Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Umožnite zamestnancom pracovať na diaľku a súčasne zvýšte celkové zabezpečenie

Pomocou riešení od spoločnosti Microsoft môžete pomôcť zamestnancom, ktorí teraz pracujú z domu, aby zostali produktívni, a zároveň im zaistite zabezpečenie.

Osoba stojí vo svojej kancelárii doma a pozerá sa na stolný monitor.

Získajte jediné prihlásenie a viacfaktorové overovanie so službou Microsoft Entra ID

Aktivujte zabezpečenú prácu na diaľku pripojením všetkých cloudových aplikácií. Používajte neobmedzené jediné prihlásenie (SSO) a viacfaktorové overovanie (MFA) bez dodatočných nákladov so službou Microsoft Entra ID.

Pripojte sa k aplikáciám

Snímka obrazovky galérie aplikácií Microsoft Entra ID s mriežkou odporúčaných aplikácií.

Nastavte vzdialený prístup k aplikáciám

Prvým krokom je nastavenie riadenia identít v cloude. Microsoft Entra ID umožňuje spravovať overovanie v zariadeniach, cloudových aplikáciách a lokálnych aplikáciách. Pomocou jediného prihlásenia môžu vaši zamestnanci pri práci na diaľku získať prístup k zdrojom z ľubovoľného zariadenia.

Osoba sedí za veľkým stolom a používa prenosný počítač

Povoľte vzdialený prístup k lokálnym webovým aplikáciám

Vaše kriticky dôležité podnikové aplikácie nemusia byť nastavené na prístup z prostredia mimo firemnej siete. Pomocou zjednodušeného agenta proxy aplikácií Microsoft Entra ID môžete povoliť prístup k lokálnym aplikáciám aj bez otvorenia širšieho prístupu do svojej siete. Skombinujte ho s existujúcim overovaním služby Microsoft Entra a politikami podmieneného prístupu v Microsoft Entra a udržte používateľov aj údaje v bezpečí.

Osoba s bezdrôtovým slúchadlom sedí za stolom a pomocou prenosného počítača sa zúčastňuje na schôdzi cez Teams.

Spolupracujte s dodávateľmi a partnermi

Spolupráca s inými organizáciami je bez osobných schôdzí zložitejšia. Odstráňte bariéry pri interakcii na diaľku, aby ste mohli vytvoriť a udržať vzťahy bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Povoľte prístup k tým správnym aplikáciám pomocou jediného prihlásenia. Použite vyššiu úroveň zabezpečenia a riadenia pre partnerov a zabezpečte primeraný prístup k zdrojom vašej organizácie kedykoľvek a kdekoľvek.

Osoba stojí v predajni s bytovým vybavením a pozerá sa na mobilné zariadenie

Chráňte prístup odkiaľkoľvek

Ak by ste na zvýšenie zabezpečenia pri práci na diaľku mali urobiť len jednu vec, určite je to viacfaktorové overovanie (MFA). Ak nedokážete distribuovať hardvérové zabezpečovacie zariadenia, použite ako druhý faktor biometriu alebo overovacie aplikácie do mobilných zariadení, napríklad Microsoft Authenticator.

Rozšírte ochranu na zariadenia

Mnohé organizácie na prácu na diaľku vo zvýšenej miere používajú osobné zariadenia. Politiky podmieneného prístupu v Microsoft Entra a politiky na ochranu aplikácií v službe Microsoft Intune pomáhajú spravovať a zabezpečovať firemné údaje v schválených aplikáciách v osobných zariadeniach. 

Osoba sedí na gauči pred konferenčným stolíkom a používa prenosný počítač.

Spravujte zariadenia z cloudu

Microsoft Intune umožňuje z cloudu spravovať zariadenia vlastnené spoločnosťou aj zariadenia vlastnené zamestnancami. Umožňuje spravovať širokú škálu zariadení (prenosný počítač, tablet, mobilné zariadenie) aj operačných systémov (iOS, Windows a Android). Nastavte si predplatné na Intune a potom pridajte používateľov či skupiny používateľov, priraďte licencie, nasaďte a chráňte aplikácie a nastavte registráciu zariadení.

Osoba sedí sama za stolom a pracuje na powerpointovej prezentácii na veľkom stolnom monitore.

Vytvorte politiky podmieneného prístupu

Vytvorte politiky podmieneného prístupu podľa používateľov, zariadení, aplikácií a rizík. Vynúťte kontrolné mechanizmy, ktoré zariadeniu umožnia prístup ku konkrétnemu zdroju len vtedy, ak dodržiava súlad.

Posilnená ochrana pred hrozbami

Osoba sedí za stolom a používa prenosný počítač.

Pomôžte sa chrániť pred neoprávneným získavaním údajov

Neoprávnené získavanie údajov je primárnym miestom vstupu pre útočníkov a najnovšie udalosti vo svete im poskytli novú príležitosť, ako používateľov donútiť kliknúť na ich návnadu. Microsoft Defender pre Office 365 ponúka zabezpečenie pred škodlivými e-mailmi a umožňuje nastaviť ochranu proti neoprávnenému získavaniu údajov, čím vám pomáha chrániť zamestnancov pred čoraz sofistikovanejšími útokmi.

