Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov

Chráňte osobné údaje a vytvorte pracovisko, ktoré chráni osobné údaje.

Osoba, ktorá analyzuje údaje zobrazené na monitore na svojom stole.

Vytvorte pracovisko s odolnou ochranou osobných údajov

Identifikujte osobné údaje a kritické riziká v oblasti ochrany osobných údajov, automatizujte zmierňovanie rizík a podporujte zamestnancov pri prijímaní inteligentných rozhodnutí týkajúcich sa spracovania údajov.

Identifikácia dôležitých rizík a konfliktov pri ochrane osobných údajov

Získajte prehľad o svojich osobných údajoch a súvisiacich rizikách ochrany osobných údajov vyplývajúcich z nedostatočného zabezpečenia, hromadenia a prenosov pomocou automatizovaného zisťovania údajov a korelovaných signálov týkajúcich sa rizík.

Automatizácia zmiernenia rizík a predchádzanie incidentom ochrany osobných údajov

Efektívne zmierňujte riziká ochrany osobných údajov a predchádzajte incidentom ochrany osobných údajov pomocou automatizovaných politík a odporúčaných akcií používateľov.

Podpora zamestnancov pri prijímaní inteligentných rozhodnutí týkajúcich sa spracovania údajov

Podporte proaktívnu kultúru ochrany osobných údajov zvyšovaním povedomia o incidentoch a rizikách súvisiacich s ochranou osobných údajov a zodpovednosti za ne bez obmedzovania produktivity zamestnancov.

Kľúčové funkcie riešenia Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov

Súbor GIF zobrazujúci používateľa, ktorý prechádza cez prehľady s akciami v riešení Microsoft Priva

Prehľady ochrany osobných údajov umožňujúce vykonávanie akcií

Vyhodnoťte úroveň ochrany osobných údajov organizácie – koľko osobných údajov v prostredí existuje, kde sa nachádzajú, ako sa pohybujú a aké sú zistené riziká v oblasti ochrany osobných údajov.

Súbor GIF zobrazujúci vybraný dokument Wordu v e-maile a výzvu na poskytnutie obchodného odôvodnenia pre uchovávanie dokumentu

Minimalizácia údajov

Pomôžte zisťovať nepoužívané osobné údaje, odosielajte používateľom e-maily so súhrnmi, aby mohli kontrolovať a odstraňovať zastarané položky, a poskytujte školenie o ochrane osobných údajov, aby ste znížili hromadenie údajov.

Súbor GIF zobrazujúci používateľa, ktorý sa pokúša odoslať osobné informácie inému používateľovi v službe Teams, ale odoslanie správy je zablokované z dôvodu politiky organizácie

Prenos údajov

Pomôžte zisťovať pohyby osobných údajov medzi prispôsobiteľnými hranicami, ako sú geografické oblasti alebo oddelenia, a blokujte rizikové prenosy takmer v reálnom čase.

Súbor GIF zobrazujúci vybraný dokument Wordu v e-maile a výzvu na poskytnutie obchodného odôvodnenia pre uchovávanie dokumentu

Nedostatočné zabezpečenie údajov

Pomôžte zisťovať nadmerné zdieľanie osobných údajov, informujte vlastníkov súborov, aby si skontrolovali a upravili prístup, a poskytujte školenia o ochrane osobných údajov, aby ste znížili počet incidentov týkajúcich sa nedostatočného zabezpečenia údajov.

Späť na karty

Priva Správa rizík ochrany osobných údajov

Originally starting from 4,70 € now starting from 4,70 €

4,70 € 4,70 €

mesačne za používateľa

(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)

  • Pomocou riešenia Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov môžete:

  • získať prehľad o osobných údajoch v prostredí Microsoftu 365 (Exchange Online, SharePoint, OneDrive for Business a Microsoft Teams) a rizikách týkajúcich sa ochrany osobných údajov;

  • využívať predvolené šablóny politík ochrany osobných údajov vrátane minimalizácie údajov, nedostatočného zabezpečenia údajov a prenosov údajov alebo ich prispôsobiť tak, aby spĺňali jedinečné potreby vašej organizácie;

  • prijímať odporúčané nápravné akcie na proaktívne zmiernenie rizík v oblasti ochrany osobných údajov;

  • zapájať informačných pracovníkov pomocou balíka na podporu produktivity a podporiť zmenu v správaní. 

  • Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov je k dispozícii ako doplnok pre oprávnených zákazníkov so službou Microsoft 365 a službami Office 365. Ďalšie informácie.

  • jhjh

Súvisiace produkty

Traja spolupracovníci rozprávajúci sa za stolom.

Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb

Spravujte požiadavky vo veľkom. Automatizujte zisťovanie údajov a konfliktov, spolupracujte bezpečne a efektívne, kontrolujte a redigujte súbory v ich natívnych zobrazeniach a integrujte ich s internými alebo partnerskými riešeniami ochrany osobných údajov.

Osoba pozerajúca sa cez rameno spolupracovníka na jeho počítač.

Microsoft Purview Information Protection

Automaticky chráňte a spravujte osobné údaje bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Osoba s náhlavnou súpravou na ušiach používajúca tablet.

Microsoft Purview Správca dodržiavania súladu

Zjednodušte dodržiavanie súladu ochrany osobných údajov so zákonmi na ochranu údajov a spotrebiteľov, ako sú napríklad GDPR a CCPA.

Zdroje

Blog

Blog o riešení Microsoft Priva

Získajte najnovšie oznámenia o riešení Microsoft Priva.

Video

Video Microsoft Mechanics

Získajte ďalšie informácie o možnostiach riešenia Microsoft Priva od odborníka spoločnosti Microsoft na dodržiavanie súladu a ochranu osobných údajov.

Technická dokumentácia

Technická dokumentácia

Zistite, ako nastaviť a používať riešenie Microsoft Priva.

Elektronická kniha

Presadzujte prístup zameraný na človeka s cieľom vytvoriť pracovisko s vyššou ochranou osobných údajov

Získajte ďalšie informácie o podpore kultúry ochrany osobných údajov a zistite, ako vám Microsoft Priva môže pomôcť.

Začíname

Chráňte všetko a vybudujte svoju budúcnosť ešte dnes. Začnite používať bezplatnú skúšobnú verziu.

Sledovať Microsoft