Najčastejšie otázky

|

FastTrack je služba poskytovaná Microsoftom, ktorá pomáha zákazníkom prejsť na cloudové riešenia Microsoftu a podporuje používateľa pri ich prijímaní. Zákazníci s oprávňujúcim predplatným na Microsoft 365, Office 365, Azure alebo Dynamics 365 a ďalšie služby môžu FastTrack bezplatne využívať počas celého obdobia platnosti tohto predplatného.
 
FastTrack ponúka: 
 • online zdroje informácií a nástroje, ktoré sú k dispozícii pre všetkých zákazníkov,
 • komplexné usmernenia od špecializovaných pracovníkov Microsoftu,
 • poskytovanie špecializovanými pracovníkmi Microsoftu alebo schválenými partnermi,
 • dostupnosť pre Microsoft 365, Office 365, Azure, Dynamics 365 a ďalšie služby.

Ak sa chcete prihlásiť, musíte mať aktívne pracovné alebo školské konto (ID organizácie alebo ID Azuru Active Directory) v aktívnom nájomníkovi (vrátane bezplatných nájomníkov skúšobných verzií). Toto pracovné alebo školské konto je e-mailová adresa a konto, ktoré používate na prihlásenie do služieb Microsoft 365, Office 365, EMS alebo iných cloudových služieb od Microsoftu v práci alebo v škole. Ak nemáte pracovné alebo školské konto, môžete ho získať zakúpením cloudových služieb od Microsoftu alebo zaregistrovaním skúšobnej verzie. Ďalšie informácie o možnostiach zakúpenia alebo vyskúšania služieb Office 365 nájdete na tejto stránke s ďalšími informáciami.
 
Poznámka: Pracovné alebo školské konto sa líši od vášho konta Microsoft. Konto Microsoft používate v osobných službách ako Xbox Live, Outlook.com, Bing a ďalších. Toto ID nebude fungovať pri prihlasovaní na stránke FastTrack.

Ak v súčasnosti máte nárok na službu FastTrack, ale máte problém s prihlásením na portál FastTrack, pretože máte konto pre štátnu správu, obráťte sa na tím služby FastTrack odoslaním e-mailu na adresu ftgccrfa@microsoft.com s predmetom „FastTrack GCC RFA“ a uveďte nasledujúce informácie:

 • Meno
 • Názov spoločnosti
 • Doména spoločnosti
 • Telefónne číslo, na ktorom vás možno kontaktovať v súvislosti s podporou
 • Časové pásmo, v ktorom sa nachádzate

Upozorňujeme, že odoslaním informácií zástupcu služby FastTrack oprávňujete, aby vás kontaktoval. Vaše informácie sa nebudú zdieľať mimo tímu FastTrack a budú sa používať výlučne na účely podpory.

Ďalšie informácie o Azure Active Directory ID nájdete v príspevku uvedenom vyššie. Ak v súčasnosti máte nárok na FastTrack, ale máte problémy s prihlásením do portálu FastTrack, pretože nemáte Azure Active Directory ID, obráťte sa na tím služby FastTrack odoslaním e-mailu na adresu FastTrackNoTenantSub@Microsoft.com s predmetom FastTrack Non-AAD login a uveďte nasledujúce informácie:

 • Meno
 • Názov spoločnosti
 • Telefónne číslo, na ktorom vás môžu kontaktovať v prípade podpory
 • Časové pásmo, v ktorom sa nachádzate

Upozorňujeme, že odoslaním informácií zástupcu služby FastTrack oprávňujete, aby vás kontaktoval. Vaše informácie sa nebudú zdieľať mimo tímu FastTrack a budú sa používať výlučne na účely podpory.

FastTrack sprevádza zákazníkov fázou nasadenia pomocou osvedčeného procesu:
 
1. Plánovanie: Prostredníctvom služby FastTrack ponúkame zdroje informácií, nástroje a najvhodnejšie postupy, ktoré pomôžu zákazníkom a partnerom naplánovať úspešné nasadenie. Zákazníci začnú vytvorením plánu úspechu upraveného podľa potrieb svojho podniku. Plán zahŕňa stratégie na technickú implementáciu služieb Microsoft 365, Azure a Dynamics 365 a na ich prijatie používateľmi.
 
2. Zaradenie: Keď sú zákazníci pripravení, môžu požiadať o zaradenie, v rámci ktorého im naši špecializovaní pracovníci služby FastTrack poskytnú prispôsobenú pomoc na diaľku, pomôžu im zhodnotiť ich technické prostredie a v spolupráci s ich IT pracovníkmi alebo partnermi pomôžu zabezpečiť plynulé zaradenie a migráciu.
 
