รายการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะบริการ Cloud

ระบุวัตถุประสงค์และความต้องการของคุณอย่างชัดเจนก่อนเลือกผู้ให้บริการ Cloud

วิธีการใช้รายการตรวจสอบ

Microsoft ได้สร้างรายการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะบริการ Cloud, คำแนะนำ และเวิร์กชีตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจด้วยแนวทางที่เป็นมาตรฐาน

Photograph of person wearing headphones seated at a counter touching the screen of a laptop
Photograph of two people standing in a high-end factory space talking and pointing while one holds a Surface in tablet mode

ข้อมูลจำเพาะของบริการอย่างเป็นทางการ

เมื่อคุณทราบวัตถุประสงค์และความต้องการแล้ว คุณสามารถสร้างข้อมูลจำเพาะของบริการอย่างเป็นทางการเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจที่ผู้ให้บริการ Cloud จำเป็นต้องใช้ในการสร้างการตอบสนองที่เหมาะสม

รายการตรวจสอบช่วยให้องค์กรจัดการการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะได้อย่างไร

รายการตรวจสอบจะช่วยยกระดับให้การย้ายไปยังระบบคลาวด์เป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ให้คำแนะนำอย่างเป็นขั้นตอน และแนวทางที่คงเส้นคงวาและทำซ้ำได้สำหรับการเลือกผู้ให้บริการ Cloud

 

การเริ่มนำระบบคลาวด์ไปใช้ไม่ใช่เพียงแค่การตัดสินใจด้านเทคโนโลยีอีกต่อไป เนื่องจากข้อกำหนดด้านรายการตรวจสอบครอบคลุมทุกแง่มุมขององค์กร รายการดังกล่าวจึงทำหน้าที่รวบรวมผู้มีอำนาจตัดสินใจภายในที่สำคัญทั้งหมดให้มาประชุมกันได้ ไม่ว่าจะเป็น CIO และ CISO เช่นเดียวกับมืออาชีพด้านกฎหมาย การจัดการความเสี่ยง การจัดซื้อ และการปฏิบัติตามข้อบังคับ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการการตัดสินใจและการตัดสินใจด้วยหลักเหตุผล อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสที่จะพบอุปสรรคในการปรับใช้ที่ไม่คาดคิดอีกด้วย ในกรณีของ Convergent Computing ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้าน IT ในซานฟรานซิสโก พวกเขาได้ใช้รายการตรวจสอบในการหามติเอกฉันท์จากกระบวนการตัดสินใจที่ยุ่งเหยิงและสามารถลดระยะเวลาในวงจรการตัดสินใจจากหกเดือนเหลือเพียงหกสัปดาห์

 

เรียนรู้ว่ารายการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะบริการ Cloud ช่วยปกป้องคุณได้อย่างไร

ดาวน์โหลดรายการตรวจสอบช่วยปกป้ององค์กรได้อย่างไร

รายการตรวจสอบประกอบด้วย

ประเด็นสำคัญสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ

เน้นประเด็นการพูดคุยสำคัญสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจในช่วงเริ่มต้นกระบวนการการเริ่มนำระบบคลาวด์ไปใช้

สนับสนุนการอภิปรายทางธุรกิจโดยตลอดทั่วถึง

รายการตรวจสอบจะสนับสนุนการอภิปรายทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อบังคับและวัตถุประสงค์โดยตลอดทั่วถึง

ช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

รายการตรวจสอบจะช่วยให้องค์กรระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงการบนระบบคลาวด์

คำถามที่สอดคล้องกัน

คำถามที่สอดคล้องกันสำหรับผู้ให้บริการ Cloud ทุกรายเพื่อให้เปรียบเทียบข้อเสนอต่างๆ ง่ายขึ้น

ผลลัพธ์การศึกษาของ Forrester Research

อินโฟกราฟิกข้อตกลงบริการ Cloud

วิดีโอข้อตกลงบริการ Cloud

Microsoft ได้มอบหมายให้ Forrester Consulting ประเมินสถานะปัจจุบันของข้อตกลงระบบคลาวด์กับองค์กรประกอบของมาตรฐาน ISO/IEC 19086-1 ดูผลลัพธ์การศึกษาในวิดีโอสั้นๆ

รายงานข้อตกลงบริการ Cloud

ทำไม Microsoft ถึงสร้างรายการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

Microsoft ได้พัฒนารายการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะบริการ Cloud เพื่อช่วยให้องค์กรใช้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเมื่อพิจารณาการย้ายไปยังระบบคลาวด์ได้ ซึ่งจะแสดงโครงสร้างสำหรับองค์กรทุกขนาดและทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวและองค์กรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐทุกระดับและองค์กรไม่แสวงผลกำไร เพื่อระบุวัตถุประสงค์และความต้องการด้านประสิทธิภาพ บริการ การจัดการข้อมูล และการกำกับดูแลของตนเอง เป็นการช่วยให้พวกเขาสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอของผู้ให้บริการ Cloud ต่างๆ เพื่อใช้เป็นรากฐานของข้อตกลงบริการ Cloud ในที่สุด

