Microsoft Security Experts

Rozšírte svoju schopnosť chrániť a spravovať pomocou nového radu spravovaných služieb od odborníkov zo spoločnosti Microsoft.

A group of employees meeting in a conference room.

Naše odborné znalosti sú teraz vaše

Ak chcú ľudia inovovať, musia sa cítiť bezpečne. Predstavujeme službu Microsoft Security Experts na rozšírenie tímov v oblasti zabezpečenia, dodržiavania súladu, identity, spravovania a ochrany osobných údajov.

Odbornosť

Rozšírte svoj tím o pomoc, ktorú vám poskytnú tisíce profesionálov z najväčšej spoločnosti v oblasti zabezpečenia na svete.

Rozsah

Neprekonateľný dosah a prehľady údajov, ktoré vám umožnia chrániť to najdôležitejšie.

Výber

Služby dostupné bez ohľadu na to, v ktorej fáze modernizácie sa nachádzate.

Odbornosť nemá hranice

Pracujte nerušene, inovujte rýchlejšie a redukujte zaťaženie svojich tímov pomocou komplexného zabezpečenia od spoločnosti, ktorá investuje do kybernetickej bezpečnosti viac než ktorákoľvek iná spoločnosť.

Služby Microsoft Security Experts

Two people looking at a desktop monitor together.

Microsoft Defender Experts na vyhľadávanie hrozieb

Umožnite našim odborníkom proaktívne vyhľadávať a skúmať všetky hrozby, ktoré nájdu. Potom vám poskytnú overené informácie o upozorneniach a pokyny k náprave, aby ste mohli rýchlo reagovať.

 

Ďalšie informácie

Two people smiling and working in an office.

Microsoft Security Services for Enterprise

Získajte komplexnú spravovanú službu zabezpečenia navrhnutú pre veľké podnikové organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť všetky svoje cloudy a platformy.

A person using a desktop monitor.

Microsoft Security Services for Incident Response

Získajte pomoc pred, počas a po veľkom incidente súvisiacom s kybernetickou bezpečnosťou.

A person pointing to a map display on a large screen.

Microsoft Security Services for Modernization

Diskutujte o potrebách organizácie a získajte prispôsobený plán zabezpečenia so službami prispôsobenými na splnenie vašich konkrétnych cieľov.

Two people looking at a desktop monitor together.

Microsoft Defender Experts na vyhľadávanie hrozieb

Umožnite našim odborníkom proaktívne vyhľadávať a skúmať všetky hrozby, ktoré nájdu. Potom vám poskytnú overené informácie o upozorneniach a pokyny k náprave, aby ste mohli rýchlo reagovať.

 

Ďalšie informácie

Two people smiling and working in an office.

Microsoft Security Services for Enterprise

Získajte komplexnú spravovanú službu zabezpečenia navrhnutú pre veľké podnikové organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť všetky svoje cloudy a platformy.

A person using a desktop monitor.

Microsoft Security Services for Incident Response

Získajte pomoc pred, počas a po veľkom incidente súvisiacom s kybernetickou bezpečnosťou.

A person pointing to a map display on a large screen.

Microsoft Security Services for Modernization

Diskutujte o potrebách organizácie a získajte prispôsobený plán zabezpečenia so službami prispôsobenými na splnenie vašich konkrétnych cieľov.

„Nenašli sme žiadnu inú spoločnosť ako Microsoft, ktorá ponúka konzistentnú architektúru kombinujúcu koncové riešenia zabezpečenia s takou vysokou úrovňou a širokou škálou produktivity, hardvéru a interoperability.“

 

Igor Tsyganskiy, riaditeľ pre technológie, spoločnosť Bridgewater.

 

Image of Igor Tsyganskiy, the Chief Technology Officer of Bridgewater
Three people sitting in armchairs having a conversation in a lobby.

Odborníci uznávajú spoločnosť Microsoft ako lídra

Spoločnosť Microsoft bola ocenená ako líder vo viacerých správach Gartner® Magic Quadrant™.1

Spoločnosť Microsoft je ocenená aj v kategóriách štúdie Forrester Wave™.2

S našimi partnermi funguje všetko lepšie

Ďakujeme partnerom zapojených do vývoja služby Microsoft Security Experts.

Avanade.
BlueVoyant.
BUI.
Capgemini.
CRITICALSTART.
CyberProof.
Mandiant.
Netrix.
Open Systems.
Red Canary.
Wipro.

Ďalšie zdroje

Pozrite si, ako sa vďaka tímovej práci podarilo dekódovať NOBELIUM

Majte prehľad o pokročilých útočníckych trendoch. Vyhľadajte odborné pokyny, komentáre a prehľady.

Absolvujte test, ktorý automaticky vyhodnotí zabezpečenie vašej prevádzky

Zistite, či je vaše centrum zabezpečenia prevádzky pripravené zisťovať útoky, reagovať na ne a obnoviť po nich funkčnosť zariadení.

Preskúmajte najnovšie správy v odvetví

Objavte úspešné stratégie zabezpečenia, získajte aktualizácie nových riešení a učte sa od špičkových odborníkov spoločnosti Microsoft.

1. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, žiadny produkt ani žiadnu službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.

2. The Forrester Wave™: Unified Endpoint Management, 4. štvrťrok 2021, Andrew Hewitt, Will McKeon-White, november 2021.
The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR), 4. štvrťrok 2021, Allie Mellen, október 2021.
The Forrester Wave™: Identity As A Service (IDaaS) For Enterprise, 3. štvrťrok 2021, Sean Ryan, august 2021.
The Forrester Wave™: Security Analytics Platforms, 4. štvrťrok 2020, Joseph Blankenship, Claire O'Malley, december 2020.
The Forrester Wave™: Enterprise Email Security, 2. štvrťrok 2021 Joseph Blankenship, Claire O'Malley, máj 2021.
The Forrester Wave™: Endpoint Security Software as a Service, 2. štvrťrok 2021, Chris Sherman a Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, máj 2021.
The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms, 2. štvrťrok 2021 Heidi Shey, máj 2021.
The Forrester Wave™: Cloud Security Gateways, 2. štvrťrok 2021, Andras Cser, máj 2021.

Tento diagram znázorňuje, ako služby Microsoft Security Experts budú poskytovať komplexné spravované služby v rámci produktov zabezpečenia, dodržiavania súladu, identity, správy a ochrany osobných údajov od spoločnosti Microsoft.