Съответствие за комуникация на Microsoft Purview

Насърчавайте безопасни и съвместими комуникации.

A group of workers sitting on desks with desktop computers working.

Безопасни и съвместими комуникации

Изпълнявайте задълженията за съответствие с нормативните изисквания и се справяйте с нарушенията на корпоративния кодекс на поведение.

Интелигентни персонализируеми тактически наръчници

Използвайте машинно обучение, за да откривате нарушения в Microsoft Teams, Exchange Online и източници, които не са на Microsoft.

Гъвкави работни потоци за отстраняване на проблеми

Действайте бързо при нарушения и премахвайте уличаващите съобщения в Teams с работни потоци за отстраняване на проблеми.

Вградена поверителност

Идентифицирайте и разследвайте рисковете за комуникациите, като същевременно запазвате поверителността на крайните потребители.

Насърчаване на положителна корпоративна култура

60%

от работещите с информация заявяват, че откриването на обиден език би повишило фирмения дух.1

45%

от регулираните корпоративни клиенти ще откриват неподходящи комуникации в аудио- или видеосъдържание до 2025 г. 2, 3

Основни функции на „Съответствие за комуникация на Microsoft Purview“

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

Лесно е да започнете

Откривайте рисковете за комуникациите, като тормоз, заплахи или споделяне на чувствителна информация, с препоръчителните действия с правила.

 

Научете повече за препоръчителните действия с правила

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

Разследване и отстраняване на проблеми

Бързо идентифицирайте и предприемайте действия за съобщения, които съвпадат с правила във вашата организация, като използвате вградени работни потоци за отстраняване на проблеми.

 

Научете как да проучвате известия

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

Вградена поверителност

Получете подобрена поверителност, вградена по дизайн, включително псевдонимизиране, управление на достъпа, основано на роли, изрично включване на потребители от администратор и пътеки за проверка.

 

Научете повече за псевдонимизирането и управлението на достъпа, основано на роли

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

Лесно е да започнете

Откривайте рисковете за комуникациите, като тормоз, заплахи или споделяне на чувствителна информация, с препоръчителните действия с правила.

 

Научете повече за препоръчителните действия с правила

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

Разследване и отстраняване на проблеми

Бързо идентифицирайте и предприемайте действия за съобщения, които съвпадат с правила във вашата организация, като използвате вградени работни потоци за отстраняване на проблеми.

 

Научете как да проучвате известия

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

Вградена поверителност

Получете подобрена поверителност, вградена по дизайн, включително псевдонимизиране, управление на достъпа, основано на роли, изрично включване на потребители от администратор и пътеки за проверка.

 

Научете повече за псевдонимизирането и управлението на достъпа, основано на роли

Какво казват клиентите

Toronto Dominion.

TD Securities използва „Съответствие за комуникации“, за да гарантира съвместимо разполагане на Microsoft Teams

TD Securities използва „Съответствие за комуникации“, за да осигури високо защитено и съвместимо глобално разполагане на Microsoft Teams.

Допълнителни ресурси

Получаване на указания „стъпка по стъпка“

Разгледайте нашето интерактивно ръководство с експертни указания как да настроите „Съответствие за комуникации“.

Бъдете винаги актуални

Вижте най-новите съобщения за „Съответствие за комуникации“.

1. Количествено изследване на практиките и предпочитанията за съответствие за комуникации на Microsoft за 2021 г.
2. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.
GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.
3. Gartner Magic Quadrant за архивиране на корпоративна информация, Майкъл Хоеф | Джеф Фогел | Чандра Мукхяла, 24 януари 2022 г.