Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Plány a ceny riešenia Microsoft Entra

Vyberte najlepšiu možnosť pre svoje potreby v oblasti identít

Preskúmajte produkty na správu identít a prístupu a ich ceny

Azure Active Directory je odteraz Microsoft Entra ID.

Preskúmajte plány a ceny riešenia Microsoft Entra
  • Ikona začiarknutia pre „Obmedzené“ Čiastočne je súčasťou
  • Ikona znaku začiarknutia Je súčasťou

Microsoft Entra ID – zdarma

Originally starting from Zadarmo now starting from Zadarmo

Zadarmo Zadarmo


Súčasť cloudových predplatných od Microsoftu, ako sú napríklad Microsoft Azure, Microsoft 365 a ďalšie.1

Azure Active Directory Premium P1

Originally starting from 5,60 € now starting from 5,60 €

5,60 € 5,60 €

mesačne za používateľa


Microsoft Entra P1 (predtým Azure Active Directory P1) je k dispozícii samostatne alebo ako súčasť plánu Microsoft 365 E3 pre veľké organizácie a plánu Microsoft 365 Business Premium pre malé a stredné podniky vrátane verzií týchto balíkov, ktoré nezahŕňajú aplikáciu Microsoft Teams.

Najkomplexnejšie riešenie

Azure Active Directory Premium P2

Originally starting from 8,40 € now starting from 8,40 €

8,40 € 8,40 €

mesačne za používateľa


Microsoft Entra ID P2 (predtým Azure Active Directory P2) je k dispozícii samostatne alebo ako súčasť plánu Microsoft 365 E5 pre veľké organizácie vrátane verzií tohto balíka, ktoré nezahŕňajú aplikáciu Microsoft Teams.

Propagačná ponuka k dispozícii2

Microsoft Entra ID Governance

Originally starting from 6,60 € now starting from 6,60 €

6,60 € 6,60 €

mesačne za používateľa


Entra Riadenie ID je rozšírený balík funkcií na riadenie identít pre zákazníkov s plánmi Microsoft Entra ID P1 a P2. Pre zákazníkov Microsoft Entra P2 sú k dispozícii špeciálne ceny.

