Решения за самоличности и достъп

Защитете своята организация, като защитите достъпа до свързания свят за всички ваши потребители, интелигентни устройства и услуги.

A person reaching out to use their touchscreen laptop.

Решения за самоличности и достъп, които работят за вашите потребители, приложения и устройства

Научете как Microsoft може да ви помогне с вашите бизнес предизвикателства, свързани със самоличности и достъп.

Защитен адаптивен достъп

Защитавайте достъпа до ресурси и данни, като използвате сигурно удостоверяване и базирани на риска правила за адаптивен достъп, без да компрометирате работата на потребителите.

Безпроблемна среда за работа на потребителите

Осигурете лесна и бърза среда за влизане, за да поддържате потребителите си продуктивни, да намалите времето за управление на паролите и да увеличите продуктивността на крайните потребители.

Единно управление на самоличности

Управлявайте всички самоличности и достъпа до всички приложения в централно местоположение независимо дали са в облака, или локално, за да подобрите видимостта и контрола.

Опростено управление на самоличности

Управлявайте ефективно достъпа до приложенията и данните за всички потребители и администратори с автоматизираното управление на самоличността, за да гарантирате, че само упълномощени потребители имат достъп.

Продукти за самоличности и достъп на Microsoft Entra

A person standing up and presenting in a meeting room.

Azure Active Directory

Защитете своята организация с решението за управление на самоличности и достъп на Microsoft Entra, което свързва хората с техните приложения, устройства и данни.

A person standing over a desk typing on a keyboard.

Управление на разрешения на Microsoft Entra

Откривайте, отстранявайте и наблюдавайте рисковете, свързани с разрешенията във вашата инфраструктура в множество облаци, с решение за управление на правата за инфраструктурата в облака (CIEM).

A person using their mobile phone to verify a new credential.

Проверен ИД на Microsoft Entra

Създавайте, издавайте и проверявайте децентрализирани идентификационни данни за самоличност, спазващи поверителността, с решение за проверка на самоличността, което ви помага да разрешите по-защитени взаимодействия с всеки или всяко нещо.

A person standing up and presenting in a meeting room.

Azure Active Directory

Защитете своята организация с решението за управление на самоличности и достъп на Microsoft Entra, което свързва хората с техните приложения, устройства и данни.

A person standing over a desk typing on a keyboard.

Управление на разрешения на Microsoft Entra

Откривайте, отстранявайте и наблюдавайте рисковете, свързани с разрешенията във вашата инфраструктура в множество облаци, с решение за управление на правата за инфраструктурата в облака (CIEM).

A person using their mobile phone to verify a new credential.

Проверен ИД на Microsoft Entra

Създавайте, издавайте и проверявайте децентрализирани идентификационни данни за самоличност, спазващи поверителността, с решение за проверка на самоличността, което ви помага да разрешите по-защитени взаимодействия с всеки или всяко нещо.

Оценяване на Zero Trust

Оценете своя етап на зрялост по отношение на Zero Trust, за да определите къде се намира организацията ви в момента.

A person holding an open laptop.

Какво казват експертите в отрасъла

Разберете какво казват нашите клиенти

„Улеснихме живота си чрез приемането на Azure Active Directory.“

– Марк Луис, Архитект на инфраструктура, ASOS

Mark Lewis, Infrastructure Architect at ASOS
Mark Lewis, Infrastructure Architect at ASOS

Получавайте актуална информация за управлението на самоличности и достъп

Блог за Microsoft Security

Тенденции и използване на приложения

Последни новини от Azure Active Directory

Свързани решения

Първи стъпки

Защитете всичко и развийте бъдещето си днес. Започнете безплатното си изпробване.

  1. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.

    GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.
     
  2. Gartner, Magic Quadrant за управление на достъпа, 01 ноември 2021 г., Енрике Тейксейра, Абхюдей Дейта, Майкъл Кели.