Когато вашият екип е две стъпки напред, защитата е иновация

Защитавайте вашата организация от заплахи на различни устройства, самоличности, приложения, имейл, данни и работни натоварвания в облака.

Най-единните SIEM и XDR в отрасъла

Microsoft прилага обучения от 2020 г., за да създаде по-единен подход към защитата. Научете как помагаме да сте сигурни, че имате по-богат контекст, повече конектори и автоматизация, за да сте защитени.

Спиране на нарушенията в цялата ви организация

Защита на всички облаци, на всички платформи

Защитавайте Azure, AWS и Google Cloud, както и платформите Windows, Mac, Linux, iOS, Android и IoT.

Получаване на водещи интегрирани инструменти за защита

Предотвратявайте, откривайте и реагирайте на атаки с вградените единни среди за работа и възможности за XDR от край до край.

Даване на възможност за бърза реакция

Помогнете на вашия екип по операциите за защита да разрешава проблемите със заплахите по-бързо с ИИ, автоматизация и опит.

Azure Sentinel

Получете изглед от птичи поглед върху предприятието с инструмента за информация за защита и управление на събития (SIEM) в облака от Microsoft. Събирайте данни за защитата от практически всеки източник и прилагайте ИИ за отделяне на шума от легитимните събития, корелирайте известия от различни, сложни вериги за атаки и ускорете реакцията срещу заплахите с вградената оркестрация и автоматизация. Елиминирате настройката и поддръжката на инфраструктурата за защита, еластично я мащабирайте съобразно вашите нужди от защита и намалявайте разходите с гъвкавостта на облака.

An investigation in Azure Sentinel including multi-colored circles connected by arrows.

Получете по-голяма ефективност за вашите операции на защитата

Интегрираната защита от заплахи от Microsoft осигурява възможности на защитниците на вашата организация, като поставя правилните инструменти и информация в ръцете на подходящите хора. Получавайте прозрения от цялата си организация – от край до край – с нашия SIEM Azure Sentinel за облака. Използвайте интегрирано, автоматизирано XDR, за да увеличите ефективността чрез Microsoft 365 Defender и Azure Defender. Защитавайте се от съвременните атаки със SIEM и XDR за облака.

Клиентите на Microsoft 365 E5 могат да спестят от Azure Sentinel

Клиентите на Microsoft 365 E5 и Microsoft 365 E5 Security могат да получат кредити за Azure до 100 МБ/потребител на месец за приемане на данни от Microsoft 365 в Azure Sentinel, спестявайки при типичното разполагане с 3500 места по 1500 щ.д. на месец.

A preview of Microsoft Azure showing services, recent resources, navigation options and tools.

Открийте как тези клиенти защитават своите организации с интегрирана защита от заплахи от Microsoft

MVP Health Care logo
thycotic logo
MITA logo
UiPath logo
Duck Creek Technology logo
 MVP Health Care logo

Докато разглеждахме други доставчици и платформи, разбираме, че няма нужда от колебание. Microsoft предлага единното решение, от които имаме нужда. Всичко, което предоставя, пасва чудесно на нашите планове. То стана изключителна поддръжка за нас.

– Майкъл Дела Вила: ИТ директор и ръководител споделени услуги, MVP Health Care

Допълнителни ресурси за защита от заплахи

Пътна карта на Microsoft Security за защита срещу разширени заплахи

Роб Лефъртс и Ерик Доер споделят съвети за действие, които ще ви помогнат да защитите вашата среда от край до край.

Защита на среди в множество облаци

Научете как центърът за защита на Azure може да ви помогне да защитите среди в множество облаци.

Мигриране на SIEM към облака

Резултатите от проучването показват защо повечето специалисти по сигурността се прехвърлят към базираните на облака SIEM.

Видео от Microsoft Mechanics

Присъединете се към корпоративния вицепрезидент за Microsoft Security Роб Лефъртс за по-задълбочен поглед върху Microsoft Defender.

Първи стъпки с Microsoft Security

Попълнете формуляр, за да поискате обаждане за повече информация за Microsoft 365 или Microsoft Azure.

1. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.
GARTNER е регистрирана търговска марка и марка на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използва тук с разрешение. Всички права запазени.
2. Магически квадрант на Gartner за платформи за защита на крайни точки, Питър Фърстбрук | Дионисио Зумърле | Пратек Бхажанка | Лорънс Пингрее | Пол Уебър, 05 май 2021 г.
3. Магически квадрант на Gartner за брокери на защитата при достъп до облака, Стийв Райли | Крейг Лоусън, 28 октомври 2020 г.
4. The Forrester Wave™: Корпоративно откриване и реакция, трим. 1 2020 г., Джош Зелонис с Джоузеф Бланкеншип, Матю Флъг, Пеги Дости, март 2020 г.
5. The Forrester Wave™: Софтуер като услуга за защита на крайна точка, трим. 2 2021 г., Крис Шърман с Мерит Максим, Али Мелън, Шанън Фиш, Пеги Дости, май 2021 г.
6. The Forrester Wave™: Защита на корпоративен имейл, трим. 2 2021 г. Джоузеф Бланкеншип, Клер О'Малей, май 2021 г.
7. Възложено проучване, проведено от Forrester Consulting, ноември 2020 г.
8. Възложено проучване, проведено от Forrester Consulting, февруари 2021 г.

Интегрираната защита от заплахи от Microsoft се предлага чрез Azure Sentinel – нашия инструмент за SIEM; Microsoft 365 Defender, който предоставя възможности за XDR за среди на крайни потребители (имейл, документи, самоличност, приложения и крайна точка); и Azure Defender, който предоставя възможности за XDR за инфраструктура и платформи в облака, включително виртуални машини, бази данни, контейнери и IoT.