Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Microsoft Defender XDR

Vylepšite svoje zabezpečenie pomocou zjednoteného prehľadu, skúmania a reakcie v rámci celého reťazca kybernetických útokov pomocou špičkového riešenia rozšírenej detekcie a reakcie (XDR).

Osoba sa usmieva a pracuje s prenosným počítačom.

Zvýšte efektivitu SecOps pomocou XDR

Získajte prehľad na úrovni incidentov v rámci celého reťazca kybernetických útokov pomocou riešenia Microsoft Defender XDR (predtým Microsoft 365 Defender). Posuňte svoj tím SOC na ďalšiu úroveň s automatickým prerušením pokročilých kybernetických útokov a zrýchlenou reakciou v koncových bodoch a IoT, hybridných identitách, e-maile a nástrojoch na spoluprácu, aplikáciách SaaS (softvér ako služba), cloudových workloadoch a údajoch.

Koncové body

Objavte a zabezpečte koncové a sieťové zariadenia na všetkých platformách svojho podniku.

Identity

Spravujte a zabezpečte hybridné identity a zjednodušte prístup zamestnancov, partnerov a zákazníkov.

Aplikácie SaaS

Získajte prehľad, kontrolujte údaje a zisťujte kybernetické hrozby v cloudových službách a aplikáciách.

E-mail a nástroje na spoluprácu

Chráňte svoj e-mail a nástroje na spoluprácu pred pokročilými kybernetickými hrozbami, ako sú napríklad neoprávnené získavanie údajov a zneužitie podnikového e-mailu.

Hlavné funkcie riešenia Microsoft Defender XDR

Zjednotenie zabezpečenia pomocou XDR.

Front incidentov riešenia Microsoft Defender XDR s incidentom

Automatické prerušenie pokročilých kybernetických útokov rýchlosťou stroja

Zastavte bočný pohyb pokročilých kybernetických útokov, napríklad ransomwaru, pomocou umelej inteligencie, aby ste včas obmedzili postup kybernetického útočníka, a dali svojmu tímu SOC plnú kontrolu nad skúmaním a nápravou kybernetických hrozieb.

Okno riešenia Defender XDR so zobrazením prehľadu incidentu.

Rýchla reakcia pomocou incidentov, ktorých prioritu určuje riešenie XDR

Rýchlo napravte kybernetické hrozby a eliminujte potrebu prehľadávať náhodné informácie. Získajte úplný prehľad o reťazci kybernetických útokov a prioritnom skúmaní a reakcii na úrovni incidentu.

Okno služby Microsoft 365 Security zobrazujúce neoprávnené získavanie údajov a spustenie.

Vylepšite produktivitu SOC pomocou nástroja Microsoft Copilot pre zabezpečenie

Reagujte na kybernetické hrozby rýchlosťou stroja a efektívne ich zvládajte reagovaním prostredníctvom akcií na základe usmernení. Umožnite analytikom vytvárať komplexné dotazy pomocou prirodzeného jazyka a vykonávať spätnú analýzu a porozumieť škodlivým skriptom v priebehu sekúnd. Copilot je teraz zabudovaný v riešení Microsoft Defender XDR.

Okno Automatizované skúmania.

Automaticky opravujte zasiahnuté položky

Zredukujte workload pomocou automatického self-healingu úloh, ako je napríklad čistenie zariadenia. Vytvorte si vlastnú automatizovanú reakciu na opakované upozornenia vo svojom prostredí pomocou vlastnej detekcie v kombinácii s dotazmi jazyka Kusto Query Language (KQL).

Okno Rozšírené vyhľadávanie hrozieb

Proaktívne vyhľadávanie kybernetických hrozieb

Vyhľadávajte kybernetické hrozby v rámci všetkých workloadov a odhaľte potenciálne slepé miesta v prostredí pomocou riadeného interaktívneho podrobného prostredia. Vytvárajte vlastné dotazy na vyhľadanie informácií v rámci všetkých údajov XDR.

