ความเป็นส่วนตัวของ Microsoft และแหล่งข้อมูล GDPR

เอกสารทางเทคนิคและเอกสารทั่วไป

ค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเริ่มใช้งานด้วย GDPR และว่า GDPR เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อย่างไร

เริ่มต้นใช้งานด้วย GDPR

เริ่มต้นใช้งาน: หน้าที่รับผิดชอบในด้าน GDPR

เส้นทางของเราสู่การปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR

การกำกับดูแลข้อมูล: การปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR

ห้าสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ GDPR

กระตุ้นการปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR

การปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR ด้วย Windows 10

การจัดประเภทข้อมูล

ความรับผิดชอบที่แชร์

GDPR สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การปกป้องข้อมูลของคุณ

ผลิตภัณฑ์ Microsoft และ GDPR

การปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR และ Microsoft 365

การปฏิบัติตามข้อบังคับของ Microsoft Dynamics 365

Microsoft ตอบสนองความต้องการของคุณอย่างไร

การจัดการและการดำเนินตามกระบวนการ

บรรลุและรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR

คู่มือสู่ความเป็นส่วนตัวและ GDPR ด้วยแพลตฟอร์ม Microsoft SQL

การปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR ด้วย Microsoft Azure

การปฏิบัติตามข้อบังคับด้วย Microsoft EMS

การปฏิบัติตามข้อบังคับด้วย Project Online

อุตสาหกรรมและ GDPR

คู่มือสำหรับสถาบันการศึกษา

การปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR และ HIPAA

GDPR และการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกา

อื่นๆ เกี่ยวกับ GDPR

รักษาความเป็นส่วนตัวให้ปลอดภัยด้วย Microsoft Cloud

Microsoft ในเรื่องของความน่าเชื่อถือ ความเป็นส่วนตัว และ GDPR

สถานที่ทำงานที่ทันสมัย: สิ่งที่คุณต้องรู้

การประสบความสำเร็จในยุค GDPR

บล็อก GDPR

ความเป็นส่วนตัวด้วย Microsoft Cloud

เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) ที่สำคัญ

ข้อผูกมัดของ Microsoft ที่มีต่อ GDPR

Microsoft มีพันธกิจต่อ GDPR ความเป็นส่วนตัว และให้ลูกค้าควบคุมข้อมูลของตนเอง

ปกป้องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว

ปกป้องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลภายใต้ GDPR ด้วยระบบคลาวด์อัจฉริยะของ Microsoft

กระตุ้นการปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR

กระตุ้นการปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR ของคุณด้วย Microsoft Cloud โดย Julia White รองประธานบริหารของ Cloud Platform

การได้รับความเชื่อถือจากคุณ

การได้รับความเชื่อถือด้วยข้อผูกมัดตามสัญญาต่อ GDPR โดย Rich Sauer รองประธานบริหาร&ตัวแทนที่ปรึกษาทั่วไป

จัดระเบียบ

รับการจัดระเบียบและดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้อง—วิธีการใช้งาน GDPR

รับความช่วยเหลือจากคู่ค้า GDPR

รับความช่วยเหลือในการระบุความต้องการที่เกี่ยวกับ GDPR ด้วยคู่ค้าของ Microsoft ทั่วโลก

มีคำถามเกี่ยวกับ GDPR หรือไม่ Azure มีคำตอบ

เรียนรู้วิธีที่องค์กรของคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ของ Azure สำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR

ทำให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR

อ่าน ทำให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR ด้วย Microsoft Cloud โดย Brendon Lynch ประธานฝ่ายความเป็นส่วนตัว

การแชร์แหล่งข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับลูกค้า

อ่าน การแชร์แหล่งข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับลูกค้าสำหรับ GDPR ของสหภาพยุโรป โดย Brendon Lynch ประธานฝ่ายความเป็นส่วนตัว

ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อบังคับ

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR ด้วย Service Trust Portal


แหล่งข้อมูลคู่ค้า

Graphic icon of a person framed inside the four corners of a square viewfinder

ค้นหาคู่ค้า

เรามีคู่ค้า GDPR หลายรายทั่วโลกที่จะมอบโซลูชันจาก Microsoft เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนด GDPR

Graphic icon of two stacked triangles, each crossed with a bent line

แหล่งข้อมูลสำหรับคู่ค้า

ทรัพยากรและเครื่องมือที่คุณใช้ในทุกวันนี้ได้เพื่อทำให้การปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยเหลือลูกค้าของคุณในเส้นทางสู่การปฏิบัติตามข้อบังคับ

Graphic icon with three rectangular shapes representing two computers and a monitor with a checkmark symbol

ตรงตามข้อผูกมัดด้านความเป็นส่วนตัวของ GDPR

พัฒนาความสามารถของคุณเพื่อสนับสนุนสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล


แหล่งข้อมูลด้านความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

Graphic icon of a padlock with a white circle in the middle

ความเป็นส่วนตัวที่ Microsoft

Graphic icon with two rectangular shapes representing documents, the one in front with horizontal lines representing information

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบริการออนไลน์ของ Microsoft

Graphic icon representing a person wearing a headset with a microphone

ข้อตกลงบริการออนไลน์

Graphic icon representing a device screen with information flowing from the screen to the cloud

การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในระบบคลาวด์

Graphic icon of a large, multi-layered cloud

การเชื่อถือระบบคลาวด์

สอบถามผู้ให้บริการระบบคลาวด์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