3. Zvyšovanie hodnoty: Keďže naším cieľom je pomáhať podnikom naplno využívať ich investície do IT, FastTrack ponúka zákazníkom najvhodnejšie postupy, usmernenia a zdroje informácií, aby používatelia služby čo najlepšie prijali. Okrem toho môžu zákazníci využívať nástroje a usmernenia, ktoré im pomôžu transformovať aktuálne IT postupy a efektívne spravovať zmeny.

Špecializovaní pracovníci služby Microsoft FastTrack môžu počas využívania služby FastTrack úzko spolupracovať so zákazníkmi aj ich partnermi. Táto tímová práca umožňuje zákazníkom využiť všetky zdroje informácií a usmernenia dostupné prostredníctvom služby FastTrack. Pri zakúpení oprávňujúceho predplatného môžu zákazníci, partneri alebo terénni pracovníci požiadať o pomoc so službami FastTrack. Vďaka prístupu k najvhodnejším postupom služby FastTrack môžu zákazníci a partneri využívať štandardizovaný a opakovateľný proces na podporu úspešného nasadenia. Okrem toho môžu partneri na základe svojej odbornosti a služieb FastTrack poskytovať najlepšie riešenia vo svojej triede pre plány zákazníkov.
 
Po vytvorení zapojenia schválený partner spolupracuje so zákazníkom na vytváraní plánu, ktorý podporuje dosiahnutie jeho obchodných cieľov. Dokumentujú sa časové osi a okolnosti vyplývajúce z miestneho prostredia s cieľom určiť prioritu zdrojov. Špecializovaný pracovník služby FastTrack pomáha pri revízii plánu a poskytuje usmernenia týkajúce sa obchodných cieľov, požiadaviek v oblasti infraštruktúry (lokálnej alebo cloudovej), načasovania a potrebných zdrojov.
 
Po dokončení plánovania majú partner a zákazník k dispozícii podrobný plán na správu nasadenia u zákazníka.

Vaším veľvyslancom pre proces FastTrack je špecializovaný pracovník služby FastTrack, ktorý je zodpovedný za vaše celkové zaradenie. Je pravdepodobné, že počas využívania služby budete spolupracovať s viacerými špecializovanými pracovníkmi služby FastTrack, ktorí sa venujú rôznym témam, aby vám mohli poskytnúť odborné znalosti na riešenie vašej konkrétnej situácie. Špecializovanými pracovníkmi služby FastTrack môžu byť zamestnanci a dodávatelia spoločnosti Microsoft, ako aj schválení partneri. Špecializovaný pracovník služby FastTrack:

 1. pomôže vám s procesmi zaradenia odporúčanými Microsoftom a poskytne vám podporu,
 2. koordinuje špecifické podrobné technické workshopy,
 3. pomôže vám pochopiť kľúčové faktory úspešného zaradenia,
 4. usporadúva technické workshopy a poskytuje konkrétne pokyny,
 5. vystupuje v role odborníka na rôzne technológie.

Nastavením služieb, ktoré chcete používať, vás prevedú naše príručky. Vyberte funkcie a možnosti, ktoré chcete nasadiť, a príručky vytvoria podrobný plán nastavenia, prispôsobený vašim potrebám. Dostanete úplný súbor pokynov, videí, referenčných článkov a skriptov. Niektoré príručky obsahujú automatizáciu, ktorá zmení niektoré vaše nastavenia. V iných oblastiach príručky zas môžete zmeniť nastavenia a údaje vy, aby ste získali pomoc. Tieto príručky môžete použiť kedykoľvek, dokonca aj počas plánovania alebo po dokončení nastavenia služieb, a získať tak ďalšie informácie o funkciách a možnostiach služby Microsoft 365. Pomocou týchto príručiek môžete navyše pripraviť svoje prostredie a nastaviť e-mail, Exchange Online Protection, Windows 10 so službami Office 365, SharePoint, aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie, OneDrive for Business, Azure AD Connect, Azure AD Basic a Premium, Microsoft Teams, Skupiny v Office 365, Skype for Business, Yammer a StaffHub.

Používatelia, partneri a zákazníci spoločnosti Microsoft môžu zadať žiadosť na webovej lokalite služby FastTrack. Ak chce používateľ vyplniť žiadosť, musí sa najprv prihlásiť do konta. Po prihlásení bude používateľ automaticky presmerovaný na tabuľu svojho konta, kde si môže zobraziť existujúce RFA alebo vytvoriť nové. Po dokončení a prijatí RFA dostane zákazník priradeného špecializovaného pracovníka služby FastTrack, ktorý bude uvedený aj v zobrazení stavu služby FastTrack pre zákazníka.


Naše online zdroje informácií, ktoré sú k dispozícii priamo na tejto lokalite, môže využívať ktokoľvek a kedykoľvek. Podrobnejšie informácie o požiadavkách potrebných na získanie oprávnenia na službu FastTrack nájdete na stránke o oprávnených službách a plánoch.
 
Microsoft 365
 • Všetci zákazníci s aktuálnym a oprávňujúcim predplatným na plán Microsoft 365 môžu využívať služby FastTrack na zaradenie, migráciu a prijatie.
 • Okrem prístupu k online zdrojom informácií o službe FastTrack majú oprávnení zákazníci prístup k poradenstvu od špecializovaných pracovníkov služby FastTrack alebo schválených partnerov poskytovanému na diaľku.
 • Predplatitelia jednotlivých súčastí služby Microsoft 365 (služieb Office 365, balíka EMS a systému Windows 10) majú tiež nárok na služby FastTrack. Podrobnosti o konkrétnych službách a produktoch povolených FastTrackom nájdete nižšie.
 • Ďalšie podrobnosti týkajúce sa služby FastTrack nájdete tu.
Office 365
 • Všetci zákazníci s aktuálnym a oprávňujúcim predplatným na Office 365 môžu využívať služby FastTrack na zaradenie, migráciu a prijatie.
 • Okrem prístupu k online zdrojom informácií o službe FastTrack majú oprávnení zákazníci prístup k poradenstvu od špecializovaných pracovníkov služby FastTrack alebo schválených partnerov poskytovanému na diaľku.
 • Zákazníci s viac ako 150 licenciami na Office 365 majú prístup k službám FastTrack s otázkami a odpoveďami týkajúcimi sa služieb Office 365.
 • Pomoc pri migrácii pošty a súborov je k dispozícii pri zakúpení 500 alebo viac licencií.
 • Poštu do Exchangeu Online možno premiestniť z lokálneho Exchange Servera, prostredí IBM Domino, Google Apps for Work, Novell GroupWise alebo systémov s podporou protokolu IMAP. Súbory môžete premiestniť do OneDrivu for Business z Disku Google, Boxu alebo zdieľaných ukladacích priestorov na súbory a do tímových lokalít SharePointu Online zo zdieľaných ukladacích priestorov na súbory.
 • Zobraziť podrobnosti o počte licencií a vydaniach.
EMS
 • EMS a cloudové služby, ktoré sú súčasťou kolekcie služieb FastTrack Center Benefit pre EMS: Enterprise Mobility + Security, Enterprise Mobility + Security (v rámci plánov Secure Productive Enterprise).

 • Zakúpené samostatne: Microsoft Azure Active Directory Premium (E3 a E5), Microsoft Intune, Microsoft Intune for Education, Microsoft Azure Information Protection (E3 a E5) a Microsoft Defender for Cloud Apps.

 • Zobraziť ďalšie podrobnosti o EMS tu.
Azure
 • FastTrack pre Azure vyžaduje nomináciu od pracovníkov Microsoftu.
 • Nachádza sa v niektorej z geografických oblastí uvedených nižšie, kde je FastTrack k dispozícii: Spojené štáty, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo alebo Západná Európa (definovaná ako ZE región Microsoftu) – Belgicko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, severské štáty, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko.
 • Upozorňujeme, že poskytovanie služby FastTrack je k dispozícii len v angličtine.
 • Oprávnení zákazníci tiež musia mať identifikovaný projekt Azure s odhadovanou spotrebou služieb Azure v hodnote minimálne 5000 USD mesačne (alebo ekvivalentnej sume v lokálnej mene) (na úrovni TPID). Oprávnenie na používanie služby majú všetci komerční zákazníci aj zákazníci z vládnych inštitúcií, ktorí spĺňajú stanovené kritériá, bez ohľadu na spôsob zakúpenia a licencie.
 • FastTrack je popredajný nástroj, takže zákazníci majú naň oprávnenie len vtedy, ak majú aktívne uhradené predplatné na Azure.
 • Microsoft Cloud Solution architekti neposkytujú priamu podporu zákazníkom.
Dynamics 365

Služba FastTrack je dostupná na všetkých trhoch.

Tím služby FastTrack poskytuje pomoc na diaľku v týchto 12 jazykoch: angličtina, čínština (zjednodušená, mandarínsky dialekt), čínština (tradičná, mandarínsky dialekt), francúzština, japončina, kórejčina, nemčina, portugalčina (Brazília), španielčina, taliančina, thajčina a vietnamčina.

Lokalita fastTrack.microsoft.com je dostupná v týchto 27 jazykoch: angličtina, čeština, čínština (tradičná), čínština (zjednodušená), dánčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, indonézština, japončina, kórejčina, maďarčina, malajčina, nemčina, nórčina, poľština, portugalčina, portugalčina (Brazília), rumunčina, ruština, španielčina, švédčina, taliančina, thajčina, turečtina a vietnamčina. Vo všetkých týchto jazykoch je zároveň možné vytvoriť plán úspechu. Upozorňujeme, že lokalizovaný plán nie je možné automaticky zmeniť na iný jazyk.

