ปกป้องความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยบริการ Cloud จาก Microsoft

Photograph of family of three at home. One parent is sitting on floor holding young child while other parent sits at table typing on a laptop.

อ่านการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วย Microsoft Cloud เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อหลักเรื่องข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) รวมถึงวิธีที่ Microsoft 365 และบริการ Cloud จาก Microsoft ช่วยให้องค์กรของคุณตรงตามมาตรฐานอยู่เสมอ


เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามข้อบังคับของ GDPR

ค้นพบแนวทางปฏิบัติของโปรแกรมความเป็นส่วนตัวและวิธีที่ Microsoft จัดการกับข้อบังคับในการเปลี่ยนผ่านสู่การปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR เรียนรู้ว่าการป้องกันการสูญหายของข้อมูลของ Microsoft 365 ช่วยให้คุณบรรลุการปฏิบัติตามข้อบังคับได้อย่างไร

Photograph of person in an office seated at a desk with a laptop and a large display monitor typing

คู่มือภาระรับผิดชอบ

เข้าถึงคู่มือที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่รับผิดชอบในด้าน GDPR ของคุณ และการทำความเข้าใจมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่ Microsoft ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุน GDPR มีคู่มือสำหรับการประเมินผลกระทบของการป้องกันข้อมูล (DPIA), คำขอของเจ้าของข้อมูล (DSR) และการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลเพื่อรวมเข้ากับโปรแกรมหน้าที่รับผิดชอบของคุณเองเพื่อสนับสนุน GDPR

เข้าถึงคู่มือ GDPR

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของบริการของ Microsoft ที่คุณสามารถใช้เพื่อตอบสนองข้อกำหนดเฉพาะของ GDPR

รายการตรวจสอบความพร้อมด้านภาระรับผิดชอบ

วิธีที่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่คุณอาจต้องใช้เพื่อสนับสนุน GDPR เมื่อใช้บริการของ Microsoft


เรื่องราวของลูกค้าเกี่ยวกับ GDPR

STADEFRANCE logo

สตาดเดอฟร็องส์ปกป้องข้อมูลด้วย Microsoft 365

ดูว่าสตาดเดอฟร็องส์ ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสและเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกปี 2024 ใช้ตัวจัดการการปฏิบัติตามข้อบังคับและ Azure Information Protection เพื่อเสริมการควบคุมการป้องกันข้อมูลของตนได้อย่างไร

Abrona เตรียมการสำหรับ GDPR ด้วย Microsoft 365

ดูว่าองค์กรบริการสุขภาพของดัตช์อย่าง Abrona ใช้เทคโนโลยีของ Microsoft เช่น ตัวจัดการการปฏิบัติตามข้อบังคับและ Azure Information Protection เพื่อเตรียมการสำหรับ GDPR ได้อย่างไร

INAIL logo

INAIL เตรียมการสำหรับ GDPR ด้วย Microsoft 365

เรียนรู้วิธีที่ลูกค้าของ Microsoft อย่าง INAIL ใช้งาน Azure Information Protection เพื่อจำแนก ติดป้าย และปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อเตรียมการสำหรับ GDPR

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง GDPR

ปกป้องความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล

ทำให้ความเป็นส่วนตัวเป็นไปได้ด้วย Microsoft 365

การกำกับดูแลข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามข้อบังคับ

แหล่งข้อมูล GDPR เพิ่มเติม

คำถามที่ถามบ่อยเรื่อง GDPR

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผูกมัดตามสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้ารวมถึงข้อผูกมัดของเราในการปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR

ศูนย์การปฏิบัติตามข้อบังคับสำหรับ Microsoft 365

ศูนย์การปฏิบัติตามข้อบังคับสำหรับ Microsoft 365 ให้การเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อจัดการความต้องการในการปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย

คะแนนการตรงตามมาตรฐาน

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รับข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้ และทำให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อบังคับของคุณง่ายขึ้น

การละเมิดข้อมูล

เรียนรู้เกี่ยวกับการทำให้การแจ้งเตือนการละเมิดภายใต้ GDPR เสร็จสมบูรณ์โดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft

DPIA

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบของการป้องกันข้อมูล (DPIA) ภายใต้ GDPR เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft

DSR

เรียนรู้เกี่ยวกับการทำให้คำขอของเจ้าของข้อมูล (DSR) ภายใต้ GDPR เสร็จสมบูรณ์โดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft

ISO/IEC 27701

มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ค้นพบโซลูชันการปฏิบัติตามข้อบังคับ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือแบบรวมที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยง

ปกป้องความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล