ข้อมูลของคุณจัดเก็บอยู่ที่ไหน

ในฐานะที่เป็นลูกค้าของบริการทางธุรกิจของ Microsoft คุณจะทราบว่าข้อมูลของคุณเก็บไว้ที่ใด

การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดสำหรับศูนย์ข้อมูลของเรา

Microsoft รักษาเครือข่ายศูนย์ข้อมูลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วโลก และตรวจสอบศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งให้ตรงตามข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยอันเข้มงวด

Photograph of an IT person standing at a small table in a data center working on a laptop.

|

ข้อมูลของลูกค้าอาจถูกจำลองขึ้นภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เลือกเพื่อความคงทนของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลหลักเกิดความเสียหายหนัก และจะไม่มีการจำลองภายนอกพื้นที่ที่เลือกในบางกรณี

 

Microsoft ยังปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสากลเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลของลูกค้าข้ามพรมแดนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น:

  • เพื่อที่จะอนุญาตให้กระแสข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจข้ามชาตินั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง (ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวข้ามพรมแดน) บริการบนระบบคลาวด์ด้านธุรกิจของ Microsoft หลายรายการได้เสนอข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปให้แก่ลูกค้า โดยจะมอบการรับประกันตามสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวสำหรับบริการคลาวด์ที่อยู่ในขอบเขต การใช้งานข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปของเราได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปว่าสอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดซึ่งควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศโดยบริษัทที่ดำเนินงานในประเทศสมาชิก
  • นอกจากพันธกิจของเราที่มีต่อข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปและข้อสัญญามาตรฐานอื่นๆ แล้ว Microsoft ยังได้รับการรับรองภายใต้เฟรมเวิร์กการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล เฟรมเวิร์กการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลที่กำหนดโดย กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม Microsoft ไม่ได้อาศัย การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นพื้นฐานทางกฏหมายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกสหภาพยุโรปตามการตัดสินของศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปในกรณี C-311/18
  • Microsoft จะไม่ถ่ายโอนไปยังข้อมูลของบริษัทอื่น (ไม่ถ่ายโอนแม้จะมีจุดประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล) ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณได้มอบให้กับ Microsoft ผ่านการใช้งานบริการ Cloud เพื่อธุรกิจที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ Microsoft

โปรดทราบว่าไม่ว่าข้อมูลของลูกค้าจะเก็บอยู่ที่ใด Microsoft จะไม่ควบคุมหรือจำกัดตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้ของลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดนโยบายเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ของข้อมูลและการถ่ายโอนเฉพาะบริการคลาวด์ของ Microsoft:

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งข้อมูล

การปกป้องอีเมลจากการรับประกัน

ข้อควรพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในระบบคลาวด์

ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อบังคับของ Microsoft Azure

การปฏิบัติตามระเบียบบังคับของ Microsoft 365 และ Dynamics 365

การเข้าถึงข้อมูลใน Dynamics 365 และ Microsoft 365