Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Microsoft Entra Riadenie ID

Automaticky zabezpečte, aby mali správni ľudia správny prístup k správnym aplikáciám a službám v správnom čase.

Osoba pracujúca za stolom.

Nový pohľad na zabezpečený prístup vďaka riešeniu Microsoft Entra

Oboznámte sa s najnovšími inováciami v oblasti identity a prístupu a zistite, ako vám môže Microsoft Entra pomôcť posilniť obranu.

Zlepšite produktivitu a zabezpečenie

Riadenie identít zvyšuje produktivitu zamestnancov a pomáha pri dodržiavaní súladu s nariadeniami a regulačnými požiadavkami.

Zvýšte produktivitu

Automatizujte prístup zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov k aplikáciám a službám, cloudovým aj lokálnym, na podnikovej úrovni. Pomôžte ostatným získať prístup vždy, keď ho potrebujú – bez nutnosti manuálneho schvaľovania.

Posilnite zabezpečenie

Znížte riziko vyplývajúce zo zneužitia prístupu a prijímajte inteligentné rozhodnutia týkajúce sa prístupu na základe strojového učenia. Nastavte požiadavky na pravidelnú kontrolu, aby ste sa uistili, že stále bude potrebné mať používateľov, skupinové členstvá a prístup.

Jednoducho mimoriadne, mimoriadne jednoduché

Zjednodušte nasadenie a prevádzku za pomoci cloudového produktu. Podporuje cloudové aj lokálne aplikácie. Bez problémov integrujte aplikácie od Microsoftu aj stovky aplikácií od iných výrobcov.

Automatizujte bežné úlohy

Delegujte každodenné žiadosti o prístup k zdrojom na relevantné skupiny vo svojom podniku a automatizujte proces schvaľovania pre bežný prístup k zdrojom, aby ste sa mohli sústrediť na prehľady a výnimky poskytované umelou inteligenciou.

Riaďte prístup k aplikáciám a zdrojom

Riadenie identít pre zamestnancov a partnerov

Pohľad zhora na troch ľudí, ktorí sedia za spojenými stolmi a pracujú na prenosných počítačoch

Automatizujte celý životný cyklus identity zamestnanca

Navrhnite pracovné postupy na automatické vytvorenie identity na základe pokynu zo systému ľudských zdrojov. Po odchode zamestnanca z organizácie elegantne odstráňte jeho prístup.

Osoba píšuca za stolom

Priraďujte zamestnanecký prístup k zdrojom

Automaticky priraďujte prístup k aplikáciám a zdrojom podľa členstva v zamestnaneckej skupine. Pomocou rozdelenia povinností (SoD) sa uistite, že prístupy si nebudú navzájom odporovať (napríklad v prípade správcov aplikácií a používateľov aplikácií). Delegujte rozhodnutia o prístupe na skupiny v rámci podniku.

Dvaja ľudia sa rozprávajú a pozerajú sa na prenosný počítač

Povoľte hosťom a partnerom prístup k zdrojom

Umožnite skupinám v rámci podniku bezpečne povoľovať prístup partnerom, dodávateľom a hosťom pomocou rovnakých funkcií správy oprávnení a kontroly prístupu ako používajú zamestnanci – s rovnakým spracovaním výnimiek a rozšírenými funkciami tvorby zostáv.

Spravujte identity a prístup

Automaticky vytvárajte identity a roly používateľov v aplikáciách, ku ktorým používatelia potrebujú prístup, a zachovávajte alebo odstraňujte identity používateľov, u ktorých došlo k zmene stavu alebo roly.

Funkcie riešenia Microsoft Entra Riadenie ID

S riešením Microsoft Entra Riadenie ID získate robustné riadenie identít a jednoduché nasadenie.

Správa nárokov

Spravujte životný cyklus prístupu k identitám a zdrojom vo veľkom pomocou automatizácie pracovných postupov súvisiacich so žiadosťami o prístup, priradeniami prístupu, kontrolou a uplynutím platnosti.

Súbor GIF zobrazujúci používateľa, ktorý prechádza z prehľadu pracovných postupov životného cyklu na zoznam úloh pre konkrétny pracovný postup

Pracovné postupy životného cyklu

Navrhujte pracovné postupy, ktoré zabezpečia okamžitú produktivitu nových zamestnancov a odstránenie prístupu zamestnancov, ktorí zo spoločnosti odišli.

