Správa životného cyklu údajov Microsoft Purview

Zaistite inteligentné spravovanie životného cyklu svojich informácií a jednotlivých záznamov.

A person leaning over a table using a laptop.

Riaďte svoje údaje

Dodržiavajte svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, podnikových požiadaviek, podmienok dodržiavania ochrany osobných údajov a nariadení v súvislosti s používaným obsahom.

Vstavané riadenie informácií

Jednoducho klasifikujte, uchovávajte, kontrolujte, vyraďujte a spravujte obsah v službe Microsoft 365.

Inteligentné funkcie

Používajte inteligentné možnosti strojového učenia na klasifikáciu obsahu a automatické použitie príslušných politík.

Obhájiteľné politiky

V rámci riadenia informácií získajte kontroly vyradenia, doklady o odstránení a zdokumentované záznamy auditu.

Kľúčové funkcie riešenia Správy životného cyklu údajov Microsoft Purview

The create retention label screen in Microsoft 365 compliance.

Uchovávanie a odstraňovanie údajov

Spravujte riziká a zodpovednosť v rámci celého digitálneho priestoru tak, že si ponecháte len to, čo potrebujete, a odstránite to, čo nepotrebujete.

Records management in Microsoft 365 compliance.

Spravovanie záznamov

Pri spravovaní záznamov s vysokou hodnotou dodržiavajte právne predpisy a nariadenia.

Creation of an auto-labeling policy in Microsoft 365 compliance.

Automatizované politiky

Klasifikujte a riaďte veľké množstvo údajov na základe vlastností súborov, prítomnosti citlivých údajov alebo strojového učenia.

Pending dispositions in Microsoft 365 compliance.

Doklad o dodržiavaní súladu

Preukážte dodržiavanie súladu pomocou prehľadov analýzy označení, obhájiteľného vyradenia obsahu a bohatých záznamov auditu.

The create retention label screen in Microsoft 365 compliance.

Uchovávanie a odstraňovanie údajov

Spravujte riziká a zodpovednosť v rámci celého digitálneho priestoru tak, že si ponecháte len to, čo potrebujete, a odstránite to, čo nepotrebujete.

Records management in Microsoft 365 compliance.

Spravovanie záznamov

Pri spravovaní záznamov s vysokou hodnotou dodržiavajte právne predpisy a nariadenia.

Creation of an auto-labeling policy in Microsoft 365 compliance.

Automatizované politiky

Klasifikujte a riaďte veľké množstvo údajov na základe vlastností súborov, prítomnosti citlivých údajov alebo strojového učenia.

Pending dispositions in Microsoft 365 compliance.

Doklad o dodržiavaní súladu

Preukážte dodržiavanie súladu pomocou prehľadov analýzy označení, obhájiteľného vyradenia obsahu a bohatých záznamov auditu.

Čo hovoria zákazníci

Food standards agency logo.

Úrad FSA zvýšil bezpečnosť potravín v Spojenom kráľovstve vďaka službe Microsoft Purview Spravovanie záznamov

Úrad FSA (Food Standards Agency) spĺňa dôležitú kontrolnú úlohu, čo sa týka bezpečnosti potravín v Anglicku, Severnom Írsku a Walese. Jeho nástroje na kontroly na mieste a vedecké analýzy potrebovali zálohovací systém – bezchybne fungujúce spravovanie záznamov na zlepšenie spolupráce a zabezpečenia.

Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft je lídrom v štyroch správach Gartner® Magic Quadrant™

Zistite, prečo spoločnosť Gartner vyhlásila Microsoft za lídra v štyroch magických kvadrantoch – riadenie prístupu (2020), nástroje zjednotenej správy koncových bodov (2020), archivácia podnikových informácií (2020) a platformy ochrany koncových bodov (2021).1

Ďalšie zdroje informácií

Budúcnosť riadenia údajov

Prečítajte si oznámenie o službe Microsoft Purview, nových funkciách produktu a o tom, aký vplyv má dnešné pracovné prostredie na oblasť údajov.

Webinár o spravovaní záznamov

Spravujte zákonné povinnosti, preukazujte súlad s nariadeniami a zvýšte efektivitu vyradenia.

Blog o spravovaní životného cyklu údajov

Získajte informácie o rozsahoch adaptívnej politiky na spravovanie záznamov a nových spôsoboch dynamického nasadenia politík uchovávania údajov a označení.

Začíname so zabezpečením od spoločnosti Microsoft

1. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktoré uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie alebo iné označenie. 
Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
Magický kvadrant spoločnosti Gartner získaný za riadenie prístupu, Michael Kelley | Abhyuday Data | Henrique Teixeira, 17. novembra 2020.
Magický kvadrant spoločnosti Gartner pre nástroje zjednotenej správy koncových bodov, Dan Wilson | Chris Silva | Manjunath Bhat | Rich Doheny | Rob Smith, 19. októbra 2020 (aktualizácia 5. januára 2021).
Magický kvadrant spoločnosti Gartner pre archiváciu podnikových informácií, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28. októbra 2020.
Správa Magic Quadrant spoločnosti Gartner pre platformy ochrany koncových bodov, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 5. mája 2021.

Správa životného cyklu údajov Microsoft Purview sa postará o životný cyklus informácií umiestnených v službe Microsoft 365 a obsah importovaný pomocou konektorov údajov od iných spoločností ako Microsoft. Microsoft Purview Information Governance funguje na inteligentnej platforme.