Защита на IoT

Защитете най-бързо разрастващата се повърхност на атака във вашата организация.

Защита на IoT без компрометиране

Подсилете защитата си с изчерпателни решения от Microsoft, които защитават вашата среда на IoT.

Повишете видимостта

Получете видимост и критичен контекст във всички ваши активи и устройства за IoT.

Подобрете положението на защитата на IoT

Намалете повърхността на атака с помощта на подход с приоритизиране на риска.

Спирайте сложни атаки

Поемете контрола с вграден ИИ, автоматизация и опит.

Ускоряване на реакцията при инциденти

Реагирайте по-бързо с инструменти, оптимизирани за вашия център за операции по защитата (SOC).

Защо защита на IoT

Атаките срещу инфраструктурата на IoT не са хипотетични. Противниците все повече използват тези устройства, за да избегнат откриването и да организират по-широки атаки.

Продукти за защита на IoT

A person leaning over a table with one hand resting on a laptop and using a mobile phone with the other.

Microsoft Defender за IoT

Получавайте по-голяма видимост и спирайте сложни, многоетапни атаки срещу вашите IoT, OT и промишлени системи за управление (ICS).

A person with one eye closed smiling at their desk.

Microsoft 365 Defender

Предотвратявайте и откривайте атаки във вашите самоличности, крайни точки, приложения, имейл, данни и приложения в облака с възможности за разширено откриване и реакция.

A person looking to their right, presumably having a conversation.

Microsoft Sentinel

Получете изглед от птичи поглед върху предприятието си с решение за информация за защита и управление на събития (SIEM) в облака.

A person leaning over a table with one hand resting on a laptop and using a mobile phone with the other.

Microsoft Defender за IoT

Получавайте по-голяма видимост и спирайте сложни, многоетапни атаки срещу вашите IoT, OT и промишлени системи за управление (ICS).

A person with one eye closed smiling at their desk.

Microsoft 365 Defender

Предотвратявайте и откривайте атаки във вашите самоличности, крайни точки, приложения, имейл, данни и приложения в облака с възможности за разширено откриване и реакция.

A person looking to their right, presumably having a conversation.

Microsoft Sentinel

Получете изглед от птичи поглед върху предприятието си с решение за информация за защита и управление на събития (SIEM) в облака.

Поемете контрола при срещането на IoT с OT

Научете как да защитавате неуправлявани решения за IoT, ICS и OT в електронната книга за Microsoft Defender за IoT.

Two people working in a room full of screens showing security information, graphs and maps.

Вижте как клиентите се защитават от заплахи срещу IoT

Получавайте най-новата информация за защита на IoT

Защитавайте всичко

Направете бъдещето си по-защитено. Проучете своите опции за защита днес.

Защитете това, което следва в иновациите на IoT. „Интернет на нещата“ разшири това, което е възможно. Но лошите действащи лица използват нарастваща повърхност на атака. Стимулирайте иновациите с по-силна защита на IoT.

1. Част 1. Резюме за ръководството, Състоянието на киберсигурността на IoT/OT в предприятието, Ponemon Institute, ноември 2021 г., стр. 1

2. Част 1. Резюме за ръководството, Състоянието на киберсигурността на IoT/OT в предприятието, Ponemon Institute, ноември 2021 г., стр. 2

3.Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел. GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.

4. Gartner, Magic Quadrant за индустриални IoT платформи, Алфонсо Велоса, Тед Фридман, Кател Тилеман, Емил Бертелсен, Питър Хаварт-Симкин, Ерик Гуднес, Матю Флетли, Лойд Джоунс, Кевин Куин, 18 октомври 2021 г.

5. © 2021 The MITRE Corporation. Тази работа се възпроизвежда и разпространява с разрешението на MITRE Corporation.