Vydajte sa na cestu FastTrack

Interakcie so službou FastTrack sú prispôsobené vašim požiadavkám nasadenia pomocou osvedčených postupov plánovania, zaradenia a zvyšovania hodnoty.
Microsoft 365 Dynamics 365
A person in front of a large monitor leading a videoconference

Plánovanie

V rámci plánovania nasadenia identifikujete scenáre a stanovíte ich prioritu a zároveň získate informácie o dostupných zdrojoch. Táto fáza je na vašej ceste mimoriadne dôležitá, pretože nastavujete obchodné ciele na meranie úspechu.

Zaradenie

Počas fázy zaradenia pracujete na diaľku s tímom služby FastTrack alebo so svojím partnerom. Spoločne pripravujete prostredie a implementujete projektový plán na spustenie procesu prechodu do cloudu.
A person working at a desk while on the phone
Three people in an office conferring over a device

Zvyšovanie hodnoty

Trvácny úspech cloudovej služby závisí od používania a spokojnosti. Dosiahnutie tohto úspechu vyžaduje plánovanie a realizáciu prostredníctvom fáz plánovania a zaradenia a nepretržitej prevádzkovej kvality.

Zdroje informácií pre cestu FastTrack Microsoft 365

Program na rozvoj obchodnej hodnoty

Preskúmajte možnosti digitálnej transformácie na pracovisku.

Plány úspechu

Prihláste sa a vytvorte plány úspechu služby FastTrack.

Vyhľadanie kvalifikovaného partnera

Spojte sa s dôveryhodnými poskytovateľmi riešení spoločnosti Microsoft.

Knižnica podpory produktivity

Objavte jednoduché príklady, vďaka ktorým využijete Microsoft 365 naplno.

Zdroje na prijatie

Zjednodušte a zrýchlite prijatie služby.

Najčastejšie otázky

Získajte odpovede na najčastejšie otázky v našich najčastejších otázkach.


Začnite ešte dnes

Prihláste sa do služby FastTrack.