รายการตรวจสอบจะให้เฟรมเวิร์กที่ตรงกับมาตรฐานใหม่ระดับสากลชนิดวรรคต่อวรรคสำหรับข้อตกลงบริการ Cloud ISO/IEC 19086 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้รวบรวมข้อควรพิจารณาทั้งหมดสำหรับองค์กรเพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจเกี่ยวกับการเริ่มนำระบบคลาวด์ไปใช้ได้ พร้อมกับสร้างจุดร่วมสำหรับการเปรียบเทียบข้อเสนอบริการ Cloud

Microsoft เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนามาตรฐานนี้มามากกว่าสามปี รายการตรวจสอบได้สรุปข้อมูล 37 หน้าของมาตรฐาน ให้ออกมาเป็นเอกสารสองหน้าที่เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งองค์กรสามารถนำไปใช้ในการเจรจาข้อตกลงบริการ Cloud ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของตน และเนื่องจากยึดตามมาตรฐานใหม่ รายการตรวจสอบจึงเป็นกลางระหว่างบริการและผู้ให้บริการ ซึ่งองค์กรที่ต้องการใช้บริการ Cloud และผู้ให้บริการ Cloud ทุกรายสามารถใช้ได้

มาตรฐาน ISO/IEC 19086-1 เฟรมเวิร์ก SLA บนระบบคลาวด์ของ ISO/IEC 19086-1

|

ISO/IEC 19086-1 คือส่วนแรกจากสี่ส่วนในมาตรฐานใหม่ระดับสากลที่กำหนดเฟรมเวิร์กและศัพท์เฉพาะด้านสำหรับข้อตกลงระดับการให้บริการ Cloud (SLA) ซึ่งได้รวบรวมข้อควรพิจารณาทั้งหมดสำหรับการเริ่มนำระบบคลาวด์ไปใช้ขององค์กรและศัพท์เฉพาะด้านทั่วไป เพื่อให้พวกเขาสามารถเปรียบเทียบบริการและผู้ให้บริการ Cloud ได้ง่ายขึ้นเพื่อสร้าง SLA ในที่สุด

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ISO คือองค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นกับภาครัฐและนักพัฒนามาตรฐานระดับสากลอาสาสมัครที่ใหญ่ที่สุดในโลก IEC คือองค์กรชั้นนำของโลกสำหรับการเตรียมการและการเผยแพร่มาตรฐานสากลด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ช่วงหลายปีที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการร่วมของ ISO/IEC ได้สร้าง ISO/IEC 19086-1 โดย Microsoft เป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกที่เข้าร่วม

เป้าหมายของเราคือการสร้างเอกสารที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งองค์กรที่กำลังพิจารณาการย้ายไปยังระบบคลาวด์ และผู้ให้บริการ Cloud สามารถใช้สร้างข้อตกลงบริการ Cloud ได้ Microsoft ได้เข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนามาตรฐาน ISO/IEC 19086 และสรุปข้อมูลทั้ง 37 หน้าของมาตรฐาน ให้เป็นรายการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะบริการ Cloud เพียงสองหน้า แต่โปรดทราบว่ารายการดังกล่าวไม่ใช่รายการตรวจสอบเฉพาะของ Microsoft แต่สามารถใช้ได้กับองค์กรและผู้ให้บริการ Cloud ทุกราย

องค์กรควรรวบรวมผู้เกี่ยวข้องจากทั่วทั้งบริษัทเพื่ออภิปรายว่าแต่ละรายการตรวจสอบจะนำมาใช้กับองค์กรและโครงการระบบคลาวด์อย่างไร ทีมสามารถกำหนดความต้องการขั้นต่ำ ประเมินความสำคัญของแต่ละรายการ และกำหนดความรับผิดชอบสำหรับแต่ละรายการ ซึ่งจะทำให้องค์กรอยู่ในฐานะที่ดีขึ้นที่จะสอบถามผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาแต่ละข้อในรายการตรวจสอบ เปรียบเทียบคำตอบ และตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการที่ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรมากที่สุด


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Graphic icon of a shield with an exclamation point in the middle

การป้องกันสำหรับคุณ

รายการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะบริการ Cloud ช่วยปกป้องคุณได้อย่างไร

Graphic icon of three stacked boxes with checkmarks

ดูคู่มือคำแนะนำ

คู่มือคำแนะนำเกี่ยวกับรายการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะบริการ Cloud

รายการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะบริการ Cloud