การตอบสนองต่อ COVID-19 ร่วมกัน สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ สิ่งที่คุณสามารถทำได้ และสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆ

การเพิ่มประสิทธิภาพจะเริ่มต้นจากความน่าเชื่อถือ

เพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล เราจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและกฎหมาย

Photograph showing several people working in a large, open office area. One person sits at a high table working on a laptop.

"ถ้าเราปกป้องผู้คนไว้ไม่ได้ เราก็ไม่สมควรได้รับความเชื่อใจจากพวกเขา"

—Brad Smith ประธานและผู้บริการสูงสุดฝ่ายกฎหมาย

หลักการรักษาความถูกต้องของข้อมูลในระบบคลาวด์

EMCOR logo

Microsoft ได้สนับสนุนพันธกรณีของเราที่มีต่อการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างเต็มที่ ตามที่ได้ระบุโดยข้อกำหนดของลูกค้าและภายนอก...ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างที่สำคัญสำหรับเรา

Peter Baker ผู้อำนวยการด้าน IT EMCOR Group

บล็อกความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อบังคับ


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อเสนอการปฏิบัติตามข้อบังคับ

รักษาการปฏิบัติตามข้อบังคับอยู่เสมอในระบบคลาวด์ด้วยความช่วยเหลือจากชุดข้อเสนอที่ครอบคลุมกว่า 90 ชุด

การร้องขอข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย

ดูจำนวนคำขอสำหรับข้อมูลของลูกค้าที่เราได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

รายงานระเบียบความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ

ดูสถิติความต้องการที่ได้รับจากรัฐบาลสหรัฐ โดยเกี่ยวข้องกับกฎหมายความมั่นคงของชาติ


กิจกรรม