Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Objavte službu Microsoft Security Copilot: Chráňte svoju organizáciu so strojovou rýchlosťou a vo veľkom rozsahu pomocou generatívnej umelej inteligencie.

Ďalšie informácie

Microsoft Defender for Cloud Apps

Modernizujte spôsob zabezpečenia aplikácií, chráňte svoje údaje a zvýšte úroveň zabezpečenia aplikácií pomocou zabezpečenia SaaS (softvér ako služba).

Osoba používajúca mobilný telefón.

Komplexné zabezpečenie SaaS

Získajte úplný prehľad o prostredí aplikácie SaaS a pomáhajte chrániť svoje aplikácie pomocou nástroja Defender for Cloud Apps.

Získajte úplný prehľad o prostredí aplikácií SaaS

Objavujte, ovládajte a konfigurujte aplikácie a zaistite, aby zamestnanci používali dôveryhodné aplikácie, ktoré dodržiavajú súlad.

Chráňte údaje vo všetkých aplikáciách SaaS

Klasifikujte a chráňte citlivé informácie – neaktívne uložené údaje, používané údaje aj prenášané údaje. Umožnite svojim zamestnancom bezpečný prístup k súborom a ich zobrazovanie v aplikáciách.

Riadenie vzájomnej interakcie aplikácií

Získajte prehľad o oprávneniach, povoleniach a aplikáciách, ktoré pristupujú k citlivým údajom v mene inej aplikácie.

Ochrana pred pokročilými kybernetickými útokmi pomocou signálov aplikácií

Chráňte sa pred sofistikovanými kybernetickými útokmi pomocou signálov aplikácií v rámci rozšíreného vyhľadávania hrozieb v riešení Microsoft Defender XDR. Detekcie založené na scenároch umožnia vášmu centru bezpečnostných operácií (SOC) vyhľadávať hrozby v celom reťazci kybernetických útokov.

Možnosti služby Defender for Cloud Apps

Tabuľa Cloud Discovery.

Zisťovanie a kontrola používania tieňového IT

Naučte sa identifikovať aplikácie a služby SaaS, ktoré používa vaša organizácia. Spravujte viac ako 31 000 aplikácií a vyhodnocujte rizikové faktory, aby ste zaistili dodržiavanie súladu.

Zoznam súborov uložených v cloude v riešení Microsoft Defender XDR.

Ochrana citlivých informácií vo všetkých vašich aplikáciách

Porozumejte uloženým citlivým informáciám, klasifikujte a chráňte ich. Využívajte predpripravené politiky a automatizované procesy umožňujúce v reálnom čase kontrolovať údaje, ku ktorým majú aplikácie prístup.

Tabuľa zobrazujúca otvorené upozornenia, nájdené aplikácie a používateľov, ktorých je potrebné preveriť v riešení Microsoft Defender XDR.

Ochrana pred kybernetickými hrozbami pomocou rozšíreného vyhľadávania hrozieb v riešení Microsoft Defender XDR

Zisťujte nezvyčajné správanie v rámci aplikácií a identifikujte tak ransomware, používateľov s narušeným zabezpečením alebo podozrivú aktivitu. Analyzujte používanie aplikácií a zmierňujte riziká.

Politika relácie, ktorá sa vytvára v službe Cloud App Security.

Zvýšenie zabezpečenia organizácie pomocou kontroly v reálnom čase

Umožnite ochranu pred bezpečnostnými hrozbami v prístupových bodoch organizácie pomocou kontroly v reálnom čase.

Tabuľa konfigurácie zabezpečenia pre Azure v riešení Microsoft Defender XDR.

Spravovanie úrovne zabezpečenia aplikácií SaaS

Preskúmajte nedostatky v konfigurácii zabezpečenia všetkých svojich aplikácií zobrazených v Microsoft Secure Score a prijmite opatrenia na základe odporúčaní riešenia Defender for Cloud Apps.

Tabuľa upozornení na riadenie aplikácií v riešení Microsoft Defender XDR.

Získajte riadenie zabezpečenia a politík pomocou riadenia aplikácií

Riadenie aplikácií, ktoré je súčasťou riešenia Defender for Cloud Apps bez dodatočných poplatkov, monitoruje, riadi a chráni aplikácie s podporou OAuth a podnikové (LOB) aplikácie, ktoré pristupujú k údajom služby Microsoft 365 prostredníctvom rozhraní API Microsoft Graph.

Naspäť na karty

Zjednotená platforma operácií zabezpečenia

Zabezpečte svoje digitálne prostredie s jedinou platformou operácií zabezpečenia (SecOps), ktorá zjednocuje všetky funkcie rozšírenej detekcie a reakcie (XDR) a riešenia Security Information and Event Management (SIEM).

Animácia domovskej stránky tabule MIcrosoft Defendera

Zjednotený portál

Rozpoznávajte a narušte kybernetické hrozby takmer v reálnom čase a zjednodušte skúmanie a reakciu.

Späť na karty

Od sprostredkovateľa zabezpečenia prístupu do cloudu (CASB) k zabezpečeniu SaaS

Defender for Cloud Apps obsahuje ďalšie možnosti, ktoré presahujú tradičný rozsah sprostredkovateľa zabezpečenia prístupu do cloudu (CASB), s cieľom posilniť ochranu aplikácií a chrániť ich pred škodlivými cloudovými aplikáciami. Zaistite komplexné pokrytie aplikácií skombinovaním spravovania úrovne zabezpečenia SaaS, ochrany pred únikom údajov, ochrany medzi aplikáciami a integrovanej ochrany pred bezpečnostnými hrozbami.

Video container

Ocenenia v rámci odvetvia

Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft je uznávaným lídrom v odvetví.

Omdia

V tejto správe od spoločnosti Omdia je oceňovaný komplexný prístup spoločnosti Microsoft k zabezpečeniu SaaS.1

Súvisiace produkty

Chráňte sa pred kybernetickými hrozbami s prvotriednym zabezpečením od spoločnosti Microsoft.

Microsoft Defender XDR

Získajte integrovanú ochranu pred kybernetickými hrozbami pre zariadenia, identity, aplikácie, e-maily, údaje aj cloudové workloady.

Microsoft Entra ID (predtým Azure Active Directory)

Chráňte svoju organizáciu cloudovým riešením na správu identít a prístupu, ktoré spája zamestnancov, zákazníkov a partnerov s ich aplikáciami, zariadeniami a údajmi.

Microsoft Defender for Cloud

Chráňte svoje multicloudové a hybridné prostredia.

Defender for Cloud Apps – dokumentácia a školenie

Informačná grafika

Čo je zabezpečenie SaaS?

Získajte ďalšie informácie o tom, ako Defender for Cloud Apps sleduje model zabezpečenia SaaS.

Video

Pozrite si rýchly prehľad

Získajte ďalšie informácie o základných pilieroch riešenia Defender for Cloud Apps.

Tech Community

Pripojte sa ku komunite riešenia Defender for Cloud Apps

Komunita služby Defender for Cloud Apps je otvorená pre všetkých nadšencov, zákazníkov a profesionálov z oblasti IT.

Dokumentácia

Preskúmajte najdôležitejšie prípady použitia aplikácií SaaS

Zistite, ako pristupovať k najdôležitejším prípadom použitia aplikácií SaaS pomocou riešenia Defender for Cloud Apps.

Chráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

[1] Omdia, Microsoft Recognizes the Need for a More Comprehensive SaaS Security Offering, Rik Turner, 21. októbra 2022.

Sledujte Microsoft