Spoločná reakcia na ochorenie COVID-19. Čo robíme my, čo môžete urobiť vy a čo môžeme urobiť spoločne, aby sme čo najlepšie reagovali na nové výzvy.

Všetko sa začína dôverou

Vaše údaje spracúvame bezpečne a v súlade s požiadavkami ochrany osobných údajov a právnych predpisov, vďaka čomu pomáhame vytvárať bezpečnejší svet posilnený digitálnou transformáciou.

Photograph showing several people working in a large, open office area. One person sits at a high table working on a laptop.

„Ak nevieme ľudí chrániť, nezaslúžime si ich dôveru.“

– Brad Smith, prezident a právny riaditeľ, Microsoft

Zásady udržania integrity údajov v cloude

EMCOR logo

Spoločnosť Microsoft plne podporuje náš záväzok voči zabezpečeniu a ochrane osobných údajov, ktoré vyžadujú naše interné požiadavky a požiadavky zákazníkov... Naozaj nás to odlišuje od ostatných.

Peter Baker, vyšší riaditeľ IT, skupina EMCOR

Blogy o zabezpečení, ochrane osobných údajov a dodržiavaní súladu


Ďalšie zdroje informácií

Ponuky na dodržiavanie súladu

Dodržiavajte súlad v cloude pomocou komplexnej množiny viac než 90 ponúk.

Žiadosti orgánov činných v trestnom konaní vyžadujúce údaje

Pozrite si počet žiadostí o údaje o zákazníkoch, ktoré dostávame od orgánov činných v trestnom konaní.

Správa o národných bezpečnostných nariadeniach USA

Pozrite si štatistické údaje o požiadavkách získaných od štátnej správy USA podľa zákonov o národnej bezpečnosti.

Medzinárodné kontroly vývozu

Prečítajte si prehľad zákonov a nariadení na medzinárodnú kontrolu vývozu a službe Microsoft Office 365.


Podujatia