Удостоверяване без парола

Хакерите не влизат с взлом – те просто влизат. Защитете една от най-честите входни точки на атакуващите, като преминете към влизане без парола.

A person sitting at a table with a tablet resting in front of them while they are looking at their mobile phone.

Zero Trust започва със защитен достъп

Трансформирайте защитата на входните си точки с най-добрата в класа технология за удостоверяване без парола от Microsoft.

Намаляване на риска с лидера в защитата на данни

Намалете риска от компрометиране с иновациите в отрасловите стандарти на работа без парола, водени от Microsoft – основател на съюза FIDO2.

Драстично по-ниски разходи за ИТ

Увеличете продуктивността, като приемете правила за влизане пароли и сведете до нула билетите за поддръжка от списъка със задачи на екипа си.

Осигуряване на безпроблемна среда за работа на потребителите

Освободете потребителите от управлението на пароли с удостоверяването без парола, поддържано от диапазона на мрежата на Microsoft и нашите партньори.

Вземете защита при влизане от по-добра към най-добра

Премахнете кражбата на пароли завинаги с най-сигурния метод за удостоверяване, предлаган на пазара.

Управление на удостоверяването без парола в Azure AD, сега част от Microsoft Entra

Използвайте съветника за методи без парола в Azure Active Directory (Azure AD), за да управлявате Windows Hello за бизнеса, приложението Microsoft Authenticator и ключовете за защита FIDO2 за всички ваши потребители.

A person sitting at a round table using a tablet.

Windows Hello за бизнеса

Разрешете по-безопасни влизания с биометрично удостоверяване за устройства с Windows.

An employee sitting at their desk showing another employee who is standing over their shoulder information on a monitor.

Приложение Microsoft Authenticator

Дайте възможност на служителите и партньорите да удостоверяват самоличностите си с биометрични данни или ПИН код на мобилното си устройство.

A person standing at a table using a pen to navigate on a tablet.

Ключове за защита FIDO2

Замествайте потребителските имена и паролите с външен ключ за защита или ключ за платформа, вграден в устройство.

A person sitting at a round table using a tablet.

Windows Hello за бизнеса

Разрешете по-безопасни влизания с биометрично удостоверяване за устройства с Windows.

An employee sitting at their desk showing another employee who is standing over their shoulder information on a monitor.

Приложение Microsoft Authenticator

Дайте възможност на служителите и партньорите да удостоверяват самоличностите си с биометрични данни или ПИН код на мобилното си устройство.

A person standing at a table using a pen to navigate on a tablet.

Ключове за защита FIDO2

Замествайте потребителските имена и паролите с външен ключ за защита или ключ за платформа, вграден в устройство.

Признание в отрасъла

Вижте как клиентите на Microsoft преминават към влизане без парола

Още за удостоверяването без парола

Свързани решения

Функции като многофакторното удостоверяване могат да помогнат за защитата на вашата организация, но потребителите често се дразнят от допълнителния слой на защита, за който се налага да запомнят паролите си. Методите за удостоверяване без парола са по-удобни, защото няма парола за запомняне и са съвместими на повечето устройства и системи. Освен това те са практически непробиваеми за фишинга.

Защитавайте всичко

Направете бъдещето си по-защитено. Проучете своите опции за защита днес.

  1. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.
    GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.
  2. Gartner, Magic Quadrant за управление на достъпа, 01 ноември 2021 г., Енрике Тейксейра, Абхюдей Дейта, Майкъл Кели.