A person using a large touchscreen device.

Podpora proaktívneho zabezpečenia s nulovou dôverou (Zero Trust)

Tradičné zabezpečenie na základe nárazníkovej zóny nedokáže držať krok so zložitosťou hybridnej práce, rozširovaním koncových bodov a modernými prostrediami.

Model vyspelosti nulovej dôvery (Zero Trust)

Použite hlavné princípy, prehľad komplexnej architektúry a model škálovateľnej vyspelosti, ktorý vám pomôže vyhodnotiť priebeh prijímania nulovej dôvery (Zero Trust) vo vašej organizácii, vzdelávať účastníkov projektu a určiť priority vašich ďalších krokov.

Správa o prijatí nulovej dôvery (Zero Trust)

Prečítajte si najnovší prieskum o tom, ako a prečo organizácie prijímajú nulovú dôveru (Zero Trust). Pomôže vám to informovať o svojej stratégii, zistiť kolektívny priebeh a určiť priority či získať prehľad o tejto rýchlo sa vyvíjajúcej možnosti.

Kľúčová úloha modulu nulovej dôvery (Zero Trust) pri zabezpečení nášho sveta

Výkonné nariadenie USA o kybernetickej bezpečnosti predstavuje cenný sprievodný materiál, ako spraviť svet bezpečnejším pre všetkých, hovorí Vasu Jakkalová, viceprezidentka spoločnosti Microsoft pre zabezpečenie, dodržiavanie súladu a identitu.

People in a conference room having a meeting.

Prečo nulová dôvera (Zero Trust)

Dnešné organizácie potrebujú nový model zabezpečenia, ktorý sa efektívnejšie prispôsobí komplexnosti moderného prostredia, zahrnie celé hybridné pracovisko a ochráni ľudí, zariadenia, aplikácie a údaje všade, kde sa nachádzajú.

Produktivita kdekoľvek

Umožnite svojim používateľom pracovať bezpečnejšie kdekoľvek, kedykoľvek a z ľubovoľného zariadenia.

Cloudová migrácia

Povoľte digitálnu transformáciu inteligentným zabezpečením pre dnešné zložité prostredie.

Zmierňovanie rizík

Uzavrite bezpečnostné medzery a minimalizujte riziko nechceného pohybu.

Princípy nulovej dôvery

Explicitné overenie

Nepretržitá autentifikácia a autorizovanie na základe všetkých dostupných údajových bodov vrátane identity používateľa, miesta, stavu zariadenia, služby alebo vyťaženia, klasifikácie údajov a anomálií.

Používanie prístupu s najmenšími oprávneniami

Obmedzte prístup používateľa pomocou adaptívnych politík založených na rizikovosti, ktoré sa riadia protokolmi o čase a prístupe (JIT/JEA), a ochrany osobných údajov. Zabezpečíte tak údaje aj produktivitu.

Predpokladané porušenie

Minimalizujte rozsah škôd a prístup k segmentom. Overujte komplexné šifrovanie a využívajte analytické funkcie na zviditeľnenie, zisťovanie hrozieb a zvýšenie obranyschopnosti.

Čo nasleduje na ceste k prijatiu modelu nulovej dôvery (Zero Trust)?

Vyhodnoťte mieru vyspelosti nulovej dôvery (Zero Trust) svojej organizácie a získajte cielené pokyny týkajúce sa medzníkov, ako aj zoznam vytvorených zdrojov a riešení, aby ste mohli napredovať na ceste k úrovni komplexného zabezpečenia.

A person holding a laptop.

Definícia nulovej dôvery

Namiesto predpokladu, že je všetko za podnikovou bránou firewall v bezpečí, model nulovej dôvery predpokladá porušenie a overí každú žiadosť, ako keby vychádzala z otvorenej siete. Bez ohľadu na to, kde žiadosť vznikla alebo k akému zdroju pristupuje, nulová dôvera nás naučí, aby sme nikdy nedôverovali, vždy preverovali. Pred udelením prístupu je každá žiadosť o prístup plne overená, autorizovaná a šifrovaná. Na minimalizovanie nechceného pohybu sa používajú mikrosegmenty a princípy prístupu s najmenšími oprávneniami. Na odhaľovanie a reagovanie na anomálie v reálnom čase sa používajú komplexné inteligentné systémy a analytické nástroje.

Oblasti ochrany nulovej dôvery (Zero Trust)

Ukážky a pohľady odborníkov

1.epizóda: Základné informácie o nulovej dôvere (Zero Trust)

V prvej epizóde seriálu Microsoft Mechanics so základnými informáciami o nulovej dôvere (Zero Trust) s hostiteľom Jeremym Chapmanom získate informácie o nulovej dôvere (Zero Trust), šiestich oblastiach obrany a o tom, ako môžu pomôcť produkty od spoločnosti Microsoft.

Jeremy Chapman, Director at Microsoft 365.

V prvej epizóde seriálu Microsoft Mechanics so základnými informáciami o nulovej dôvere (Zero Trust) s hostiteľom Jeremym Chapmanom získate informácie o nulovej dôvere (Zero Trust), šiestich oblastiach obrany a o tom, ako môžu pomôcť produkty od spoločnosti Microsoft.

Jednoduchý diagram zabezpečenia nulovej dôvery (Zero Trust) s nástrojom na vynútenie používania politík zabezpečenia, ktorý poskytuje vyhodnotenie používania politiky v reálnom čase. Nástroj poskytuje ochranu analýzou signálov a používaním organizačnej politiky a informácií o hrozbách. Zaručuje, že identity sa overia a zariadenia sú v bezpečí ešte pred udelením prístupu k údajom, aplikáciám, infraštruktúre a sieťam. Navyše sa kontinuálne a komplexne využívajú prehľady a analýzy, ako aj automatizácia.

Zistite, ako títo zákazníci menia nulovú dôveru (Zero Trust) na skutočnosť

Vodafone.
The Little Potato Company.
Johnson Controls.
eToro.
Brunswick.
Walsh.

„Od implementovania stratégie Zero Trust pomocou technológií Microsoft 365 môžu naši zamestnanci pracovať na svojich pracovných povinnostiach kdekoľvek vo svete pri zachovaní úplnej kontroly nad potrebami zabezpečenia.“

- Igor Tsyganskiy, riaditeľ pre technológie, spoločnosť Bridgewater

Igor Tsyganskiy, Chief Technology Officer, Bridgewater.
Igor Tsyganskiy, Chief Technology Officer, Bridgewater.

Ďalšie zdroje informácií

Blogy o zabezpečení s nulovou dôverou (Zero Trust)

Získajte informácie o najnovších trendoch zabezpečenia s nulovou dôverou v oblasti kybernetickej bezpečnosti a o riešeniach od spoločnosti Microsoft.

Séria blogov s manažérmi v oblasti informačnej bezpečnosti

Objavte úspešné stratégie zabezpečenia a cenné poznatky získané od manažérov v oblasti informačnej bezpečnosti a našich najlepších odborníkov.

Výkonné nariadenie USA

Preskúmajte zdroje pre federálne úrady na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti na národnej úrovni vďaka prijatiu cloudu a nulovej dôvery (Zero Trust).

Partneri v oblasti zabezpečenia

Poskytovatelia riešení a nezávislí dodávatelia softvéru môžu pomôcť pri zavádzaní nulovej dôvery (Zero Trust).

Riešenia nulovej dôvery (Zero Trust)

Získajte informácie o riešeniach spoločnosti Microsoft, ktoré podporujú nulovú dôveru.