Създаден за хибриден начин на работа

Най-добри среди за продуктивност и сътрудничество

Осигурете възможности за гъвкави стилове на работа.

Водеща в отрасъла защита от чипа до облака

Защитете своите корпоративни данни, съдържание и приложения на всяко устройство.

Опростеност и най-ниска обща цена за притежаване

Опростете разполагането и управлението за разпределената работна сила.

Windows 11 в действие

Най-добри среди за продуктивност и сътрудничество

Осигурете възможности за гъвкави стилове на работа.

The Windows 11 home screen.

Среда с прости, модерни визуализации

Съсредоточете се върху това, което има значение, с подобрената, но позната потребителска среда за работа на Windows, и незабавно започнете да работите.

The Windows 11 home screen showing multiple windows in perfect arrangement using snap assist.

Бъдете организирани с помощта за прилепване

Лесно продължете оттам, откъдето сте спрели. „Помощ за прилепване“ оптимизира пространството на екрана и запомня оформленията дори след като прикрепите и премахнете прикрепването.1

An icon on the taskbar of Windows 11 showing that the microphone is muted

Използвайте приобщаващи видеоконференции

Включвайте и изключвайте микрофона си от лентата на задачите, така че всеки да бъде чут. Дръжте фона на заден план с интелигентно потискане на шума и замъгляване.

SHARE DELIVERY

Споделяйте прозорец по време на събрание

Лесно споделяйте всеки отворен прозорец от лентата на задачите по време на разговор или хибридно събрание.

Two windows being run in Windows 11, one showing a new instance of Microsoft Edge being launched and one showing a Power Automate Desktop.

Фокусирайте се върху това, което е важно, автоматизирайте останалото

Автоматизирайте повтарящи се и ръчни задачи от вашия компютър или уеб браузър с Power Automate за настолни компютри.

An Excel worksheet and a PowerPoint presentation being viewed at the same time on Windows 11.

Работете безпроблемно с приложенията на Microsoft 365

От операционната система до приложенията, които се изпълняват на нея, всичко работи заедно.2

The Windows 11 home screen.

Среда с прости, модерни визуализации

Съсредоточете се върху това, което има значение, с подобрената, но позната потребителска среда за работа на Windows, и незабавно започнете да работите.

The Windows 11 home screen showing multiple windows in perfect arrangement using snap assist.

Бъдете организирани с помощта за прилепване

Лесно продължете оттам, откъдето сте спрели. „Помощ за прилепване“ оптимизира пространството на екрана и запомня оформленията дори след като прикрепите и премахнете прикрепването.1

An icon on the taskbar of Windows 11 showing that the microphone is muted

Използвайте приобщаващи видеоконференции

Включвайте и изключвайте микрофона си от лентата на задачите, така че всеки да бъде чут. Дръжте фона на заден план с интелигентно потискане на шума и замъгляване.

SHARE DELIVERY

Споделяйте прозорец по време на събрание

Лесно споделяйте всеки отворен прозорец от лентата на задачите по време на разговор или хибридно събрание.

Two windows being run in Windows 11, one showing a new instance of Microsoft Edge being launched and one showing a Power Automate Desktop.

Фокусирайте се върху това, което е важно, автоматизирайте останалото

Автоматизирайте повтарящи се и ръчни задачи от вашия компютър или уеб браузър с Power Automate за настолни компютри.

An Excel worksheet and a PowerPoint presentation being viewed at the same time on Windows 11.

Работете безпроблемно с приложенията на Microsoft 365

От операционната система до приложенията, които се изпълняват на нея, всичко работи заедно.2

Поставяне на Windows 11 и подготовка за разполагане

Водеща в отрасъла защита от чипа до облака

Защитете своите корпоративни данни, съдържание и приложения на всяко устройство.

Получете най-защитения Windows досега

Повишете защитата си с базирана на виртуализация защита и включена по подразбиране цялост на кода, защитена от хипервайзор.

Забравете за паролите

Преминете към влизане без парола, като използвате удобно, защитено, многофакторно удостоверяване с Windows Hello за бизнеса.

Разрешете дистанционната работа

Изпращайте на потребителите притежавано от фирмата, автоматично осигурено устройство, което е в съответствие с корпоративните правила.

Опростеност и най-ниска обща цена за притежаване

Опростете разполагането и управлението за разпределената работна сила.

Управление от облака

Използвайте базирано в облака управление и анализ за съвместно разполагане на Windows 10 и Windows 11.

Преминаване към универсален печат

Елиминирайте сървърите за печат и управлявайте принтерите си от облака. Печатайте защитено от всяко място.

99% съвместимост на приложенията

Бъдете спокойствие, знаейки, че приложенията на Windows 10 ще работят в Windows 11. App Assure помага за отстраняването на всички проблеми с приложенията..4

Разполагане на устройства с конфигурация в облака

Лесно трансформирайте компютрите с Windows 11 в опростени и лесни за управление крайни точки в облака.