Tím služby FastTrack lokalitu pravidelne aktualizuje a pridáva nové funkcie a zdroje informácií. Lokalizácia nových funkcií alebo zdrojov informácií môže trvať jeden až tri mesiace. Dovtedy sú nové funkcie alebo zdroje dostupné v angličtine, takže používateľom sa môže na danej stránke zároveň zobrazovať text v ich vybratom jazyku aj v angličtine, až do dokončenia lokalizácie.

FastTrack pre App Assure

|

Služba App Assure poskytuje pomoc na diaľku zákazníkom s oprávňujúci plánom služby Microsoft 365 a systému Windows 10 s viac ako 150 licenciami na pomoc pri riešení problémov s kompatibilitou aplikácií pri prechode na Windows 10/ 11 v zariadeniach s procesorom Intel, AMD alebo ARM, Aplikáciami Microsoft 365 Apps pre veľké organizácie, alebo pri nasadzovaní nového prehliadača Microsoft Edge, systému Azure alebo Windows 365 Cloud PC.


Windows 10 predstavuje doteraz najkompatibilnejšiu verziu Windowsu a s viac ako 500 miliónmi používateľov Windowsu 10 po celom svete sa stal najrýchlejšie prijímaným a najpoužívanejším operačným systémom v histórii. Na základe telemetrických údajov Windowsu 99 % aplikácií pre Windows 7 funguje vo Windowse 10, čo znižuje potrebu nákladného testovania. Údaje z funkcie Office Readiness Toolkit indikujú podobne vysoké úrovne kompatibility v prípade migrácií balíka Office. Sme si vedomí toho, že kompatibilita aplikácií pre Windows 10 a aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie môžu mnohým zákazníkom a nezávislým dodávateľom softvéru spôsobovať obavy, čo spomaľuje nasadenie. S ohľadom na to spúšťame službu App Assure, aby zákazníci a nezávislí dodávatelia softvéru získali istotu pri prechode na Windows 10 a aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie – sľubujeme pritom priamu podporu od Microsoftu na riešenie problémov s kompatibilitou aplikácií. Táto služba pomôže našim zákazníkom zrýchliť nasadenie a prijatie Windowsu 10 a aplikácií Microsoft 365 pre veľké organizácie, aby mali odteraz všetko aktuálne.

Vnímanie kompatibility aplikácií a neznámych situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť pri identifikácii problémov, predstavuje pre zákazníkov, ktorí majú obavy, skutočný blok. Tento program im pomôže znovu nadobudnúť istotu. A pre malú skupinu aplikácií, v ktorých sa skutočne vyskytujú problémy, ponúka priamu pomoc od Microsoftu.

Rovnako ako všetky ponuky FastTrack, aj App Assure sa bude pre oprávňujúce predplatné (viac ako 150 licencií) ponúkať bezplatne.

Áno, tieto tvrdenia sú pravdivé. Môžeme si dovoliť ponúkať takýto program, pretože problémy s kompatibilitou sa vyskytnú iba pri veľmi malom počte aplikácií. Zákazníkom môžeme pomôcť tieto problémy vyriešiť a zaväzujeme sa to aj urobiť. Vďaka krokom, ktoré sme už podnikli vo Windowse 10 a 11, je však skutočný počet problémov s kompatibilitou aplikácií veľmi nízky.

angličtina, japončina, čínština (zjednodušená), čínština (tradičná), nemčina, španielčina, kórejčina, francúzština, portugalčina (BR) a taliančina.

App Assure sa bude ponúkať bezplatne zákazníkom, ktorí používajú Windows 10 Enterprise alebo Windows 10 Pro a Windows 10 Education s oprávňujúcim predplatným (viac ako 150 licencií). Zákazníci z komerčného, vzdelávacieho a verejného sektora, ktorí majú predplatné na Microsoft 365 E3/E5/A3/A5, Windows 10 E3/E5/A3/A5 alebo Windows 10 Enterprise s programom Software Assurance a majú v predplatnom viac ako 150 licencií, alebo nezávislí dodávatelia softvéru, ktorí vytvárajú komerčné aplikácie pre Windows 10, majú nárok odoslať žiadosť o podporu. Otázka zákazníkov aj nezávislých dodávateľov softvéru sa musí týkať Windowsu 10 a aplikácií Microsoft 365 pre veľké organizácie alebo trvalej verzie balíka Office, pre ktorú sa aktuálne poskytuje údržba (vrátane dlhodobého poskytovania údržby).

