Център за сигурност на Microsoft

Нашите продукти и услуги се изпълняват с доверие

Нашата мисия е да дадем възможност на всички да постигат повече и да изградим нашите продукти и услуги с мисъл за защитата, поверителността, съответствието и прозрачността.


Microsoft Azure

Azure

Получете същите защити за сигурност, поверителност и съответствие, които се използват от 95% от фирмите във Fortune 500.

Azure DevOps Services

Изпълнявайте проекти с технологии за защита и управление, оперативни практики и правила за съответствие.

Azure Cognitive Services

Отговорете на допълнителните комуникационни потребности на потребителите с подобрената защита и поверителност на Azure.


Enterprise Mobility + Security

Бъдете защитени и продуктивни навсякъде, на всяко устройство с иновативна идентификация и интелигентност.

Office 365

Управлявайте, увеличавайте и защитавайте данните си с Office 365.

Microsoft Teams

Работете уверено чрез защитата и съответствието на корпоративно ниво в Microsoft Teams.

Windows 10 Enterprise

Защитавайте самоличности, устройства и информация с Windows 10 Enterprise.

Windows Server

Прилагайте ефективно защитата и поверителността чрез помощ от Windows Server.


Платформа с големи възможности

PowerApps

Бързо изграждайте защитени приложения по избор с приложенията, услугите, конекторите и платформата за данни на PowerApps.

Power BI

Визуализирайте и усилвайте прозренията за данните с Power BI – решение за бизнес анализ.

Microsoft Flow

Създавайте защитени автоматизирани работни потоци между приложения и услуги, за да синхронизирате файлове, да получавате известия и да събирате данни.Допълнителни ресурси

Graphic icon representing two overlapping documents, one has horizontal lines

Документация

Намерете допълнителни документи за крайните потребители, разработчиците и ИТ специалистите за нашите продукти и услуги.

Graphic icon of a robot that represents intelligent technology

Нашият подход към ИИ

Научете повече за нашия принципен подход към интелигентната технология.