Автоматизиране на актуализациите на Windows и Office 365

Уверете се, че разполагането на актуализации и корекции е навременно, безопасно и ефективно с „Автоматично внедряване на корекции на Windows“.

tower logo

Ранното приемане на Windows 11 ни помогна да предоставим повече възможности на нашите хора и да предприемем стъпки за постигане на всеобхватна стратегия, насочена към бъдещето.

– Лиз Коусън, ръководител на ИТ отдела за операции, Tower Insurance, Нова Зеландия

Accenture.

Обратната връзка от хората, които рано са приели Windows 11, е положителна с коментари за модерния интерфейс и по-тясната интеграция с Microsoft Teams, която дава възможност за по-задълбочено сътрудничество между нашата хибридна работна сила.

– Брад Найерс, ръководител услуги за глобална ИТ инфраструктура, Accenture

Планове на Windows 11 Enterprise

Windows 11 Enterprise е част от Microsoft 365 Enterprise и предоставя приложения за продуктивност и сътрудничество, управление на устройства и услуги за защита.

Windows Enterprise E3

За големи и средни организации, които се нуждаят от разширена защита и цялостно управление.

 • Windows 11 Enterprise E3 надстройва Windows 11 Pro и добавя:

  • Широк диапазон от опции за разполагане на операционната система и управление на актуализациите.
  • Цялостно управление на устройствата и приложенията.
  • Управление на печата без сървър с „Универсален печат“.
  • Разширена защита срещу модерни заплахи за защитата.
  • Автоматизиране на актуализациите на Windows и Office 365 с „Автоматично внедряване на корекции на Windows“.

 • Изисквания:

  • Отговаряща на условията операционна система: Windows 11 Pro.
  • С лиценз за всеки потребител, включително екземпляри на „Виртуален работен плот на Azure“ и Windows 365. Вижте подробностите за лицензирането.

Windows Enterprise E5

За организации, които искат да се възползват от цялостно, предоставяно от облака решение за защита на крайни точки.

Windows Enterprise E3 в Microsoft 365 F3

За големи и средни организации със служители за пряка работа.5

 • Windows 11 Enterprise E3, включен в абонаментите за Microsoft 365 F3, включва:

  • Широк диапазон от опции за разполагане на операционната система и управление на актуализациите.
  • Цялостно управление на устройствата и приложенията.
  • Управление на печата без сървър с „Универсален печат“.
  • Разширена защита срещу модерни заплахи за защитата.

 • Изисквания:

  • Отговаряща на условията операционна система: Windows 11 Pro.
  • С лиценз за всеки потребител, включително управление в облака и виртуализация. Вижте подробностите за лицензирането.

Хибриден Windows за хибриден свят

Комбинирайте силата и защитата на облака с гъвкавостта и простотата на компютъра.

Ресурси за Windows 11

Комплект за включване на потребители в системата на Windows 11

Подготовка, обучение и поддръжка на хората във вашата организация за мигриране към Windows 11.

Разполагане на Windows 11 в Microsoft

Научете как Microsoft пусна Windows 11 на 190 000 устройства за по-малко от пет седмици.

Ресурси за ИТ специалисти

Намерете ЧЗВ, указания за готовност за разполагане и други ресурси за Windows 11.

FastTrack за Windows 11

Получете указания за разполагане без допълнително заплащане за клиенти на Windows 11 Enterprise със 150 места или повече.

Windows 11 Pro

Windows 11 Pro е наличен на компютри от бизнес клас – солидна основа за всяка фирма.

Осигурете възможности за вашата хибридна работна сила

Windows 11 Enterprise е част от цялостно решение за продуктивност, мобилност и защита.

1. Някои оформления са налични само според разделителната способност на дисплея и настройките за мащабиране. Приложенията, които повече не се отварят, няма да бъдат автоматично поставяни обратно на място. Приложенията, които излизат от режим на цял екран, когато премахвате прикрепването, ще бъдат позиционирани удобно, но няма да възобновят режима на цял екран.
2. Изисква абонамент за приложенията на Microsoft 365 Enterprise. Продава се отделно.
3. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.

GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.

4. От 2018 г. App Assure е работил с хиляди клиенти и е оценил почти 1,1 милиона приложения с 99,7 процента съвместимост на приложенията. За тези оставащи 0,3 процента екипът на App Assure ще се ангажира директно с вас, за да работят вашите приложения. Научете повече.
5. Windows 10/11 Enterprise E3, включен в Microsoft 365 F3, не включва Microsoft Desktop Optimization Pack, канала за дългосрочно обслужване на Windows Enterprise или автоматичното внедряване на корекции на Windows.