Nie. Pri určovaní nároku sa berú do úvahy licencie na Windows 10. To znamená, že ak poskytneme pomoc pri oprave problému s kompatibilitou s aplikáciami Microsoft 365 pre veľké organizácie, ktorý sa vyskytol v dôsledku prechodu na Windows 10 alebo pri aktualizácii balíka Office, musí ísť o (i) podporovanú verziu aplikácií Microsoft 365 pre veľké organizácie alebo (ii) trvalú licenciu na Office s bežnou podporou. 

 

Na získanie nároku sa vyžaduje minimálne 150 licencií na niektorý z týchto produktov:

 • Windows 10 E3/E5.
 • Windows 10 Education A3/A5.
 • Windows 10 Enterprise s programom Software Assurance.
 • Windows 10 Pro
 • Microsoft 365 E3/E5.
 • Microsoft 365 Education A3/A5.

Áno, App Assure je k dispozícii pre zákazníkov z verejného sektora, federálnych inštitúcií a zákazníkov DOD. Požiadavky a proces zapojenia do služby App Assure zostávajú rovnaké. Zákazník musí odoslať žiadosť o pomoc tu.

App Assure podporuje aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie a balíky Office 2016, Office 2019 a Office LTSC nainštalované vo Windowse 10, kým sa pre ne poskytuje bežná podpora.

Centrálnym miestom na podrobné informácie o zabezpečení, ochrane súkromia, dodržiavaní súladu a transparentnosti je Centrum dôveryhodnosti spoločnosti Microsoft. Navštíviť Centrum dôveryhodnosti tu.

Pre podnikové aplikácie (LOB) vyvinuté zákazníkmi a aplikácie tretích strán vyvinuté nezávislými dodávateľmi softvéru je k dispozícii nasledujúca podpora. 

 

Pre podnikové (LOB) aplikácie vyvinuté zákazníkmi:

 • Diagnostika aplikácií s cieľom určiť hlavnú príčinu a opraviť aplikáciu. Ak je k dispozícii zdrojový kód od zákazníka, technici Microsoftu budú spolupracovať s vývojárom aplikácie a odporučia zmeny v kóde danej aplikácie. Zákazník je zodpovedný za implementáciu odporúčaní do svojho zdrojového kódu.
 • Vytvorenie doplnkového kódu a zbalenie aplikácií na opravu problémov s kompatibilitou.
 • Riešenie regresie systému Windows 10 a Windows 11 s vplyvom na kompatibilitu aplikácií.

 

Pre aplikácie tretích strán vyvinuté nezávislými dodávateľmi softvéru:

 • Diagnostika aplikácií s cieľom určiť hlavnú príčinu a opraviť aplikáciu. Partnerstvo s nezávislými dodávateľmi softvéru na opravu aplikácií.
 • Riešenie regresie systému Windows 10 a Windows 11 s vplyvom na kompatibilitu aplikácií.
 • Zapojenie nezávislých dodávateľov softvéru s cieľom podporiť ich používanie Windowsu 10 a zabezpečiť vyhlásenia o podpore Windowsu 10.

Áno, na doplnky pre Office od nezávislých poskytovateľov softvéru tretích strán sa vzťahuje podpora prostredníctvom služby App Assure.

Nie. Počet aplikácií, ktoré sa dajú odoslať, nie je nijako obmedzený. Odporúčame však stanoviť aplikáciám, na ktoré sa primárne zameriavate, vyššiu prioritu.

V prípade služby App Assure neexistuje žiadne obmedzenie typu balíka.

Nie. Tím služby App Assure opätovne zbalí iba tie aplikácie, ktoré najskôr vyžadujú opravu pre Windows 10 alebo Windows 11. Zákazníkom vieme odporučiť viacero kvalifikovaných partnerov Microsoftu, ktorí túto službu ponúkajú.

Po oprave aplikácie zákazníka môžeme aplikáciu opätovne zbaliť do niektorého z týchto formátov: APPX, App-V, MSI, EXE a MSIX (ak je k dispozícii).

Otázka zákazníkov sa musí týkať verzie Windowsu 10 alebo Windowsu 11, pre ktorú sa aktuálne poskytuje údržba. Získajte informácie o vydaní Windowsu 11.

Nepodporujú sa nasledujúce typy pripravenosti aplikácií:

 • Inventarizácia aplikácií a ich testovanie s cieľom určiť, ktoré z nich budú či nebudú fungovať vo Windowse 10 alebo Windowse 11.
 • Skúmanie aplikácií nezávislých dodávateľov softvéru tretích strán vo veci kompatibility a vyhlásení podpory pre Windows 10 a Windows 11.
 • Zmeny v rámci aplikácie na úrovni kódu (hoci v prípade, že je k dispozícii zdrojový kód a prostriedky, môžeme vývojárom poskytnúť poradenstvo).
 • Hoci aplikácie pre AndroidTM vo Windowse 11 sú k dispozícii pre insiderov pre Windows, App Assure v súčasnosti nepodporuje aplikácie ani zariadenia pre AndroidTM vrátane zariadení Surface Duo.

