Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Centrum dôveryhodnosti

Kde sa vaše údaje nachádzajú

Ako zákazník podnikových služieb spoločnosti Microsoft viete, kde sú vaše údaje uložené.

Umiestnenie údajov služby Microsoft 365

Umiestnenie údajov označuje geografickú polohu, kde sa nachádzajú uložené údaje. Mnohí zákazníci, najmä vo verejnom sektore a regulovaných odvetviach, majú špecifické požiadavky na ochranu osobných alebo citlivých informácií.  Okrem toho sa od zákazníkov v niektorých krajinách očakáva súlad so zákonmi a predpismi, ktoré explicitne riadia umiestnenie úložiska údajov.

V mnohých oblastiach Microsoft 365 ponúka širokú škálu možností ukladania uložených údajov vrátane lokálnych oblastí dátových centier (prostredníctvom podmienok používania produktu a doplnku Advanced Data Residency) alebo rozšírených do viacerých geografických oblastí (funkcie Multi-Geo).

Muž kráča v dátovom centre spoločnosti Microsoft
Fotografia IT technika stojaceho za malým stolom v dátovom centre a pracujúceho na notebooku.

Najprísnejšie zabezpečenie našich dátových centier

Spoločnosť Microsoft spravuje a neustále rozširuje sieť dátových centier po celom svete a overovaním zaisťuje, že každé z nich spĺňa najprísnejšie požiadavky zabezpečenia.

 • Zákaznícke údaje môžu byť vo vybranej geografickej oblasti replikované na účely zvýšenia ich odolnosti v prípade zásadnej nehody dátového centra, pričom v niektorých prípadoch nebudú replikované mimo nej.

  Microsoft tiež dodržiava aj medzinárodné zákony na ochranu údajov týkajúce sa prenosov zákazníckych údajov do zahraničia. Príklad:

  • Na umožnenie neustáleho toku informácií vyžadovaného medzinárodným podnikaním (vrátane cezhraničných prenosov osobných údajov) mnohé podnikové cloudové služby spoločnosti Microsoft ponúkajú zákazníkom štandardné zmluvné doložky EÚ, ktoré poskytujú dodatočné zmluvné záruky týkajúce sa prenosov osobných údajov pre príslušné cloudové služby. Naša implementácia vzorových doložiek EÚ bola overená orgánmi na ochranu údajov EÚ a je v súlade s prísnymi normami na ochranu osobných údajov, ktoré regulujú medzinárodné prenosy údajov spoločnosťami pôsobiacimi v jej členských štátoch.
  • Okrem našich záväzkov vychádzajúcich zo štandardných zmluvných doložiek a iných vzorových zmlúv je spoločnosť Microsoft certifikovaná v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA stanoveného Ministerstvom obchodu USA, spoločnosť Microsoft sa však už spolieha na štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA ako právny základ na prenosy osobných údajov z EÚ na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-311/18.
  • Spoločnosť Microsoft neposkytne tretím stranám (ani na účely uloženia) údaje, ktoré jej poskytnete pri používaní našich podnikových cloudových služieb a na ktoré sa vzťahujú podmienky používania produktov od spoločnosti Microsoft.

  Bez ohľadu na to, kde sú zákaznícke údaje uložené, spoločnosť Microsoft nekontroluje ani neobmedzuje umiestnenia, z ktorých zákazníci alebo ich koncoví používatelia môžu k údajom získavať prístup.

Ďalšie zdroje informácií o umiestnení údajov

Informácie o ochrane osobných údajov v cloude

Zabezpečenie, ochrana osobných údajov a súlad služby Microsoft Azure

Dodržiavanie súladu s predpismi v službách Microsoft 365 a Dynamics 365

Prístup k údajom v službách Dynamics 365 a Microsoft 365

Sledujte Microsoft