Ресурси за поверителност и ОРЗД на Microsoft

Техническа и друга документация

Открийте повече информация, за да започнете с ОРЗД и да разберете връзката му с продуктите и отраслите на Microsoft.

Първи стъпки в ОРЗД

Първи стъпки: Отчетност за ОРЗД

Пет неща, които трябва да знаете за ОРЗД

Споделена отговорност

Продукти и ОРЗД на Microsoft

Съответствие с ОРЗД и Microsoft 365

Съответствие на Microsoft Dynamics 365

Съответствие с ОРЗД чрез Microsoft Azure

Съответствие с Power Apps

Отрасли и ОРЗД

Ръководство за образователни институции

Съответствие с ОРЗД и HIPAA

Повече информация за ОРЗД

Защита на поверителността с облака на Microsoft

Процъфтяване в ерата на ОРЗД

Блогове за ОРЗД

Ангажимент на Microsoft за ОРЗД

Ангажиментът на Microsoft, свързан с ОРЗД, поверителността и това клиентите да имат контрол върху техните собствени данни.

Защита на правата за поверителност

Научете как да защитавате индивидуалните права за поверителност съгласно ОРЗД с Microsoft Intelligent Cloud.

Трансгранични потоци от данни в ЕС

Прочетете за новите ангажименти на Microsoft за поддръжка на клиенти при управлението на данни в техните глобални мрежи.

Ресурси на партньори

Намерете партньор

Разполагаме с няколко глобални партньори за ОРЗД, които предлагат базирани на Microsoft решения, за да отговаряте на изискванията на ОРЗД.

Изпълнение на задълженията за поверителност на ОРЗД

Подобрете своите възможности за поддържане на правата за поверителност на отделните хора.

Допълнителни ресурси за поверителност

Поверителност в Microsoft

Декларация за поверителност за Microsoft Online Services

Условия за продукти на Microsoft

Допълнение за защита на данните на Microsoft

Нашето обещание към вас

В нашия траен ангажимент за горепосочените принципи, ние сме прозрачни относно конкретните правила, оперативните практики и технологиите, които помагат да се гарантира поверителността на вашите данни във всяка търговска услуга в облака на Microsoft.

И ние не просто даваме тези обещания, а ги гарантираме договорно в нашите стандартни договори за клиенти от търговския и публичния сектор.