Doplnky pre Office a makrá VBA spadajú do rozsahu pokrytého službou App Assure.

Nezávislí dodávatelia softvéru môžu odoslať žiadosť o pomoc prihlásením sa do služby FastTrack, výberom položky Request Services (Žiadosť o služby) a položky Request application and remediation services (Žiadosť o aplikáciu a služby nápravy) na dlaždici služby App Assure.

Desktop Analytics je cloudová služba integrovaná v Správcovi konfigurácie, ktoré poskytuje funkcie inteligencie, aby ste mohli prijímať kvalifikované rozhodnutia týkajúce sa pripravenosti vašich klientov Windows na aktualizáciu. Spája údaje z vašej organizácie s údajmi získanými z miliónov zariadení pripojených k cloudovým službám spoločnosti Microsoft.

Microsoft Security Update Validation Program (SUVP) poskytuje včasný prístup k aktualizáciám zabezpečenia od Microsoftu – až tri týždne pred oficiálnym vydaním. Získate tak možnosť overiť a otestovať interoperabilitu.

Áno, služba App Assure bude poskytovať pomoc nezávislým dodávateľom softvéru, u ktorých sa vyskytnú problémy s kompatibilitou vo Windowse 10 a Windowse 11 a aplikáciách Microsoft 365 pre veľké organizácie vrátane skorých vydaní vyvíjaných pre Windows 10 a Windows 11.

V službe App Assure neexistuje žiadne obmedzenie počtu aplikácií.

Získajte ďalšie informácie o tom, ako riešiť kompatibilitu aplikácií s Windowsom 10 Po kliknutí sem sa zobrazia informácie o kompatibilite aplikácií s Windowsom 11.

 

Konkrétne pokyny

Služba App Assure využíva pri podpore bezplatného vyhodnotenia pripravenosti aplikácie niektorú z týchto metód diagnostiky a opravy aplikácie, prípadne kombináciu týchto metód:

 1. Spoločnosť Microsoft podporuje zákazníka na diaľku, aby mu pomohla nasadiť diagnostické nástroje a nástroje na riešenie problémov, ktoré zhromažďujú denníky chýb aplikácií. Podobne ako pri bežnom využívaní podpory, Microsoft analyzuje výsledky a vykoná odporúčané zmeny na opravu aplikácie.
 2. Zákazník zdieľa inštalátor aplikácie s Microsoftom. Microsoft nasadí inštalátor do testovacieho prostredia Microsoft, kde už sú nasadené naše diagnostické nástroje a nástroje na opravu.
 3. Zákazník poskytne technikom spoločnosti Microsoft prístup do testovacieho prostredia prostredníctvom siete VPN. Microsoft nasadí diagnostické nástroje a nástroje na opravu a vykoná opravu v prostredí u zákazníka.

Po tom, ako zákazník odošle žiadosť o pomoc, do 24 hodín bude daného zákazníka kontaktovať manažér služby App Assure. Časy samotnej diagnostiky aplikácie a opráv sa však môžu výrazne líšiť na základe viacerých faktorov vrátane týchto:

 • zložitosti problému;
 • reakcie nezávislých dodávateľov softvéru tretích strán;
 • dostupnosti zákazníka, aby spolupracoval s Microsoftom a poskytol podrobnosti o aplikácii;
 • modelu, prostredníctvom ktorého sa oprava vykonáva (VPN alebo testovacie prostredie Microsoft).

O tom, či je vhodné definovať zmluvu o úrovni služieb a oznámiť odhadované časy odozvy, rozhodneme, keď budeme mať viac údajov od zákazníka.

Tím služby App Assure poskytuje rôzne úrovne podpory a sídli po celom svete, aby mohol každú oblasť podporovať lokálne. Podpora sa poskytuje v pracovnom čase podľa miestneho času od pondelka do piatka.

Manažéri služby App Assure predstavujú zdroje služby FastTrack priraďované jednotlivým zákazníkom. Sú vlastníkmi vzťahu so zákazníkom počas vybavovania žiadosti o opravu aplikácie a pomáhajú do riešenia problémov s kompatibilitou aplikácie zapojiť tých správnych technikov. Tento vzťah sa môže rozšíriť na viacero žiadostí či viacero aplikácií a môže zahŕňať spoluprácu s viacerými skupinami technikov. Zámerom je umožniť zjednodušenie procesu, aby zákazník nemusel stále opakovane vysvetľovať okolnosti v rámci procesu inovácie, pri riešení problémov s kompatibilitou aplikácie a prijímaní Windowsu 10 a Windowsu 11 a aplikácií Microsoft 365 pre veľké organizácie.