Okno Rozšírené vyhľadávanie hrozieb pomocou dotazu

Efektívnejšie spravovanie prostredí s viacerými nájomníkmi

Podpora viacerých nájomníkov v riešení Microsoft Defender XDR zjednodušuje spravovanie incidentov a vyhľadávanie kybernetických hrozieb vo viacerých nájomníkoch s konsolidovaným zobrazením incidentov, inventára zariadení, správy rizík a rozšíreného vyhľadávania hrozieb.

Späť na karty

Pozrite si tému Copilot v riešení Microsoft Defender XDR

Pozrite si, ako Copilot pomáha skúmať a vykonávať zložité úlohy, ako sú napríklad vyhľadávanie kybernetických hrozieb, spätná analýza malvéru a hlásenie incidentov.

Zákazníci služieb Microsoft 365 E5, A5, F5 a G5 môžu ušetriť na riešení Microsoft Sentinel

Zjednotená platforma operácií zabezpečenia

Zabezpečte svoje digitálne prostredie s jedinou platformou operácií zabezpečenia (SecOps), ktorá zjednocuje všetky funkcie rozšírenej detekcie a reakcie (XDR) a riešenia Security Information and Event Management (SIEM).

Animácia domovskej stránky tabule MIcrosoft Defendera

Zjednotený portál

Rozpoznávajte a narušte kybernetické hrozby takmer v reálnom čase a zjednodušte skúmanie a reakciu.

Späť na karty
Muž pracuje s notebookom.

Zistite, čo je nové v oblasti ochrany pred kybernetickými hrozbami a umelej inteligencie

Spoznajte najnovšie trendy a osvedčené postupy v oblasti ochrany pred kybernetickými hrozbami a umelej inteligencie pre kybernetickú bezpečnosť vďaka našej knižnici webových vysielaní, elektronických kníh a analytických správ.

Nástroj na automatické hodnotenie vyspelosti zabezpečenia prevádzky

Zistite, či je vaše centrum zabezpečenia prevádzky pripravené zisťovať útoky, reagovať na ne a obnoviť funkčnosť zariadení po kybernetických hrozbách.

Osoba pracujúca s tabletom a perom.

Uznanie v rámci odvetvia

Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft je uznávaným lídrom v odvetví.

Logo Forrester.

Forrester XDR Wave

Riešenie Microsoft Defender bolo označené za lídra v štúdii The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR) Providers (Poskytovatelia rozšírenej detekcie a reakcie (XDR)), 4. štvrťrok 2021.1,2

Logo MITRE Att&ck.

Líder v hodnotení MITRE ATT&CK

Microsoft Defender XDR (predtým Microsoft 365 Defender) ukazuje 100-percentné pokrytie ochrany v hodnotení 2023 MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations.3

Skúsenosti našich zákazníkov

G&J Pepsi
„Silné celkové zabezpečenie zamerané na ochranu fyzickej bezpečnosti a zabezpečenia zariadení, identít a údajov je dôležité pre stabilitu spoločnosti a bolo kľúčovou súčasťou úspešnej obrany proti kybernetickým útokom.“ 

– Eric McKinney, riaditeľ podnikovej infraštruktúry spoločnosti G&J Pepsi-Cola Bottlers

Celkový ekonomický vplyv riešenia Microsoft Defender XDR (predtým Microsoft 365 Defender)

Štúdia z roku 2022 zistila, že návratnosť investícií je 242 % za tri roky a čistá súčasná hodnota produktu Microsoft 365 Defender je 17 miliónov USD.4

Štyria ľudia sedia v konferenčnej miestnosti na schôdzi.

Súvisiace produkty

Používajte špičkové produkty zabezpečenia od spoločnosti Microsoft na detekciu a prevenciu kybernetických útokov v rámci úloh služby Microsoft 365.

Dokumentácia a školenia o riešení Microsoft Defender XDR

Prehľad

Informačná grafika riešenia Microsoft Defender XDR

Získajte prehľad o tom, ako riešenie XDR pomáha zastavovať kybernetické útoky a koordinuje reakcie v rôznych prostriedkoch.

