ค้นพบข้อผูกมัดของเราที่มีต่อการช่วยสำหรับการเข้าถึง

Microsoft มีข้อผูกมัดในการทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราออกแบบมาเพื่อทุกคน รวมถึงผู้พิการกว่าหนึ่งพันล้านคน

Photograph of a person with a disability sitting in a wheelchair outside while working on a Surface in laptop mode

รายงาน Microsoft Accessibility Conformance Reports แสดงถึงข้อผูกมัดของเราที่มีต่อการช่วยสำหรับการเข้าถึง สำหรับพนักงานบริษัท คนทำงานในระบบการศึกษา และข้าราชการ รายงานเหล่านี้ช่วยตัดสินใจด้านการจัดซื้อและการรวมผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร

ค้นหารายงาน

วิธีที่ Microsoft รวมการช่วยสำหรับการเข้าถึง

สามหลักการหลักเป็นตัวชี้นำภาระหน้าที่ของเราที่มีต่อการช่วยสำหรับการเข้าถึง ได้แก่ ความโปร่งใส การรองรับผู้ใช้ในวงกว้าง และหน้าที่รับผิดชอบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราพิจารณาถึงมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าถึงระดับโลก ได้แก่:

  • EN 301 549
  • U.S. มาตรา 508
  • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

นอกจากนี้ Microsoft ยังร่วมงานกับรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเพื่อมอบประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้พิการอีกด้วย

หน้าที่รับผิดชอบ

เราให้ความสำคัญกับการออกแบบที่รองรับผู้ใช้ในวงกว้างและการช่วยสำหรับการเข้าถึงในผลิตภัณฑ์และบริการ Microsoft เผยแพร่รายงานความสอดคล้องกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง (ACR) ที่อธิบายว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเรารองรับเกณฑ์ของมาตรฐานการเข้าถึงของยุโรป EN 301 549 และมาตรา 508 ของสหรัฐอเมริกาอย่างไร กฎหมายฟื้นฟูและ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Photograph of a person wearing headphones while seated at a table typing on a Surface Book.
Photograph of a person with a disability using a Sip and Puff or SNP device while sitting in a wheelchair at a desk with a laptop and multiple display monitors

การรวมทุกกลุ่มคน

เราต้องการมอบอำนาจให้แก่ทุกคน ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยี และภายในวัฒนธรรมของเราที่ Microsoft แนวทางของเราทำให้เราสามารถร่วมมือกับผู้พิการต่างๆ ได้

ความโปร่งใส

เราเปิดเผยแผนของเราเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้งานง่ายสำหรับคนทุกกลุ่ม เว็บไซต์การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Microsoft ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา การพัฒนาล่าสุดที่รวมทุกกลุ่มคน และเครื่องมือการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 

Photograph of a group of people standing at a counter looking at a laptop screen with the Windows Magnifier accessibility feature that makes text easier to read

มาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าถึงระดับโลก

รายงาน EN 301 549

ระบบคลาวด์ของ Microsoft ประกอบด้วยบริการจำนวนมากและรายงานการปฏิบัติตามข้อบังคับแต่ละชิ้นจำนวนมากของเราก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนั้น

รายงาน U.S. รายงานมาตรา 508

Microsoft เสนอ ACR โดยละเอียดที่บรรยายถึงการช่วยสำหรับการเข้าถึงในบริการ Cloud จำนวนมากของตน

รายงาน WCAG (ISO/IEC 40500)

Microsoft รายงานเรื่องผลิตภัณฑ์หรือบริการสมบูรณ์ หรือบางส่วนที่อาจมีการติดตั้งแยกต่างหาก


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Graphic icon of solid circle with a check mark in the middle

โครงการริเริ่มเพื่อการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ให้อำนาจแก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เพื่อผลักดันโครงการริเริ่มเพื่อการช่วยสำหรับการเข้าถึง

Graphic icon of two clouds overlapping with one flowing into the other

การช่วยสำหรับการเข้าถึงในยุโรป

ความก้าวหน้าในการช่วยให้องค์กรรวมทุกกลุ่มคนและตรงตามมาตรฐาน

Graphic icon of solid circle with a check mark in the middle

การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Microsoft

ที่ที่คุณสามารถหาได้ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Microsoft

Graphic icon of a vertical rectangle with a folded corner overlapped by an upwards-pointing arrow in one corner and a checkmark in the other

ทัศนะสำหรับผู้กำหนดนโยบาย

รายงานและทรัพยากรแบบครอบคลุมที่คุณสามารถดาวน์โหลดจาก Microsoft

Enterprise Disability Answer Desk

เรามอบการสนับสนุนเฉพาะแก่ลูกค้าองค์กรของเราผู้มีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงภายในผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือเกี่ยวกับรายงานความสอดคล้องกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง