Domov Stanovenie priorít Skúmanie Vyhľadávanie hrozieb Spravovanie incidentov Automatizácia

Nástroj na automatické hodnotenie zabezpečenia prevádzky

Automatické hodnotenie vyspelosti zabezpečenia prevádzky vám pomôže určiť, ako je tím centra zabezpečenia prevádzky pripravený zisťovať útoky, reagovať na ne a obnoviť po nich funkčnosť zariadení. Zistite, aká je úroveň vášho zabezpečenia prevádzky podľa modelu vyspelosti zabezpečenia a získajte odporúčania na zlepšenie procesov a nástrojov, aby ste boli lepšie pripravení čeliť útokom.

Stanovenie priorít

Vyhodnoťte upozornenia, nastavte priority a nasmerujte incidenty na členov tímu centra zabezpečenia prevádzky, aby ich vyriešili.

Skúmanie

Rýchlo zistite, či upozornenie označuje skutočný útok alebo falošnú výstrahu.

Vyhľadávanie hrozieb

Venujte väčšiu pozornosť vyhľadávaniu útočníkov, ktorí obišli vašu základnú a automatizovanú obranu.

Spravovanie incidentov

Koordinujte odozvu technickými, prevádzkovými, komunikačnými, právnymi a riadiacimi funkciami.

Automatizácia

Šetrite čas analytikom, zrýchlite odozvu a znížte workloady.