Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov

Chráňte osobné údaje a vytvorte pracovisko, ktoré chráni osobné údaje.

A person analyzing data being shown on a monitor at their desk.

Vytvorenie pracoviska s odolnou ochranou osobných údajov

Identifikujte osobné údaje a kritické riziká v oblasti ochrany osobných údajov, automatizujte zmierňovanie rizík a podporte zamestnancov pri prijímaní inteligentných rozhodnutí týkajúcich sa spracovania údajov.

Identifikácia dôležitých rizík a konfliktov pri ochrane osobných údajov

Získajte prehľad o svojich osobných údajoch a súvisiacich rizikách ochrany osobných údajov vyplývajúcich z nedostatočného zabezpečenia, hromadenia a prenosov pomocou automatizovaného zisťovania údajov a korelovaných signálov týkajúcich sa rizík.

Automatizácia zmiernenia rizík a predchádzanie incidentom ochrany osobných údajov

Efektívne zmierňujte riziká ochrany osobných údajov a predchádzajte incidentom ochrany osobných údajov pomocou automatizovaných politík a odporúčaných akcií používateľov.

Podpora zamestnancov pri prijímaní inteligentných rozhodnutí týkajúcich sa spracovania údajov

Podporte proaktívnu kultúru ochrany osobných údajov zvyšovaním povedomia o incidentoch a rizikách súvisiacich s ochranou osobných údajov a zodpovednosti za ne bez obmedzovania produktivity zamestnancov.

Kľúčové funkcie riešenia Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov

Actionable insights in Microsoft Priva.

Prehľady ochrany osobných údajov umožňujúce vykonávanie akcií

Vyhodnoťte úroveň ochrany osobných údajov organizácie – koľko osobných údajov v prostredí existuje, kde sa nachádzajú, ako sa pohybujú a aké sú zistené riziká v oblasti ochrany osobných údajov.

A policies dashboard in Microsoft 365 compliance center showing policy status, alerts, issues, templates, and other information.

Minimalizácia údajov

Pomôžte zisťovať nepoužívané osobné údaje, odosielajte používateľom e-maily so súhrnmi, aby mohli kontrolovať a odstraňovať zastarané položky, a poskytujte školenie o ochrane osobných údajov, aby ste znížili hromadenie údajov.

An in-the-moment personal data transfer prevention in Teams.

Prenos údajov

Pomôžte zisťovať pohyby osobných údajov medzi prispôsobiteľnými hranicami, ako sú geografické oblasti alebo oddelenia, a blokujte rizikové prenosy takmer v reálnom čase.

A GIF showing a Word document in an email being selected and a prompt to provide a business justification for retention of the document.

Nedostatočné zabezpečenie údajov

Pomôžte zisťovať nadmerné zdieľanie osobných údajov, informujte vlastníkov súborov, aby si skontrolovali a upravili prístup, a poskytujte školenia o ochrane osobných údajov, aby ste znížili počet incidentov týkajúcich sa nedostatočného zabezpečenia údajov.

Actionable insights in Microsoft Priva.

Prehľady ochrany osobných údajov umožňujúce vykonávanie akcií

Vyhodnoťte úroveň ochrany osobných údajov organizácie – koľko osobných údajov v prostredí existuje, kde sa nachádzajú, ako sa pohybujú a aké sú zistené riziká v oblasti ochrany osobných údajov.

A policies dashboard in Microsoft 365 compliance center showing policy status, alerts, issues, templates, and other information.

Minimalizácia údajov

Pomôžte zisťovať nepoužívané osobné údaje, odosielajte používateľom e-maily so súhrnmi, aby mohli kontrolovať a odstraňovať zastarané položky, a poskytujte školenie o ochrane osobných údajov, aby ste znížili hromadenie údajov.

An in-the-moment personal data transfer prevention in Teams.

Prenos údajov

Pomôžte zisťovať pohyby osobných údajov medzi prispôsobiteľnými hranicami, ako sú geografické oblasti alebo oddelenia, a blokujte rizikové prenosy takmer v reálnom čase.

A GIF showing a Word document in an email being selected and a prompt to provide a business justification for retention of the document.

Nedostatočné zabezpečenie údajov

Pomôžte zisťovať nadmerné zdieľanie osobných údajov, informujte vlastníkov súborov, aby si skontrolovali a upravili prístup, a poskytujte školenia o ochrane osobných údajov, aby ste znížili počet incidentov týkajúcich sa nedostatočného zabezpečenia údajov.

Spoločnosť Novartis bude poskytovať špičkové zabezpečenie pomocou riešenia Microsoft Priva

Spoločnosť Novartis testuje skúšobnú verziu riešenia Microsoft Priva, aby predchádzala nadmernému zdieľaniu údajov a pomohla bezpečnostným tímom maximalizovať efektivitu a zmierňovať riziká v oblasti ochrany osobných údajov. Podľa prvých výsledkov je riešenie Priva vysoko účinné v každej oblasti.

Novartis„Microsoft Priva nám pomôže identifikovať kritické riziká týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré vzniknú pri prenose súkromných údajov cez hranice a ich nadmernom používaní, a predchádzať im. Našich zamestnancov motivujeme, aby prispievali k znižovaniu rizík, čím uvoľníme zdroje IT, aby sa mohli venovať naliehavejším rizikám s vysokou závažnosťou.“


Beni Gelzer, vedúci oddelenia ochrany osobných údajov (Švajčiarsko), Novartis

Priva Správa rizík ochrany osobných údajov

nová cena 4,20 € mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)

Pomocou riešenia Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov môžete:

  • získať prehľad o osobných údajoch v prostredí Microsoftu 365 (Exchange Online, SharePoint, OneDrive for Business a Microsoft Teams) a rizikách týkajúcich sa ochrany osobných údajov;
  • využívať predvolené šablóny politík ochrany osobných údajov vrátane minimalizácie údajov, nedostatočného zabezpečenia údajov a prenosov údajov alebo ich prispôsobiť tak, aby spĺňali jedinečné potreby vašej organizácie;
  • prijímať odporúčané nápravné akcie na proaktívne zmiernenie rizík v oblasti ochrany osobných údajov;
  • zapájať informačných pracovníkov pomocou balíka na podporu produktivity a podporiť zmenu v správaní. 


Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov je k dispozícii ako doplnok pre oprávnených zákazníkov so službou Microsoft 365 a službami Office 365. Prečítajte si ďalšie informácie.

Súvisiace produkty

Zdroje

Začíname

Chráňte všetko a vybudujte svoju budúcnosť ešte dnes. Začnite používať bezplatnú skúšobnú verziu.