Trace Id is missing

Prechod do cloudu bez obáv pomocou služby FastTrack

Osoba sedí za veľkým stolom a používa prenosný počítač
FastTrack pomáha zákazníkom nasadiť cloudové riešenia od spoločnosti Microsoft. Zákazníci s oprávňujúcim predplatným na Microsoft 365, Azure alebo Dynamics 365 môžu službu FastTrack bezplatne využívať počas celého obdobia platnosti tohto predplatného.

Predstavte si nové možnosti, ktoré ponúka cloud

Plánujte nasadenie cloudu s pomocou služby FastTrack, ktorá je súčasťou predplatného na produkty od spoločnosti Microsoft.

Prístup k odborným znalostiam

Získavajte počas celého procesu nasadenia podrobné pokyny od technikov a partnerov spoločnosti Microsoft počas celého procesu nasadzovania a migrácie.

Rozvoj obchodnej hodnoty

Použite naše zdroje na riadenie zmien a pomôžte používateľom prijať a dosiahnuť obchodné ciele.

Novinky v službe FastTrack

Osoba sedí pri stole, popíja nápoj a pracuje na prenosnom počítači. Vedľa prenosného počítača na stole leží tanier s jedlom

Obsah o prijatí pre službu Microsoft Search

Súprava na prijatie služby Microsoft Search v Bingu obsahuje predpripravené šablóny, ktoré vašim používateľom služby Microsoft 365 pomôžu porozumieť tomu, ako sa dá Microsoft Search v Bingu využívať každý deň na produktívnejšiu prácu.

Dvaja ľudia diskutujúci v konferenčnej miestnosti, jeden ukazuje na obrazovku prenosného počítača

Vybrané svojpomocné zdroje informácií o službe Microsoft 365

Ak chcete získať prístup k vybraným zdrojom informácií, ktoré vám pomôžu vydať sa na cestu so službou Microsoft 365, odpovedzte na niekoľko jednoduchých otázok.

Žena, ktorá sa nachádza v konferenčnej miestnosti so spolupracovníkmi, a píše na tabuľu

Knižnica s technickým obsahom o Zabezpečení od spoločnosti Microsoft

Spoločnosť Microsoft sa zaviazala pomáhať pri vytváraní bezpečnejšieho sveta pre všetkých. Táto knižnica má vzdelávací obsah spĺňajúci vaše potreby.

Samoobslužná podpora

Nastavte služby Microsoft 365 pomocou týchto podrobných pokynov.

FastTrack pre partnerov

Získajte prístup k najvhodnejším postupom, nástrojom, ponukám, odborníkom a ďalším možnostiam.

FastTrack pre nasadenie cloudu

Microsoft 365

FastTrack pre Microsoft 365 pomáha organizáciám urýchliť nasadenie a prijatie služby Microsoft 365.

Microsoft Viva

Povoľte základné služby, ktoré podporujú scenár zamestnaneckých skúseností bez dodatočných nákladov počas platnosti oprávneného predplatného.

Azure

S pomocou od spoločnosti Microsoft a jej partnerov vytvoríte riešenia Azure, ktoré potrebujete.

Dynamics 365

Získajte najvhodnejšie postupy a zdroje informácií, vďaka ktorým úspešne nasadíte službu Dynamics 365.

Ďalšie zdroje informácií o službe FastTrack

Prehľad výhod služby FastTrack

Prečítajte si o výhodách služby FastTrack.

Cesta FastTrack

Získajte informácie o krokoch potrebných na nasadenie cloudových riešení.

Najčastejšie otázky

Získajte odpovede na najčastejšie otázky.

Centrum zdrojov

Preskúmajte zdroje informácií, ktoré vám pomôžu pri spravovaní prijímania cloudových riešení, a stiahnite si ich.

Sledovať Microsoft FastTrack