Licencie

Aké sú možnosti vášho plánu

Získajte prehľad o všetkých plánoch, ktoré obsahujú funkcie riešenia Microsoft Defender XDR. 

Blog

Blog o riešení Microsoft Defender XDR

Naučte sa najvhodnejšie postupy, získajte aktualizácie a zapojte produktové tímy v komunite Microsoft Defender XDR Tech Community.

Pilotné nasadenie

Vyhodnotenie a pilotné nasadenie riešenia Microsoft Defender XDR

Pri nasadzovaní riešenia Microsoft Defender XDR a počas prvých dní práce s ním používajte technický sprievodný materiál.

Ochráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

Najčastejšie otázky

 • Microsoft Defender XDR (predtým Microsoft 365 Defender) je špičková platforma XDR. Poskytuje zjednotené prostredie na skúmanie a reagovanie a vďaka centralizovanej viditeľnosti, výkonnej analýze a automatickému prerušeniu kybernetických útokov poskytuje aj natívnu ochranu koncových bodov, zariadení IoT, hybridných identít, nástrojov na prácu s e-mailami a spoluprácu a cloudových aplikácií.

  Microsoft Defender XDR vám ponúka širšie spektrum ochranných prostriedkov vrátane zabezpečenia e-mailov a správy identít a prístupu ako dôležitých preventívnych riešení. Využívajte výhody funkcií automatickej nápravy bežných problémov a škálujte svoj tím centra zabezpečenia prevádzky (SOC) automatizovaným prerušením služby XDR. Zabezpečíte tak efektívnejšiu ochranu pred pokročilými kybernetickými útokmi a zároveň aj podnikovú kontinuitu.

 • Microsoft Defender XDR je platforma rozšírenej detekcie a reakcie (XDR), ktorá poskytuje zabezpečenie naprieč multiplatformovými koncovými bodmi, hybridnými identitami, e-mailmi, nástrojmi na spoluprácu a cloudovými aplikáciami. Využíva viditeľnosť na úrovni incidentov v celom reťazci kybernetických útokov, automatické prerušovanie kybernetických útokov a zjednotenú správu zabezpečenia a prístupu na urýchlenie reakcie v prípade sofistikovaných kybernetických útokov. Microsoft Sentinel dopĺňa tieto možnosti funkciou SIEM a koordináciou zabezpečenia, automatizácie a odozvy (SOAR) na zaznamenávanie denníkov z celého vášho digitálneho prostredia, čím umožňuje ďalšiu automatizáciu, reakciu a sledovanie kybernetických hrozieb v rámci systémov.

 • Microsoft Defender XDR je zjednotený portál, ktorý obsahuje rôzne riešenia zabezpečenia. Získajte prístup k portálu Microsoft Defender XDR a funkciám XDR s niektorou z týchto licencií:

  • Microsoft 365 E5 alebo A5
  • Microsoft 365 E3
  • Microsoft 365 E3 s doplnkom Microsoft Enterprise Mobility + Security E5
  • Microsoft 365 A3 s bezpečnostným doplnkom Microsoft 365 A5
  • Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 alebo A5
  • Microsoft Defender pre koncové body (plán 1a 2)
  • Microsoft Defender na ochranu identity
  • Microsoft Defender for Cloud Apps
  • Microsoft Defender pre Office 365 (plány 1 a 2)
  • Microsoft Defender Správa rizík
    

  Ďalšie informácie nájdete v plánoch služby Microsoft 365 Enterprise.

 • [1] Forrester, Forrester New Wave, Forrester Wave a The Total Economic Impact sú ochranné známky spoločnosti Forrester Research, Inc.
 • [2] The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR) Providers, 4. štvrťrok 2021, Allie Mellen, október 2021.
 • [3] MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations: Enterprise, Wizard Spider + Sandworm Enterprise Evaluation 2023, The MITRE Corporation a MITRE Engenuity.
 • [4] Celkový ekonomický vplyv riešenia Microsoft Defender XDR (predtým Microsoft 365 Defender), objednaná štúdia realizovaná spoločnosťou Forrester Consulting v apríli 2022.

Sledujte Microsoft