„Ak nevieme ľudí chrániť, nezaslúžime si ich dôveru.“

– Brad Smith, prezident a právny riaditeľ 

 

Zabezpečenie, ochrana osobných údajov a dodržiavanie súladu sú základnými piliermi spôsobu, akým pomáhame organizáciám poskytovať služby svojim zákazníkom.

Photograph showing several people working in a large, open office area. One person sits at a high table working on a laptop.

Zásady udržania integrity údajov v cloude

EMCOR logo

Spoločnosť Microsoft plne podporuje náš záväzok voči zabezpečeniu a ochrane osobných údajov, ktoré vyžadujú naše interné požiadavky a požiadavky zákazníkov... Naozaj nás to odlišuje od ostatných.

Peter Baker, vyšší riaditeľ IT, skupina EMCOR

Prečítať si príbeh

Blogy o zabezpečení, ochrane osobných údajov a dodržiavaní súladu


Ďalšie zdroje informácií

Ponuky na dodržiavanie súladu

Dodržiavajte súlad v cloude pomocou komplexnej skupiny viac ako 90 ponúk.

Žiadosti orgánov činných v trestnom konaní vyžadujúce údaje

Pozrite si počet žiadostí o údaje o zákazníkoch, ktoré dostávame od orgánov činných v trestnom konaní.

Správa o národných bezpečnostných nariadeniach USA

Pozrite si štatistické údaje o požiadavkách získaných od štátnej správy USA podľa zákonov o národnej bezpečnosti.


Podujatia