Zabezpečený prístup vďaka službe Microsoft Entra

Oboznámte sa s radom produktov pre multicloudovú identitu a prístup.

Identita a prístup pre prepojený svet

S istotou môžete prijímať inteligentnejšie rozhodnutia o prístupe v reálnom čase pre všetky identity v hybridnom prostredí, multicloudovom prostredí aj inde.

Chráňte prístup k ľubovoľnej aplikácii alebo zdroju

Chráňte svoju organizáciu ochranou prístupu ku každej aplikácii a každému zdroju pre každého používateľa.

Zabezpečte a overte každú identitu

Efektívne zabezpečte každú identitu vrátane zamestnancov, zákazníkov, partnerov, aplikácií, zariadení a úloh v každom prostredí.

Poskytnite len potrebný prístup

Objavte a nastavte správne parametre povolení, spravujte životné cykly prístupu a zabezpečte prístup s najmenšími oprávneniami pre každú identitu.

Zjednodušte skúsenosť

Zachovajte produktivitu svojich používateľov vďaka jednoduchým možnostiam prihlasovania, inteligentnému zabezpečeniu a zjednotenej správe.

Objavte produktový rad Microsoft Entra

Vybudujte sieť dôvery medzi ľuďmi, mikroslužbami a vecami s využitím produktov pre multicloudovú identitu a prístup.

Správa všetkého na jednom mieste

Chráňte prístup k ľubovoľnej aplikácii alebo zdroju v prípade akéhokoľvek používateľa. Overte a zabezpečte každú identitu a každú žiadosť o prístup. Objavte povolenia a riaďte prístup, a to všetko na jednom mieste – v centre spravovania Microsoft Entra.

Skúsenosti našich zákazníkov

Zabezpečenie podporuje inovácie v spoločnosti Hamilton Beach

Zistite, ako Microsoft Entra a ďalšie riešenia zabezpečenia od spoločnosti Microsoft umožňujú spoločnosti Hamilton Beach sústrediť sa na to, čo bude nasledovať – a bez obáv.

Analytici v odvetví nás opakovane označujú za lídra

Získajte najnovšie informácie o identite a prístupe

|

Microsoft Entra je rad produktov, ktorý zahŕňa všetky funkcie pre identitu a prístup. Do radu Entra patria produkty, ako napríklad Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), Microsoft Entra Overenie ID a Microsoft Entra Správa povolení. Microsoft Entra predstavuje víziu týkajúcu sa identity a prístupu. Presahuje rámec správy identít a prístupu, a to v podobe nových kategórií produktov, ako je napríklad správa nárokov v rámci cloudovej infraštruktúry (CIEM) a decentralizovaná identita.

Microsoft Entra je komplexný rad produktov pre identitu a prístup.

Azure AD je teraz súčasťou produktového radu Microsoft Entra.

Začíname

Chráňte všetko a vybudujte svoju budúcnosť ešte dnes. Spustite bezplatnú skúšobnú verziu.

1. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani žiadnu službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.

2. Správa Magic Quadrant spoločnosti Gartner v oblasti správy prístupu, 1. novembra 2021, Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelley.