A person standing in their home office looking at a desktop monitor.

Umožnite zamestnancom pracovať na diaľku a zostať v bezpečí

Pomocou riešení od spoločnosti Microsoft môžete pomôcť zamestnancom, ktorí teraz pracujú z domu, aby zostali produktívni a boli v bezpečí.

Získanie jediného prihlásenia a viacfaktorového overovania so službou Azure AD zdarma

Aktivujte zabezpečenú prácu na diaľku pripojením všetkých cloudových aplikácií. Používajte neobmedzené jediné prihlásenie (SSO) a viacfaktorové overovanie (MFA) bez dodatočných nákladov so službou Azure AD.

Person standing in a home furnishings retail store looking at a mobile device

Ochrana prístupu odkiaľkoľvek

Ak by ste na zvýšenie zabezpečenia pri práci na diaľku mali urobiť len jednu vec, určite je to viacfaktorové overovanie (MFA). Ak nedokážete distribuovať hardvérové zabezpečovacie zariadenia, použite ako druhý faktor biometriu alebo overovacie aplikácie do mobilných zariadení, napríklad Microsoft Authenticator.

Rozšírenie ochrany na zariadenia

Mnohé organizácie na prácu na diaľku vo zvýšenej miere používajú osobné zariadenia. Podmienený prístup v Azure AD a politiky na ochranu aplikácií v službe Microsoft Intune spoločne pomáhajú spravovať a zabezpečiť firemné údaje v schválených aplikáciách v osobných zariadeniach.

Príbeh zákazníka

Atos logo

Rýchle zabezpečenie vzdialených pracovných prostredí

Atos, globálna spoločnosť zaoberajúca sa riešeniami pre digitálne pracoviská, si osvojila službu Microsoft 365 a umožnila svojim zamestnancom flexibilne pracovať odkiaľkoľvek a z ľubovoľného zariadenia a zároveň pomocou riešenia Microsoft Endpoint Manager zvýšila úroveň zabezpečenia.

Ďalšie zdroje informácií o zabezpečení

Blogy o zabezpečení práce na diaľku

Najvhodnejšie postupy a pokyny pre profesionálov v oblasti zabezpečenia, ako umožniť používateľom pracovať na diaľku.

Nastavenie so službou Microsoft FastTrack

Služba Microsoft FastTrack je k dispozícii, aby pomohla organizáciám nastaviť prácu na diaľku.

Úlohy na podporu práce na diaľku

Top 12 úloh pre bezpečnostné tímy, aby podporili ľudí pracujúcich na diaľku alebo z domu.

Bezpečná práca odkiaľkoľvek

Sprievodný materiál, vďaka ktorému budú zamestnanci pracujúci na diaľku pracovať aj bezpečne.