Prejdite do cloudu bez obáv vďaka službe FastTrack

Ak ste zákazníkom zo štátnej správy a potrebujete pomoc s prihlásením, získate ju tu.

Person seated at a large table using a laptop

FastTrack pomáha zákazníkom nasadiť cloudové riešenia od spoločnosti Microsoft. Zákazníci s oprávňujúcim predplatným na Microsoft 365, Azure alebo Dynamics 365 môžu službu FastTrack bezplatne využívať počas celého obdobia platnosti tohto predplatného.


Predstavte si nové možnosti, ktoré ponúka cloud

Plánujte nasadenie cloudu s pomocou služby FastTrack, ktorá je súčasťou predplatného na produkty od spoločnosti Microsoft.

Prístup k odborným znalostiam

Získavajte počas celého procesu nasadenia podrobné pokyny od technikov a partnerov spoločnosti Microsoft počas celého procesu nasadzovania a migrácie.

Rozvoj obchodnej hodnoty

Použite naše zdroje na riadenie zmien a pomôžte používateľom prijať a dosiahnuť obchodné ciele.

Samoobslužná podpora

 Nastavte služby Microsoft 365 pomocou týchto podrobných pokynov.

FastTrack pre partnerov

Získajte prístup k najvhodnejším postupom, nástrojom, ponukám, odborníkom a ďalším možnostiam.

FastTrack pre nasadenie cloudu

Microsoft 365

FastTrack pre Microsoft 365 pomáha organizáciám urýchliť nasadenie a prijatie služby Microsoft 365.

Microsoft Viva

Povoľte základné služby, ktoré podporujú scenár zamestnaneckých skúseností bez dodatočných nákladov počas platnosti oprávneného predplatného.

Azure

S pomocou od spoločnosti Microsoft a jej partnerov vytvoríte riešenia Azure, ktoré potrebujete.

Dynamics 365

Získajte najvhodnejšie postupy a zdroje informácií, vďaka ktorým úspešne nasadíte službu Dynamics 365.

Deutsche Borse Group logo

"Naším cieľom je vytvoriť dôveru na súčasných aj budúcich trhoch. Dôvera je preto jedným z našich základných produktov. Vďaka naši vzťahom s kontaktmi v centre služby FastTrack sme získali dojem, že spoločnosť Microsoft to skutočne zaujíma."

– Jens Kramer: Vedúci oddelenia technológií


Ďalšie zdroje informácií o službe FastTrack

Prehľad výhod služby FastTrack

Prečítajte si o výhodách služby FastTrack.

Cesta FastTrack

Získajte informácie o krokoch potrebných na nasadenie cloudových riešení.

Najčastejšie otázky

Získajte odpovede na najčastejšie otázky.

Centrum zdrojov

Preskúmajte zdroje informácií, ktoré vám pomôžu pri spravovaní prijímania cloudových riešení, a stiahnite si ich.