Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Microsoft Priva

Zvýšte úroveň ochrany osobných údajov, uchovajte zákaznícke údaje v súkromí a zjednodušte procesy dodržiavania súladu.

Osoba sedí za stolom so zloženými rukami a usmieva sa na prenosný počítač.

Zjednodušenie správy ochrany osobných údajov

Modernizujte svoj program ochrany osobných údajov s platformou, ktorá sa prispôsobí vývoju potrieb dodržiavania súladu.

Konsolidácia operácií ochrany osobných údajov

Automatizujte procesy ochrany osobných údajov v lokálnych, hybridných a multicloudových prostrediach.

Štandardizácia a zjednodušenie dodržiavania súladu

Vytvorte štandardizovaný prístup pomocou prispôsobiteľných šablón a modelov procesov ochrany osobných údajov, ktoré vyhovujú vašim obchodným potrebám.

Urýchlenie digitálnej transformácie a zmiernenie rizík

Pripojte sa k svojej údajovej platforme a zabezpečte zachovanie súkromia zákazníckych údajov.

Preskúmajte nový produktový rad Microsoft Priva vo verzii preview

Modernizujte program ochrany osobných údajov pomocou nových produktov Microsoft Priva, ktoré sú teraz k dispozícii vo verzii preview.

Microsoft Priva Privacy Assessments Preview

Automatizujte zisťovanie, dokumentáciu a hodnotenie používania osobných údajov.

Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov, verzia preview

Identifikujte osobné údaje a rozšírte ovládacie prvky rizík ochrany osobných údajov v rámci digitálneho priestoru vrátane služieb Microsoft Azure a SQL.

Microsoft Priva Tracker Scanning Preview

Skenujte a identifikujte technológie sledovania a riešte súlad s ochranou osobných údajov na webových lokalitách.

Microsoft Priva Consent Management Preview

Zjednodušte spravovanie stavu súhlasu v miere prispôsobenej vašim obchodným potrebám.

Microsoft Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb vo verzii preview

Spravujte plnenie žiadostí týkajúcich sa práv dotknutej osoby v rozsahu údajov presahujúcich Microsoft 365.

Späť na karty

Preskúmajte nový produktový rad Microsoft Priva, ktorý je už k dispozícii

Pomôžte chrániť osobné údaje a udržať tempo s neustále sa meniacimi a komplexnými požiadavkami na ochranu osobných údajov.

Osoba pracuje na tablete pripojenom k monitoru počítača, na ktorom sa zobrazujú zostavy v riešení Microsoft Priva.

Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov

Identifikujte osobné údaje a kritické riziká v oblasti ochrany osobných údajov, automatizujte zmierňovanie rizík a podporujte zamestnancov pri prijímaní inteligentných rozhodnutí týkajúcich sa spracovania údajov.

Traja ľudia sa rozprávajú v zasadacej miestnosti.

Microsoft Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb

Spravujte požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb automatizovaným, zabezpečeným a auditovateľným spôsobom.

Ďalšie zdroje

Blog

Preskúmajte nové produkty Microsoft Priva

Pomôžte organizácii optimalizovať operácie ochrany osobných údajov a zjednodušiť súlad s novými ponukami riešenia Priva, ktoré je teraz vo verzii preview.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Získajte odpovede na bežné otázky o produktoch Microsoft Priva.

Začať

Modernizujte operácie ochrany osobných údajov a zjednodušte dodržiavanie súladu.

Sledujte Microsoft