Microsoft Purview Správca dodržiavania súladu

Zjednodušte si dodržiavanie súladu a znížte riziko.

A person wearing over the ear headphones and using a tablet.

Zaistite efektívne dodržiavanie súladu prispôsobené na mieru

Pomocou Správcu dodržiavania súladu môžete splniť požiadavky na dodržiavanie súladu v multicloudovom prostredí a zaistiť dodržiavanie globálnych, priemyselných alebo regionálnych nariadení a štandardov.

Intuitívne spravovanie

Získajte komplexné možnosti spravovania dodržiavania súladu, ako napríklad jednoduché zaradenie, spravovanie pracovných postupov, implementáciu kontrolných mechanizmov a klasifikovanie dôkazných materiálov.

Škálovateľné hodnotenia

Využite výhody predpripravených prispôsobiteľných šablón na vytváranie hodnotení dodržiavania nariadení v multicloudovom prostredí, ktoré vám umožnia spĺňať požiadavky vašej spoločnosti a zaistiť súlad s nariadeniami.

Vstavané funkcie

Znížte riziká súvisiace s dodržiavaním súladu pomocou možností v rámci produktu, ako sú napríklad skóre dodržiavania súladu, mapovanie kontrolných mechanizmov, tvorba verzií a priebežné hodnotenia kontrolných mechanizmov.

Microsoft Compliance Manager

Naučte sa držať krok s neustále sa vyvíjajúcim prostredím dodržiavania súladu a spravovania rizík.

Kľúčové funkcie riešenia Microsoft Purview Správca dodržiavania súladu

The compliance manager in Microsoft 365 compliance.

Hodnotenia dodržiavania súladu s nariadeniami v multicloudovom prostredí

Vyberte si z viac ako 320 pripravených a prispôsobiteľných šablón na vytváranie hodnotení dodržiavania nariadení. Šablóny pomáhajú spĺňať požiadavky na dodržiavanie súladu v multicloudovom prostredí v súvislosti so službou Microsoft 365 alebo produktmi alebo službami, ktoré nie sú od spoločnosti Microsoft.

 

Ďalšie informácie >

The screen detailing how to create and apply a retention policy in Microsoft 365 compliance.

Priebežné hodnotenie kontrolných mechanizmov

Správca dodržiavania súladu kontroluje vaše prostredie a zisťuje systémové nastavenia, takže môžete priebežne dostávať informácie o stave a automatické výsledky technických kontrolných mechanizmov.

The screen showing an update on Data Protection Baseline for Microsoft 365 in Microsoft 365 compliance.

Priebežné aktualizácie nariadení

Majte vždy aktuálny prehľad o najnovších pokynoch týkajúcich sa zmien v dodržiavaní nariadení, produktoch alebo mapovaní kontrolných mechanizmov a vykonajte príslušné akcie smerujúce k vylepšeniam, ktoré pomôžu splniť príslušné certifikačné požiadavky.

The screen outlining how to enable self-service password reset in Microsoft 365 compliance.

Mapovanie bežných kontrolných mechanizmov

 Škálujte program dodržiavania súladu tak, aby ste vykonaním jednej akcie splnili viaceré požiadavky v rámci viacerých nariadení a štandardov, čím eliminujete potrebu viackrát aktualizovať rovnaký kontrolný mechanizmus.

The compliance manager dashboard in Microsoft 365 compliance.

Skóre dodržiavania súladu

Získajte vyčísliteľné údaje o dodržiavaní súladu, ktoré vám pomôžu určiť priority pri vykonávaní najdôležitejších aktivít. Toto skóre na základe miery rizika je možné filtrovať podľa konkrétneho nariadenia alebo štandardu alebo konkrétnej kategórie riešenia.

The compliance manager in Microsoft 365 compliance.

Hodnotenia dodržiavania súladu s nariadeniami v multicloudovom prostredí

Vyberte si z viac ako 320 pripravených a prispôsobiteľných šablón na vytváranie hodnotení dodržiavania nariadení. Šablóny pomáhajú spĺňať požiadavky na dodržiavanie súladu v multicloudovom prostredí v súvislosti so službou Microsoft 365 alebo produktmi alebo službami, ktoré nie sú od spoločnosti Microsoft.

 

Ďalšie informácie >

The screen detailing how to create and apply a retention policy in Microsoft 365 compliance.

Priebežné hodnotenie kontrolných mechanizmov

Správca dodržiavania súladu kontroluje vaše prostredie a zisťuje systémové nastavenia, takže môžete priebežne dostávať informácie o stave a automatické výsledky technických kontrolných mechanizmov.

The screen showing an update on Data Protection Baseline for Microsoft 365 in Microsoft 365 compliance.

Priebežné aktualizácie nariadení

Majte vždy aktuálny prehľad o najnovších pokynoch týkajúcich sa zmien v dodržiavaní nariadení, produktoch alebo mapovaní kontrolných mechanizmov a vykonajte príslušné akcie smerujúce k vylepšeniam, ktoré pomôžu splniť príslušné certifikačné požiadavky.

The screen outlining how to enable self-service password reset in Microsoft 365 compliance.

Mapovanie bežných kontrolných mechanizmov

 Škálujte program dodržiavania súladu tak, aby ste vykonaním jednej akcie splnili viaceré požiadavky v rámci viacerých nariadení a štandardov, čím eliminujete potrebu viackrát aktualizovať rovnaký kontrolný mechanizmus.

The compliance manager dashboard in Microsoft 365 compliance.

Skóre dodržiavania súladu

Získajte vyčísliteľné údaje o dodržiavaní súladu, ktoré vám pomôžu určiť priority pri vykonávaní najdôležitejších aktivít. Toto skóre na základe miery rizika je možné filtrovať podľa konkrétneho nariadenia alebo štandardu alebo konkrétnej kategórie riešenia.

Čo hovoria zákazníci

Webber Wentzel


„Microsoft Purview Správca dodržiavania súladu je v podstate zastrešujúci nástroj, ktorý riadi všetko, čo chránime, od viacfaktorového overovania až po naše politiky ochrany pred únikom údajov. Vďaka tejto inovácii môžeme znížiť kombinované náklady na zabezpečenie a prevádzku približne o 10 percent.“

– Bethuel Lebepe, analytik IT zabezpečenia.

Ďalšie zdroje informácií

Blog o Správcovi dodržiavania súladu

Pozrite si najnovšie oznámenia o Správcovi dodržiavania súladu.

Technická dokumentácia

Preskúmajte technickú dokumentáciu Správcu dodržiavania súladu.

Interaktívna príručka Správcu dodržiavania súladu

Naučte sa používať Správcu dodržiavania súladu.

Chráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.