  • Ikona začiarknutia pre „Obmedzené“ Čiastočne je súčasťou
  • Ikona znaku začiarknutia Je súčasťou
Overovanie, jediné prihlásenie a prístup k aplikáciám
Partially included
Included
Included
Cloudové overovanie
(Overovanie pass-through (v radiči domény), synchronizácia hashovania hesiel)
Included
Included
Included
Federované overovanie
(Služby Active Directory Federation Services alebo federácia s inými poskytovateľmi identity)
Included
Included
Included
Neobmedzené jediné prihlásenie
Included
Included
Included
Aplikácie SaaS s moderným overovaním (aplikácie v galérii aplikácií Microsoft Entra ID, SAML a OAUTH 2.0)
Included
Included
Included
Priradenie skupín k aplikáciám
Included
Included
Zisťovanie cloudových aplikácií (Microsoft Defender for Cloud Apps)
Included
Included
Proxy aplikácií pre lokálne overovanie podľa hlavičiek a integrované overovanie systému Windows
Included
Included
Partnerstvá zabezpečeného prístupu do hybridného prostredia (overovanie prostredníctvom protokolov Kerberos, NTLM, LDAP, RDP a SSH)
Included
Included
Included
Zmluva o úrovni služieb
Included
Included
Prispôsobiteľná stránka na prihlasovanie používateľov
Included
Included
Included
Správa a hybridná identita
Partially included
Included
Included
Riadenie prístupu na základe rolí (RBAC)
Included
Included
Included
Správa používateľov a skupín
Included
Included
Included
Rozšírená správa skupín (dynamické skupiny, politiky pomenovania, uplynutie platnosti, predvolená klasifikácia)
Included
Included
Synchronizácia identít služby Active Directory s riešením Microsoft Entra ID pomocou cloudovej synchronizácie alebo synchronizácie služby Connect
Included
Included
Included
Cloudové monitorovanie a analýza pre kľúčové lokálne servery (Connect Health)
Included
Included
Delegovaná správa – vstavané roly
Included
Included
Included
Licencia na klientsky prístup používateľa Microsoft Identity Manager (CAL)
Included
Included
Synchronizácia používateľov medzi nájomníkmi
Included
Included
Organizácie s viacerými nájomníkmi
Included
Included
Samoobslužné funkcie pre koncových používateľov
Partially included
Partially included
Included
Portál na spúšťanie aplikácií (Moje aplikácie)
Included
Included
Included
Kolekcie používateľských aplikácií v časti Moje aplikácie
Included
Included
Included
Samoobslužný portál na spravovanie kont (Moje konto)
Included
Included
Included
Samoobslužná zmena hesla pre cloudových používateľov
Included
Included
Included
Samoobslužné resetovanie/zmena hesla, odomknutie pomocou lokálneho spätného zápisu
Included
Included
Vyhľadávanie aktivity samoobslužného prihlasovania a jeho nahlasovanie
Included
Included
Samoobslužné spravovanie skupín (Moje skupiny)
Included
Included
Samoobslužná správa nárokov (Môj prístup)
Included
Included
Viacfaktorové overovanie a podmienený prístup
Partially included
Included
Included
Viacfaktorové overovanie (MFA)
Included
Included
Included
Prístup bez hesla (Windows Hello for Business, Microsoft Authenticator, FIDO2, integrácia kľúčov zabezpečenia)
Included
Included
Included
Podmienený prístup
Included
Included
Obmedzený prístup k SharePointu
Included
Included
Správa životnosti relácií Ďalšie informácie
Included
Included
Nepretržité vyhodnocovanie prístupu
Included
Included
Globálna ochrana a správa hesiel (používatelia iba s cloudom)
Included
Included
Included
Globálna ochrana a správa hesiel (vlastné zakázané heslá, používatelia synchronizovaní z lokálnej služby Active Directory)
Included
Included
Vlastné atribúty zabezpečenia
Included
Included
Ochrana identít
Included
Podmienený prístup založený na riziku (riziko prihlásenia, riziko používateľa)
Included
Kontext overovania (zvýšené overovanie)
Included
Filtre zariadení a aplikácií pre podmienený prístup
Included
Ochrana tokenov
Included
Slabé miesta a rizikové kontá
Included
Preskúmanie rizikových udalostí
Included
Zapisovanie udalostí do denníka a ich vykazovanie
Partially included
Included
Included
Základné zostavy zabezpečenia a používania
Included
Included
Included
Rozšírené zostavy zabezpečenia a používania
Included
Included
Pripojiteľnosť služby Security Information and Event Management (SIEM)
Included
Included
Included
Riadenie identít
Partially included
Partially included
Partially included
Included
 Automatické zriaďovanie používateľov v aplikáciách SaaS
Included
Included
Included
Included
Automatické zriaďovanie používateľov v lokálnych aplikáciách
Included
Included
Included
Automatické zriaďovanie skupín v aplikáciách
Included
Included
Included
Zriaďovanie riadené ľudskými zdrojmi
Included
Included
Included
Atestácia podmienok používania
Included
Included
Included
Certifikácie a kontroly základného prístupu
Included
Included
Certifikácie a kontroly prístupu s podporou strojového učenia
Included
Základná správa nárokov
Included
Included
Správa nárokov – oddelenie povinností
Included
Included
Správa nárokov pomocou služby Overenie ID
Included
Pracovné postupy životných cyklov
Included
Tabuľa riadenia identít
Included
Privileged Identity Management (PIM)
Included
Included
  • Riešenie Doménové služby Azure Active Directory je teraz Doménové služby Microsoft Entra. Spravujte svoje doménové služby v cloude a využívajte tieto možnosti:

  • prístup k spravovaným doménovým službám,

  • pripájanie virtuálnych počítačov Azure k spravovanej doméne bez radičov domény,

  • prihlasovanie do aplikácií pripojených k vašej spravovanej doméne pomocou prihlasovacích údajov Microsoft Entra,

Získajte viac s Microsoftom 365

Poskytujte bezproblémové a chránené prihlasovacie prostredie pre pracovníkov prvého kontaktu a informačných pracovníkov vďaka predplatnému na Microsoft 365, ktoré zahŕňa Microsoft Entra ID.

Späť na karty

Preskúmajte nové produkty na prístup do siete vo verzii Preview

Zabezpečený prístup ku všetkým súkromným aplikáciám a zdrojom pre používateľov pracujúcich odkiaľkoľvek vďaka prístupu do siete orientovanému na identity, ktorý je založený na nulovej dôvere (Zero Trust). Informácie o cenách budú zverejnené, keď budú tieto produkty k dispozícii.

Žena sediaca za stolom a pracujúca na zariadení Microsoft Surface.

Microsoft Entra Súkromný prístup

Umožnite používateľom bezpečne sa pripojiť k súkromným aplikáciám, nech už sú kdekoľvek.

Muž sediaci za stolom telefonuje z obilného telefónu a pracuje na prenosnom počítači.

Microsoft Entra Prístup na internet

Zabezpečený prístup k internetu, SaaS a aplikáciám Microsoft 365.

Iný pohľad na zabezpečený prístup

  • [1] Bezplatné vydanie služby Microsoft Entra ID je v krajinách, kde je možné zakúpiť predplatné komerčnej online služby, ako sú napríklad Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Intune, Microsoft Power Platform a ďalšie, súčasťou tohto predplatného.
  • [2] Riešenie Microsoft Entra Riadenie ID je pre zákazníkov s plánom Microsoft Entra ID P2 až do 30. júna 2024 k dispozícii za propagačnú cenu.

Sledujte Microsoft