Дайте възможност на служителите си да работят от разстояние, оставайки в безопасност у дома

Използвайте решенията от Microsoft, за да помогнете на служителите си да продължат да работят продуктивно и безопасно у дома.

Person standing in a home furnishings retail store looking at a mobile device

Защита за достъпа от всяко място

Многофакторното удостоверяване (MFA) е най-доброто, което можете да направите, за да подобрите защитата при работа от разстояние. Ако не можете да раздадете хардуерни устройства за защита, използвайте приложенията за биометрично удостоверяване или удостоверяване чрез мобилни устройства, като например Microsoft Authenticator, като втори фактор.

Разширена защита за устройствата

Много организации увеличават използването на лични устройства, за да направят възможна работата от разстояние. Правилата за условен достъп на Azure AD и правилата за защита на приложения на Microsoft Intune заедно допринасят за управлението и защитата на корпоративните данни в одобрените приложения на личните устройства.

Допълнителни ресурси за защита

Прочетете блоговете за защитата при работа от разстояние

Най-добри практики и насоки как специалистите по сигурността да разрешат на потребителите да работят от разстояние.

Настройка на Microsoft FastTrack

Microsoft FastTrack вече е наличен за подпомагане на организации, които настройват работа от разстояние.

Преглед на задачите за подпомагане на работата от разстояние

Най-важните 12 задачи за екипите за защита, така че да позволят на хората да работят от разстояние или у дома.

Защита при работа от всяко място

Насоки как да гарантирате защита на служителите, които работят от разстояние.