Microsoft Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb

Spravujte vo veľkom rozsahu a reagujte sebavedomo vďaka automatizovanému zisťovaniu údajov a konfliktov, miestnej kontrole a redigovaniu a zabezpečenej spolupráci.

A person analyzing data being shown on a monitor at their desk.

Spravovanie vo veľkom rozsahu, sebavedomé odpovedanie

Spravujte požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb automatizovaným, zabezpečeným a auditovateľným spôsobom.

Automatizácia zisťovania údajov a zisťovania konfliktov

Zhromažďujte osobné informácie žiadateľa a zisťujte konflikty údajov, ako sú napríklad citlivé informácie alebo údaje týkajúce sa iných používateľov.

Bezpečná a efektívna spolupráca, kontrola i reakcia

Preneste spoluprácu na chránenú platformu, kontrolujte a redigujte súbory v ich natívnych zobrazeniach s bohatými prehľadmi.

Integrácia s vlastným ekosystémom ochrany osobných údajov

Spoločnosť Microsoft vám prichádza v ústrety s rozhraním Microsoft Graph API, ktoré sa pripája k interným riešeniam na ochranu osobných údajov alebo riešeniam tretích strán.

Kľúčové možnosti Priva Požiadaviek vo vzťahu k právam dotknutých osôb

Automate data discovery

Automatizácia zisťovania údajov

Automaticky vyhľadávajte súbory obsahujúce osobné údaje, ako sú napríklad e-maily, správy, dokumenty a snímky.

Detect data conflicts such as confidential information or multiple people’s personal data.

Zisťovanie konfliktov údajov

Automaticky zisťujte súbory označené ako dôverné alebo súbory obsahujúce osobné údaje viacerých ľudí, aby nedochádzalo k úniku údajov.

Review an Excel spreadsheet in its native view and redact other people’s personal data.

Jednoducho použiteľná kontrola priamo na mieste

Kontrolujte a redigujte súbory umiestnené v živom systéme v ich natívnych zobrazeniach bez vytvárania duplicitných kópií.

Bring collaboration to a protected platform.

Zabezpečená a zhodná spolupráca

Preneste spoluprácu na chránenú platformu so službami Microsoft Teams a Microsoft Power Automate, automatizujte opakujúce sa úlohy a zároveň sa vyhýbajte problémom s osobnými údajmi.

Automate data discovery

Automatizácia zisťovania údajov

Automaticky vyhľadávajte súbory obsahujúce osobné údaje, ako sú napríklad e-maily, správy, dokumenty a snímky.

Detect data conflicts such as confidential information or multiple people’s personal data.

Zisťovanie konfliktov údajov

Automaticky zisťujte súbory označené ako dôverné alebo súbory obsahujúce osobné údaje viacerých ľudí, aby nedochádzalo k úniku údajov.

Review an Excel spreadsheet in its native view and redact other people’s personal data.

Jednoducho použiteľná kontrola priamo na mieste

Kontrolujte a redigujte súbory umiestnené v živom systéme v ich natívnych zobrazeniach bez vytvárania duplicitných kópií.

Bring collaboration to a protected platform.

Zabezpečená a zhodná spolupráca

Preneste spoluprácu na chránenú platformu so službami Microsoft Teams a Microsoft Power Automate, automatizujte opakujúce sa úlohy a zároveň sa vyhýbajte problémom s osobnými údajmi.

Integrácia s vlastným ekosystémom ochrany osobných údajov

Zapojte sa do existujúcich procesov a spravujte žiadosti jednotným spôsobom v rámci digitálneho priestoru. Rozhranie API pre požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb Microsoft Graphu integruje Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb s vašimi internými alebo partnerom vytvorenými riešeniami ochrany osobných údajov.

Integrácia so službami Power Automate a Information Protection na pomoc pri automatizácii požiadaviek vo vzťahu k právam dotknutých osôb.

Vstavané šablóny Power Automate

 

Automatizujte opakujúce sa úlohy, ako je napríklad pridanie pripomenutia do kalendára, vytvorenie záznamu žiadosti v službe ServiceNow alebo zdieľanie označených súborov s účastníkmi projektu.

Built-in Power Automate templates

Vstavané šablóny Power Automate

 

Automatizujte opakujúce sa úlohy, ako je napríklad pridanie pripomenutia do kalendára, vytvorenie záznamu žiadosti v službe ServiceNow alebo zdieľanie označených súborov s účastníkmi projektu.

Novartis

Spoločnosť Novartis bude poskytovať špičkové zabezpečenie pomocou riešenia Microsoft Priva

„Predpokladám, že službu Priva budeme využívať v prípadoch, kde musíme pre neštruktúrované údaje vrátane požiadaviek vo vzťahu k právam dotknutých osôb prehľadávať celé prostredie. Riešenie bude veľmi nápomocné pri urýchlení politík zabezpečenia, ktoré by sme v spoločnosti Novartis chceli používať.”

 

Beni Gelzer, vedúci oddelenia ochrany osobných údajov (Švajčiarsko), Novartis

Plány a ceny riešenia Microsoft Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb

Spravujte požiadavky vo veľkom rozsahu. Automatizujte zisťovanie údajov a konfliktov, spolupracujte bezpečne a efektívne, kontrolujte a redigujte súbory v ich natívnych zobrazeniach a integrujte ich s internými alebo partnerskými riešeniami ochrany osobných údajov.

Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb (1)

nová cena 169,20 € na používateľa ročne
Cena nezahŕňa DPH.

Vďaka Microsoft Priva Požiadavkám vo vzťahu k právam dotknutých osôb môžete:

  • automatizovať vašu odpoveď na požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb a spravovať ich vo veľkom rozsahu,
  • používať šablóny služby Power Automate s existujúcimi obchodnými procesmi (vyžaduje sa príslušná licencia na Power Automate),
  • používať programový prístup k rozhraniam API,
  • bezpečne spolupracovať s ostatnými účastníkmi projektu cez Teams (vyžaduje sa príslušná licencia na Teams).

 

Riešenie Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb je k dispozícii ako doplnok pre oprávnených zákazníkov s Microsoftom 365 a službami Office 365. Ďalšie informácie.

 

Vyskúšajte Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb na 90 dní zadarmo alebo bezplatne vytvorte 50 požiadaviek vo vzťahu k právam dotknutých osôb (podľa toho, ktorý limit dosiahnete skôr).

Súvisiace produkty

Zdroje

Začíname

Chráňte všetko a vybudujte svoju budúcnosť ešte dnes. Začnite používať bezplatnú skúšobnú verziu.

Jednoduchý komplexný diagram znázorňuje, ako sa spoločnosť Microsoft zapája do existujúcich procesov spravovania požiadaviek vo vzťahu k právam dotknutých osôb integráciou s ich interným alebo partnerom vytvoreným riešením ochrany osobných údajov. Zákazníci môžu používať rozhranie API pre požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb na automatizáciu a škálovanie schopnosti svojej organizácie vyhľadávať požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb v Microsofte 365 a na efektívnejšie spĺňanie predpisov odvetvia.