Pomoc pri prechode do cloudu

Informácie špecifické pre jednotlivé oblasti a krajiny určené pre pracovníkov právnych oddelení a pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie súladu.

Photograph of a person sitting at a table in an atrium working on a laptop. There are people walking in the background.

Pomoc pri začatí používania cloud computingu pre spoločnosti na celom svete

S postupným prechodom spoločností na celom svete z lokálnej infraštruktúry IT do cloud computingu čelia pracovníci právnych oddelení a pracovníci zodpovední za dodržiavanie súladu novým otázkam od svojich organizácii, ktoré sa týkajú toho, ktoré odvetvia prechádzajú do cloudu, aké sú požiadavky na dodržiavanie súladu a bezpečnostné normy, ktoré sa na ne vzťahujú, a čo možno očakávať od zmluvy o cloudových službách.

 

Spoločnosť Microsoft vytvorila množstvo zdrojov, ktoré vám pomôžu nájsť odpovede na vaše otázky. Či už ide o požiadavky zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa uplatňujú vo všetkých odvetviach, alebo o špecifické sektorové usmernenia pre outsourcing vo finančných službách, Pomoc pri prechode do cloudu interaktívne príručky, dokumenty a zdroje, ktoré tu nájdete, poskytujú kľúčové informácie usporiadané podľa odvetví, oblastí a krajín.

 

Naším cieľom je pomôcť sprehľadniť cloudovú technológiu a poskytnúť rámec na porozumenie právnemu a regulačnému prostrediu a možnostiam jeho rozvoja. Veríme, že tieto informácie budú pre váš užitočné pri prechode vašej organizácii do cloudu.


Regionálne dodržiavanie súladu

Ázia

Odpovede na bežné otázky, ktoré majú zákazníci v Ázii o prijatí cloudu.

Európa

Podrobnejšie informácie o právnom a regulačnom prostredí v Európe.

Blízky východ a Afrika

Odpovede na bežné otázky, ktoré majú zákazníci v regióne Blízkeho východu a Afriky o prijatí cloudu.

Dokumentácia o dodržiavaní súladu pre jednotlivé krajiny

Ďalšie zdroje

Ponuky dodržiavania súladu

Pozrite si náš zoznam komplexných ponúk na dodržiavanie súladu.

Prehľad nariadenia GDPR

Ďalšie informácie o našom celkovom prístupe a záväzku voči nariadeniu GDPR.

Zásady prenosu údajov

Ďalšie informácie o našich zásadách ukladania a prenosu údajov.