"ถ้าเราปกป้องผู้คนไว้ไม่ได้ เราก็ไม่สมควรได้รับความเชื่อใจจากพวกเขา"

- Brad Smith ประธานและผู้บริการสูงสุดฝ่ายกฎหมาย 

 

ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อบังคับเป็นแก่นความเชื่อที่มีต่อวิธีที่เราสนับสนุนองค์กรเพื่อให้เขาได้ส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า

Photograph showing several people working in a large, open office area. One person sits at a high table working on a laptop.

แนวทางปฏิบัติสำหรับรักษาความถูกต้องของข้อมูลในระบบคลาวด์

EMCOR logo

Microsoft ได้สนับสนุนพันธกรณีของเราที่มีต่อการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างเต็มที่ ตามที่ได้ระบุโดยข้อกำหนดของลูกค้าและภายนอก...ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างที่สำคัญสำหรับเรา

Peter Baker ผู้อำนวยการด้าน IT EMCOR Group

อ่านเรื่องราวของพวกเขา

บล็อกความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อบังคับ


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อเสนอการปฏิบัติตามข้อบังคับ

รักษาการปฏิบัติตามข้อบังคับอยู่เสมอในระบบคลาวด์ด้วยความช่วยเหลือจากชุดข้อเสนอที่ครอบคลุมกว่า 90 ชุด

การร้องขอข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย

ดูจำนวนคำขอสำหรับข้อมูลของลูกค้าที่เราได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

รายงานระเบียบความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ

ดูสถิติความต้องการที่ได้รับจากรัฐบาลสหรัฐ โดยเกี่ยวข้องกับกฎหมายความมั่นคงของชาติ