Microsoft Defender Analýza hrozieb

Pomôžte chrániť svoju organizáciu pred modernými protivníkmi a hrozbami, ako napríklad ransomware.

Three people working together at a desk.

Odhaľte svojich protivníkov

Pomôžte eliminovať moderné hrozby a ich infraštruktúru pomocou dynamickej analýzy hrozieb.

Identifikujte útočníkov a ich nástroje

Zistite, ako fungujú vaše online pripojenia a identifikujte potenciálne vystavenie hrozbám pomocou komplexnej mapy internetu.

Urýchlite zisťovanie a nápravu

Objavte celý rozsah útoku. Oboznámte sa so všetkými nástrojmi online protivníkov, zabráňte prístupu všetkých ich počítačov a známych entít a nepretržite blokujte jednu IP adresu alebo doménu.

Zlepšite nástroje zabezpečenia a pracovné postupy

Rozšírte dosah a viditeľnosť existujúcich investícií do zabezpečenia. Používajte nespracované analýzy kybernetických hrozieb z efektívnych nástrojov zabezpečenia, aby ste získali viac kontextu a lepšie porozumeli hrozbám.

Microsoft Defender Analýza hrozieb

Získajte jedinečný pohľad na neustále sa meniace prostredie hrozieb. Produkt Defender Analýza hrozieb mapuje celý internet, aby odhalil zdroje hrozieb a príslušnú infraštruktúru. Získajte analýzu kybernetických hrozieb, ktorá je potrebná na zablokovanie celého útoku, a chráňte svoju organizáciu pred komplexnými hrozbami, ako napríklad ransomware.

Funkcie

Odhaľte a eliminujte hrozby pomocou produktu Defender Analýza hrozieb.

A list of components on hosts in Microsoft Defender Threat Intelligence.

Nepretržitá analýza hrozieb

Kontrolujte internet a vytvorte si komplexný obraz o zmenách medzi jednotlivými dňami. Vytvorte pre svoj podnik analýzu hrozieb, aby ste im lepšie porozumeli a znížili riziko ich vystaveniu.

A document titled Risk IQ: Fingerprinting Sliver C2 Servers in Microsoft Defender Threat Intelligence.

Odhalenie protivníkov a ich metód

Spoznajte skupinu, ktorá stojí za online útokom, jej metódy a spôsob, akým zvyčajne funguje.

An Incidents list in Microsoft Sentinel organized by severity.

Lepšie skúmanie upozornení

Skombinujte údaje o incidentoch z riešení Microsoft Sentinel a Microsoft 365 Defender s externými funkciami na analýzu hrozieb a odhaľte celý rozsah hrozby alebo útoku.

A list of Host Pairs for a website in Microsoft Defender Threat Intelligence.

Zrýchlenie odozvy na incidenty

Preskúmajte a odstráňte jednu škodlivú IP alebo doménu a všetky známe entity a zdroje prevádzkované útočníkom alebo skupinou hrozieb.

A project named Franken-Phish and a list of related artifacts in Microsoft Defender Threat Intelligence.

Vyhľadávanie hrozieb v tíme

Jednoducho spolupracujte na skúmaniach v rámci globálnych tímov pomocou workbenchu produktu Defender Analýza hrozieb. Zdieľajte prehľady v celej organizácii.

A list of components on IPs on Microsoft Defender Threat Intelligence.

Rozšírenie ochrany a zlepšenie úrovne zabezpečenia

Exportujte zoznamy škodlivých entít, IP adries a domén. Blokujte interným zdrojom prístup k nebezpečným internetovým zdrojom a pomôžte zastaviť hrozby zvonka.

A list of components on hosts in Microsoft Defender Threat Intelligence.

Nepretržitá analýza hrozieb

Kontrolujte internet a vytvorte si komplexný obraz o zmenách medzi jednotlivými dňami. Vytvorte pre svoj podnik analýzu hrozieb, aby ste im lepšie porozumeli a znížili riziko ich vystaveniu.

A document titled Risk IQ: Fingerprinting Sliver C2 Servers in Microsoft Defender Threat Intelligence.

Odhalenie protivníkov a ich metód

Spoznajte skupinu, ktorá stojí za online útokom, jej metódy a spôsob, akým zvyčajne funguje.

An Incidents list in Microsoft Sentinel organized by severity.

Lepšie skúmanie upozornení

Skombinujte údaje o incidentoch z riešení Microsoft Sentinel a Microsoft 365 Defender s externými funkciami na analýzu hrozieb a odhaľte celý rozsah hrozby alebo útoku.

A list of Host Pairs for a website in Microsoft Defender Threat Intelligence.

Zrýchlenie odozvy na incidenty

Preskúmajte a odstráňte jednu škodlivú IP alebo doménu a všetky známe entity a zdroje prevádzkované útočníkom alebo skupinou hrozieb.

A project named Franken-Phish and a list of related artifacts in Microsoft Defender Threat Intelligence.

Vyhľadávanie hrozieb v tíme

Jednoducho spolupracujte na skúmaniach v rámci globálnych tímov pomocou workbenchu produktu Defender Analýza hrozieb. Zdieľajte prehľady v celej organizácii.

A list of components on IPs on Microsoft Defender Threat Intelligence.

Rozšírenie ochrany a zlepšenie úrovne zabezpečenia

Exportujte zoznamy škodlivých entít, IP adries a domén. Blokujte interným zdrojom prístup k nebezpečným internetovým zdrojom a pomôžte zastaviť hrozby zvonka.

Ako funguje Microsoft Defender Analýza hrozieb

Spoločnosť Microsoft denne sleduje viac ako 24 biliónov signálov, ktoré pomáhajú bezpečnostným tímom identifikovať zraniteľnosti s vyššou efektivitou a udržať si náskok pred súčasnými hrozbami.

Integrovaná ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pomocou technológií SIEM a XDR

Microsoft posilňuje ochranu vašej organizácie tak, že tým správnym ľuďom poskytuje správne nástroje a funkcie inteligencie. Skombinujte technológie SIEM (Security Information and Event Management) s rozšírenou detekciou a reakciou (XDR), aby ste zvýšili účinnosť a efektívnosť a zároveň zabezpečili svoj digitálny majetok.

Microsoft 365 Defender

Vstavané funkcie XDR vám pomôžu detegovať útoky vo všetkých workloadoch Microsoft 365 a zabrániť im.

An overview dashboard in Microsoft 365 Defender showing active threats, active incidents, users at risk, devices at risk and more.

Microsoft 365 Defender

Vstavané funkcie XDR vám pomôžu detegovať útoky vo všetkých workloadoch Microsoft 365 a zabrániť im.

Súvisiace produkty

Používajte špičkové produkty zabezpečenia od spoločnosti Microsoft na detekciu a prevenciu útokov vo svojej organizácii.

Ďalšie zdroje informácií

Chráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

Microsoft Defender Analýza hrozieb je komplexná platforma na na analýzu hrozieb. Pomáha odborníkom v oblasti zabezpečenia analyzovať signály zhromaždené z internetu globálnou sieťou na zhromažďovanie údajov a spracované bezpečnostnými odborníkmi aj strojovým učením a reagovať na tieto hrozby. Tieto množiny údajov zobrazujú prepojenia infraštruktúry v rámci celého prostredia globálnych hrozieb, odhaľujú externé možné miesta útokov a umožňujú tímom preskúmať nástroje a systémy použité na útok. Defender Analýza hrozieb poskytuje externý kontext pre interné incidenty zabezpečenia prostredníctvom funkcií SIEM a XDR v riešeniach Microsoft Sentinel a Microsoft 365 Defender.