Център за сигурност на Microsoft – промяна на езиковата променлива