Problémy s kompatibilitou aplikácií sa zvyčajne riešia prostredníctvom procesu, v ktorom sa diagnostikuje základná príčina a identifikujú sa kroky na opravu problému. Najbežnejšími typmi riešenia sú tieto:

 • aktualizácia aplikácií nezávislých dodávateľov softvéru tretích strán na podporovanú verziu aplikácie;

 • použitie rýchlych opráv, ktoré už sú verejne dostupné;

 • zmeny v kóde aplikácie;

 • vytvorenie doplnkového kódu;

 • opravy chýb operačného systému Windows.

Doplnkový kód slúži ako sprostredkovateľ na prenos potrebných funkcií, ktoré riešia správanie staršieho softvéru. Zmení sa tým spôsob interakcie aplikácie s operačným systémom. Nejde o zmenu softvéru samotnej aplikácie. Doplnkové kódy sú následne publikované do centrálnej knižnice, kde k nim majú pri riešení problému prístup všetci klienti aplikácií.

 • Toto sú niektoré z týchto zariadení, ktoré podporujeme (výrobcovia OEM budú aj naďalej oznamovať nové zariadenia ARM)

  Surface Pro X, Samsung Galaxy Book S, Samsung Galaxy Book2, Asus NovoGo, HP Envy X2, Lenovo Flex 5G, Lenovo Yoga C630 WOS, Lenovo Miix 630.
 • Ďalšie informácie o kompatibilite aplikácií Surface Pro X nájdete tu

Aplikácie, ktoré využívajú softvérové ovládače, ktoré nie sú kompatibilné s technológiou ARM. 64-bitová (x64) emulácia je k dispozícii len vo Windowse 11 v zariadeniach ARM.

64-bitová (x64) emulácia je k dispozícii len vo Windowse 11 v zariadeniach ARM.

OpenGL (Open Graphics Library) je viacjazyčné rozhranie API pre rôzne platformy na vykresľovanie 2D a 3D vektorovej grafiky. Rozhranie API sa zvyčajne používa na interakciu s GPU (grafickým procesorom).

OpenCL (Open Computing Language) je rámec na písanie programov, ktoré sa spúšťajú na heterogénnych platformách pozostávajúcich z CPU, GPU, DSP (procesorov digitálneho signálu) a iných procesorov alebo hardvérových akcelerátorov. Open CL špecifikuje programovacie jazyky na programovanie týchto zariadení a rozhraní API, na riadenie platformy a spúšťanie programov v počítačových zariadeniach.

FastTrack pre Microsoft 365

|

FastTrack pre Microsoft 365 poskytuje prispôsobené usmernenia pre IT odborníkov pri zaraďovaní a prijímaní Microsoftu 365 vrátane prístupu k technickým odborným znalostiam, najvhodnejším postupom, nástrojom a zdrojom Microsoftu. FastTrack je súčasťou oprávňujúcich predplatných na Microsoft 365. FastTrack pomáha zákazníkom s migráciou údajov, umožňuje efektívnu tímovú prácu, chráni organizáciu pred kybernetickými hrozbami a pomáha pri aktualizácii zariadení a aplikácií.

Nastavením služieb, ktoré chcete používať, vás prevedú naše príručky. Vyberiete funkcie a možnosti, ktoré chcete nasadiť, a príručky vytvoria podrobný plán nastavenia prispôsobený vašim potrebám. Dostanete úplný súbor pokynov, videí, referenčných článkov a skriptov. Niektoré príručky obsahujú automatizáciu, ktorá zmení niektoré vaše nastavenia. V iných oblastiach príručky zas môžete zmeniť nastavenia a údaje vy, aby ste získali pomoc. Tieto príručky sú k dispozícii kedykoľvek tu, dokonca aj počas plánovania alebo po dokončení nastavenia služieb. Môžete tak získať ďalšie informácie o funkciách a možnostiach služby Microsoft 365. Pomocou týchto príručiek môžete navyše pripraviť svoje prostredie a nastaviť e-mail, Exchange Online Protection, Windows 10 so službami Office 365, SharePoint, aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie, OneDrive for Business, Azure AD Connect, Azure AD Basic a Premium, Microsoft Teams, Skupiny v Office 365, Skype for Business, Yammer a StaffHub.

Svoje využívanie služby Microsoft 365 FastTrack môžete sledovať, ak sa prihlásite do služby FastTrack a zobrazíte si svoju tabuľu zákazníka. Táto tabuľa je k dispozícii pre používateľov a partnerov spoločnosti Microsoft a poskytuje usmernenia pre konkrétne kontá podľa toho, v ktorom štádiu prijímania sa zákazník nachádza.