Osoba pracuje za stolom v kancelárii doma na dvoch veľkých monitoroch, zatiaľ čo jej pes leží neďaleko na pelechu.

Chráňte koncové body

Microsoft Defender pre koncové body je integrovaný balík funkcií na ochranu pred narušením a po ňom, ktorý bezpečnostnému tímu pomáha chrániť vaše prostredie, prispôsobovať ho a efektívne prevádzkovať aj na diaľku. Využite výhody funkcie Spravovanie hrozieb a rizík, redukcie možných miest útokov a automatického skúmania a náprav. Používanie týchto funkcií vyžaduje relatívne malé úsilie, napriek tomu môžu mať najväčší vplyv a pomôcť vám zlepšiť zabezpečenie a zvýšiť efektivitu.

Chráňte a riaďte prácu na diaľku

Osoba v ochrannej prilbe sa krčí, aby mohla používať prenosný počítač na stavbe.

Ovládajte a spravujte používanie cloudových aplikácií a zdrojov

Vzdialený pracovníci často potrebujú prístup k rôznym podnikovým cloudovým aplikáciám, aby mohli vykonávať svoje úlohy. Pomocou služby Microsoft Defender for Cloud Apps môžete monitorovať riziko relácie, získať prehľad o používaní a vynútiť politiky používania aplikácií a súborov v reálnom čase. Zachovajte produktivitu vzdelávaním a vedením pracovníkov v súvislosti s prístupom k potrebným zdrojom v cloude prostredníctvom bezpečnejších metód.

Nastaviť politiky na riadenie používania cloudových aplikácií

Osoba sedí pri kuchynskom pulte a pracuje na prenosnom počítači.

Posilnite zabezpečenie pomocou inteligentných prehľadov a príručiek

Po nasadení infraštruktúry zabezpečenia môžete začať plne využívať výhody jej funkcií s optimalizovanou konfiguráciou. Identifikujte potenciálne vylepšenia, vytvorte a implementujte plán, ktorý vám umožní využívať služby Microsoft 365 a Azure naplno so službou Microsoft Secure Score.

Ďalšie informácie o zabezpečení práce na diaľku

Snímka obrazovky schôdze cez Teams, na ktorej sa zúčastňujú dvaja ľudia pomocou videohovoru a jedna osoba sa zúčastňuje prostredníctvom hlasového hovoru.

Povoľte zabezpečený vzdialený prístup k práci

Teraz sú možnosti práce na diaľku ešte dôležitejšie. Zabezpečte, aby pracovníci pracovali z domu tak efektívne, ako pracovali v kancelárii. V tomto webinári sa dozviete, ako Microsoft Entra ID pomáha zvýšiť efektivitu a zároveň zachovať správnu rovnováhu medzi produktivitou a zabezpečením pre vzdialených pracovníkov.

Osoba sedí v pohodlnom kresle a pozerá sa na prenosný počítač.

Webinár Kontrolné mechanizmy zabezpečenia pri práci na diaľku

S narastajúcou mierou práce na diaľku sú staršie sieťové architektúry odrazu pod veľkým tlakom. Mnohé organizácie teraz prehodnocujú návrh svojej sieťovej infraštruktúry, najmä z hľadiska aplikácií, ako sú aplikácie Office a Microsoft Teams. V tomto webinári ponúkame sprievodný materiál, ako spravovať zabezpečenie v meniacom sa prostredí.

Osoba v kancelárii doma sedí za stolom a používa prenosný počítač pripojený k externému monitoru.

Prečo je viacfaktorové overovanie prioritou

Práca s heslami predstavuje pre mnohé spoločnosti výzvu. Ak sa heslá nedoplnia alebo nenahradia silnejšími metódami overovania, ktoré si používatelia jednoducho osvoja, dochádza k narušeniam. Zistite, prečo vás heslá nechránia pred väčšinou útokov (ale viacfaktorové overovanie áno) a ako získať tie správne možnosti pre vašu spoločnosť a vašich používateľov. Informujeme aj o tom, ako vám Microsoft môže pomôcť začať eliminovať z prostredia heslá.

Ďalšie zdroje informácií o zabezpečení

Blogy o zabezpečení práce na diaľku

Najvhodnejšie postupy a pokyny pre profesionálov v oblasti zabezpečenia v súvislosti s umožnením práce na diaľku pre používateľov.

Nastavte si všetko so službou Microsoft FastTrack

Služba Microsoft FastTrack je k dispozícii, aby pomohla organizáciám nastaviť prácu na diaľku.

Pozrite si úlohy na podporu práce na diaľku

Top 12 úloh pre bezpečnostné tímy, aby podporili ľudí pracujúcich na diaľku alebo z domu.

Pracujte bezpečne odkiaľkoľvek

Sprievodný materiál, vďaka ktorému budú zamestnanci pracujúci na diaľku pracovať aj bezpečne.

Sledujte Microsoft