Štandardné revízie prístupu a revízie prístupu riadené umelou inteligenciou

Na základe automatizovaného prehľadu zabezpečte, aby mali používatelia a hostia vhodný prístup a stále ho potrebovali. Povoľte automatické vyhodnotenie alebo priraďte posudzovateľov.

Privileged Identity Management (PIM) pre používateľov a skupiny

Automaticky znižujte riziká nadmerného, zbytočného či zneužitého prístupu k dôležitým zdrojom v organizácii pomocou aktivácie založenej na čase a súhlase.

Späť na karty

Microsoft Entra ID Governance

Originally starting from 6,60 € now starting from 6,60 €

6,60 € 6,60 €

mesačne za používateľa

 • Riešenie Microsoft Entra Riadenie ID je k dispozícii pre zákazníkov s plánmi Microsoft Entra ID P1 a P2 (Azure Active Directory P1 a P2).

 • Zvýšte produktivitu tým, že zabezpečíte, aby ľudia mali prístup, keď ho potrebujú – bez nutnosti manuálneho schvaľovania.

 • Posilnite zabezpečenie znížením rizík vyplývajúcich zo zneužitia prístupu a prijímajte inteligentné rozhodnutia týkajúce sa prístupu na základe strojového učenia.

 • Automatizujte proces schvaľovania pre bežný prístup k zdrojom, aby ste sa mohli sústrediť na prehľady a výnimky poskytované umelou inteligenciou.

Analytici spoločnosti KuppingerCole

Leadership Compass pre množinu služieb Identity Fabrics

Spoločnosť KuppingerCole označila v správe Leadership Compass pre množinu služieb Identity Fabrics za rok 2022 spoločnosť Microsoft ako Celkového lídra, Lídra na trhu, Lídra v oblasti inovácií a Produktového lídra.

Analytici spoločnosti KuppingerCole

Leadership Compass pre oblasť správy prístupu

Spoločnosť KuppingerCole označila v správe Leadership Compass pre oblasť správy prístupu za rok 2022 spoločnosť Microsoft ako Celkového lídra, Lídra na trhu, Lídra v oblasti inovácií a Produktového lídra.

Preskúmajte produktový rad Microsoft Entra

Multicloudová identita a produkty na prístup k sieti vám umožňujú chrániť prepojenia medzi ľuďmi, aplikáciami, zdrojmi a zariadeniami.

Správa identít a prístupu

 • Microsoft Entra ID (predtým Azure Active Directory)

  Spravujte a chráňte používateľov, aplikácie, workloady i zariadenia.

 • Microsoft Entra Riadenie ID

  Chráňte, monitorujte a auditujte prístup ku kritickým prostriedkom.

 • Microsoft Entra Externé ID

  Poskytnite svojim zákazníkom a partnerom zabezpečený prístup k ľubovoľnej aplikácii.

Nové kategórie identít

 • Microsoft Entra Overenie ID

  Vytvárajte a overujte prihlasovacie údaje identít na základe otvorených štandardov

 • Microsoft Entra Správa povolení

  Spravujte povolenia identít v rámci multicloudovej infraštruktúry.

 • Microsoft Entra ID workloadov

  Pomôžte aplikáciám a službám bezpečne pristupovať ku cloudovým zdrojom.

Prístup k sieti

 • Microsoft Entra Prístup na internet

  Zabezpečený prístup k internetu, softvéru ako službe a aplikáciám Microsoft 365.

 • Microsoft Entra Súkromný prístup

  Pomôžte používateľom bezpečne sa pripájať k súkromným aplikáciám z ľubovoľného miesta.

Dokumentácia a školenia

Dokumentácia o správe životných cyklov

Pozrite si, ako v riešení Microsoft Entra ID fungujte správa životných cyklov.

Aplikácie, ktoré fungujú v riešení Microsoft Entra ID

Vyhľadajte všetky aplikácie, pre ktoré Microsoft Entra ID podporuje vopred integrované konektory poskytovania, a zistite, ako ich nakonfigurovať.

Koncepty životného cyklu a poskytovania

Získajte prehľad o procesoch súvisiacich so životným cyklom a poskytovaním.

Partneri pre nasadenie

Nájdite partnerov, ktorí vám pomôžu s plánovaním a nasadením.

Ochráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes. 

Sledovať Microsoft