การเพิ่มประสิทธิภาพจะเริ่มต้นจากความน่าเชื่อถือ

Microsoft ให้การป้องกันข้อมูลลูกค้าที่แข็งแกร่ง เรามีความโปร่งใสเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเรา และเรายืนหยัดเพื่อสิทธิ์ของลูกค้า

ข้อผูกมัดของเราที่มีต่อคุณ

เรามีความโปร่งใสเกี่ยวกับนโยบายเฉพาะ แนวทางปฏิบัติด้านการดำเนินงาน และเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจในการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อบังคับ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณในบริการของ Microsoft

 

1. คุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของคุณ
2. เรามีความโปร่งใสเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลและวิธีการใช้งาน
3. เรารักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่พักอยู่และข้อมูลที่มีการเคลื่อนย้าย
4. เราจะปกป้องข้อมูลของคุณ

An executive holding a tablet and smiling.

ทรัพยากรเพิ่มเติม

ข้อเสนอการปฏิบัติตามข้อบังคับ

รักษาการปฏิบัติตามข้อบังคับในระบบคลาวด์ด้วยความช่วยเหลือจากชุดข้อเสนอที่ครอบคลุมมากกว่า 90 ชุด

การร้องขอข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย

ดูจำนวนคำขอสำหรับข้อมูลของลูกค้าที่เราได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

รายงานระเบียบความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ

ดูสถิติความต้องการที่ได้รับจากรัฐบาลสหรัฐ โดยเกี่ยวข้องกับกฎหมายความมั่นคงของชาติ

การควบคุมการส่งออกนานาชาติ

อ่านภาพรวมของกฎหมายและข้อบังคับในการควบคุมการส่งออกนานาชาติและ Microsoft Office 365