Zákazníci s plánmi Education môžu využívať digitálne možnosti lokality fasttrack.microsoft.com tak, ako všetci ostatní zákazníci. Informácie o požiadavkách potrebných na získanie nároku nájdete v predplatnom služby FastTrack. Migrácia údajov je dostupná len pre (platené) licencie pre vyučujúcich a zamestnancov, nie licencie vo forme výhody pre študentov. Okrem toho môže služba FastTrack odkázať zákazníkov na odborníkov v oblasti vzdelávania – stačí, ak požiadate o pomoc špeciálne pre zákazníkov v oblasti vzdelávania.

FastTrack pre Azure

|

FastTrack pre Azure je momentálne dostupná pre oprávnených zákazníkov so službou Azure v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, v Spojenom kráľovstve alebo západnej Európe (doručuje sa len v angličtine).

Zákazníci musia spĺňať všetky tieto kritériá:
 
– nachádzať sa v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, v Spojenom kráľovstve alebo západnej Európe (iba v angličtine);
– mať identifikovaný projekt Azure s odhadovanou spotrebou služieb Azure v hodnote minimálne 5 000 USD za mesiac (alebo ekvivalentnej sume v lokálnej mene);
– mať aktívne uhradené predplatné na Azure;
– nemať priamu podporu od architekta služby Microsoft Cloud Solution;
– byť pripravení vytvoriť a nasadiť riešenia Azure podporované službou FastTrack, ako je uvedené pláne nasadenia služby FastTrack pre Azure.

Dĺžka využívania sa líši v závislosti od vašich potrieb. Oprávnení zákazníci môžu využívať zdroje služby FastTrack pre Azure pre jedno alebo viacero podporovaných riešení Azure, ako je uvedené v pláne nasadenia.

Nie. Služba FastTrack pre Azure na diaľku prevedie zákazníkov nastavením, konfiguráciou, vývojom a vytváraním riešení v rámci služby Azure. Je bezplatne dostupná pre všetkých oprávnených zákazníkov.

Hlavné fázy využívania typické pre službu FastTrack pre Azure sú:

 

Objavovanie: Identifikácia kľúčových účastníkov, porozumenie cieľom alebo víziám v súvislosti s problémami, ktoré riešite, a vyhodnotenie architektonických potrieb.
Spôsoby riešenia: Spoznanie dizajnových princípov na tvorbu aplikácií, revízia architektúry aplikácií a riešení a usmernenia a nástroje na podporu overenia koncepcie prostredníctvom produkcie.
Dlhodobé partnerstvo: Špecializovaní pracovníci Azuru alebo programoví manažéri budú pravidelne kontrolovať, či nasadzovanie prebieha správnym spôsobom, a pomôžu vám s odstraňovaním prekážok vo vašom podniku (interné zdroje) alebo u vášho partnera v Azure.

Nie, služba FastTrack pre Azure je poskytovaná na diaľku.

Áno. FastTrack pre Azure je k dispozícii pre oprávnených zákazníkov v komerčnom cloude platformy Azure, ako aj v cloude Azure Government.

Ak už pracujete s partnerom, službami Microsoft Consulting Services alebo podporou Premier, tím služby FastTrack nadviaže spoluprácu s vami aj vaším partnerom a postará sa, aby ste obaja získali zdroje potrebné na úspešné nasadenie riešení Azure. Ak ešte so žiadnym partnerom nespolupracujete, môžeme vás prepojiť s partnerom služby FastTrack pre Azure, ktorý vám môže pomôcť naplniť vaše potreby súvisiace s nasadením.

FastTrack pre Azure poskytuje zákazníkom zdroje informácií, nástroje a prístup k odborníkom (špecializovaným pracovníkom a partnerom pre Azure) ako pomoc pri nasadzovaní riešení Azure do produkčného prostredia pre projekty, pre ktoré sú odhadované mesačne náklady na služby Azure aspoň 5 000 USD (alebo ekvivalent v lokálnej mene). Activate Azure je štvordňový proces zavádzania na pracovisku s pomocou špecializovaného pracovníka služieb Microsoft, pri ktorom sa nasadzujú úvodné jednoduché pracovné prostredia Azure prostredníctvom aktivít na overenie koncepcie. Zákazník s oprávnením na využívanie služby FastTrack pre Azure by už mal mať štádium procesu Activate Azure za sebou. Ak chcete získať ďalšie informácie, v spolupráci so svojím tímom na správu konta stanovte, ktorý program vám najviac vyhovuje.

Vyhľadajte aktualizácie služby Azure, kde nájdete najnovšie informácie týkajúce sa nových verzií alebo riešení služby FastTrack pre Azure.

FastTrack pre Dynamics 365

|

Podrobnosti o programe nájdete na webovej lokalite FastTrack for Dynamics 365.

Začnite ešte dnes

Prihláste sa do služby FastTrack.