A meeting with 7 people in a conference room with a large screen on the back wall displaying notes in Teams.

Microsoft 365 E5 Compliance

Spoločnosť Microsoft ponúka komplexné riešenia na dodržiavanie súladu a riadenie údajov, ktoré vašej organizácii pomôžu riadiť riziká, chrániť a riadiť citlivé údaje a reagovať na požiadavky dodržiavania súladu s nariadeniami.

 • Zabezpečte citlivé údaje v cloudovom prostredí, aplikáciách a koncových bodoch.
 • Identifikujte a napravujte kritické riziká vo svojej organizácii.
 • Pomocou relevantných údajov môžete preskúmať právne požiadavky a reagovať na ne.
 • Vyhodnocujte dodržiavanie súladu a reagujte na požiadavky týkajúce sa nariadení.

*Balík Microsoft 365 E5 Compliance je k dispozícii na zakúpenie alebo vyskúšanie pre zákazníkov, ktorí aktuálne disponujú licenciou na služby Enterprise Mobility + Security E3, Office E3 alebo Microsoft 365 E3. Funkcie a možnosti plánu Microsoft 365 E5 Compliance sú súčasťou licencie na službu Microsoft 365 E5.

Porozprávajte sa s odborníkom na predaj

Ak chcete hovoriť s odborníkom na predaj, zavolajte na číslo 0800 120261.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

10,10 € mesačne za používateľa
(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)
Cena nezahŕňa DPH.
Alebo

Inteligentné riešenia na dodržiavanie súladu a riadenie rizík

Spoločnosť Microsoft ponúka komplexné riešenia na dodržiavanie súladu a riadenie údajov, ktoré vašej organizácii pomôžu riadiť riziká, chrániť a riadiť citlivé údaje a reagovať na požiadavky dodržiavania súladu s nariadeniami.

 

 • Microsoft Purview Ochrana pred únikom údajov

  Identifikujte, monitorujte a automaticky chráňte citlivé informácie uložené na lokalitách služieb Office 365.

 • Microsoft Purview Information Protection

  Identifikujte a chráňte citlivé údaje vrátane údajov o kreditných kartách, bankových účtoch a číslach cestovných pasov.

 • Správa životného cyklu údajov Microsoft Purview

  Pomocou označení môžete klasifikovať a riadiť veľké množstvo údajov a uchovávať obsah podľa toho, kedy sa vyskytne konkrétny typ udalosti.

 • Microsoft Purview Šifrovanie správ

  Odosielajte a prijímajte šifrované e-mailové správy ľuďom v rámci organizácie aj mimo nej.

 • Microsoft Purview Dodržiavanie súladu pri komunikácii

  Minimalizujte vo svojej organizácii riziká pri komunikácii pomocou zisťovania, zachytávania nevhodných správ a vykonávania akcií nápravy.

 • Microsoft Purview Customer Lockbox

  Získajte stálu kontrolu nad obsahom pomocou schvaľovania explicitného prístupu na vykonávanie operácií v službách.

 • Microsoft Purview Audit

  Získajte prehľad o nových možnostiach auditovania, ktoré pomáhajú pri forenzných skúmaniach a skúmaniach súvisiacich s dodržiavaním súladu.

 • Portál na správu dodržiavania súladu Microsoft Purview

  Monitorujte celkový stav rizík, pozrite si odporúčané akcie a konfigurujte nastavenia tak, aby ste spĺňali komplexné požiadavky týkajúce sa dodržiavania súladu.

 • Microsoft Purview Správca dodržiavania súladu

  Zjednodušuje dodržiavanie súladu a pomáha znižovať riziko tým, že na základe zložitých požiadaviek na dodržiavanie nariadení vytvára konkrétne kontrolné mechanizmy a poskytuje vyčísliteľné údaje o dodržiavaní súladu prostredníctvom skóre dodržiavania súladu.

 • Zákaznícky kľúč Microsoft Purview

  Majte kontrolu nad šifrovacími kľúčmi organizácie, aby ste pomáhali spĺňať požiadavky na dodržiavanie súladu.

 • Microsoft Purview Spravovanie rizík zvnútra

  Zisťujte vo svojej organizácii riskantné aktivity, skúmajte ich a realizujte s nimi súvisiace potrebné kroky.

 • Microsoft Purview Informačné bariéry

  Obmedzte komunikáciu medzi konkrétnymi skupinami používateľov vo svojej organizácii s cieľom zabezpečiť ochranu interných informácií.

 • Microsoft Purview Správa privilegovaného prístupu

  Chráňte svoju organizáciu pred narušeniami pomocou podrobného riadenia prístupu k privilegovaným úlohám správcov.

 • Microsoft Purview eDiscovery

  Spravujte komplexný pracovný postup na vykonávanie interných a externých skúmaní.

Holistický prístup k ochrane údajov

Holistický prístup k ochrane údajov môže priniesť lepšie výsledky v rámci celej organizácie. Získajte informácie o troch krokoch, ktoré vašej organizácii pomôžu priblížiť sa k takémuto prístupu.