
Included
Ограничен достъп на SharePoint
Included
Included
Управление на времето за живот на сесията Научете повече
Included
Included
Непрекъснат анализ на достъпа
Included
Included
Глобална защита и управление на пароли (потребители само в облака)
Included
Included
Included
Глобална защита и управление на пароли (забранени пароли по избор, потребители, синхронизирани от локален Active Directory)
Included
Included
Атрибути за защита по избор
Included
Included
Защита на самоличностите
Included
Условен достъп, базиран на риска (риск при влизане, риск за потребителя)
Included
Контекст на удостоверяването (постъпково удостоверяване)
Included
Филтри за устройства и приложения за условен достъп
Included
Защита чрез маркери
Included
Уязвимости и рискови акаунти
Included
Разследване на рискови събития
Included
Регистриране и отчитане на събития
Partially included
Included
Included
Основни отчети за защитата и използването
Included
Included
Included
Разширени отчети за защитата и използването
Included
Included
Възможност за свързване на управлението и информацията за защита и управление на събития
Included
Included
Included
Управление на самоличността
Partially included
Partially included
Partially included
Included
 Автоматично обезпечаване на потребители в SaaS приложения
Included
Included
Included
Included
Автоматично обезпечаване на потребители в локални приложения
Included
Included
Included
Автоматично обезпечаване на групи в приложения
Included
Included
Included
Управлявано от ЧР осигуряване
Included
Included
Included
Удостоверяване на условията на използване
Included
Included
Included
Сертификати и прегледи за базовия достъп
Included
Included
Сертификати и прегледи за достъпа с помощ от машинно обучение
Included
Базово управление на правомощията
Included
Included
Управление на правомощията – разделяне на задълженията
Included
Included
Управление на правомощията с Verified ID
Included
Работни потоци за жизнения цикъл
Included
Табло за управление на самоличности
Included
Privileged Identity Management (PIM)
Included
Included
  • Домейновите услуги на Azure Active Directory вече са домейнови услуги на Microsoft Entra. Управлявайте услугите на домейна си в облака, за да:

  • Получавате достъп до управлявани домейнови услуги.

  • Присъединявате виртуални машини на Azure към управляван домейн без домейнови контролери.

  • Влизате в приложенията, свързани с вашия управляван домейн, с идентификационните данни за Microsoft Entra.

Получете повече с Microsoft 365

Осигурете безпроблемна и защитена среда за влизане за персонала с директен контакт и персонала, който работи с информация, с абонамент за Microsoft 365, включващ Microsoft Entra ID.

Назад към разделите

Разгледайте новите продукти за мрежов достъп в предварителен преглед

Защитете достъпа до всички лични приложения и ресурси – за потребителите на всяко място – с ориентирания към самоличности мрежов достъп със Zero Trust. Информацията за цените ще бъде предоставена, когато тези продукти станат налични.

Жена, която седи на бюро, докато работи на Microsoft Surface.

Личен достъп чрез Microsoft Entra

Осигурете възможност на потребителите да се свързват защитено с лични приложения от всяко място.

Мъж, който седи на бюро и провежда обаждане на мобилен телефон, докато работи на лаптоп.

Интернет достъп чрез Microsoft Entra

Защитен достъп до интернет, SaaS и приложения на Microsoft 365.

Преосмисляне на защитения достъп

  • [1] Безплатното издание на Microsoft Entra ID е включено с абонамент за търговска онлайн услуга, като например Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Intune, Microsoft Power Platform и други, в страни, където те се предлагат за продажба.
  • [2] Microsoft Entra ID Governance се предлага на промоционална цена за клиенти на Microsoft Entra ID P2 до 30 юни 2024 г.

Следвайте Microsoft