Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Microsoft Purview Dodržiavanie súladu pri komunikácii

Zaistite bezpečnú a kompatibilnú komunikáciu.

Skupina pracovníkov sediacich za stolmi so stolnými počítačmi.

Microsoft Purview – viac než len bežná ochrana údajov

Objavte nové možnosti, ktoré zmenia spôsob zabezpečenia údajov vašej organizácie v rámci cloudov, zariadení a platforiem.

Bezpečná a kompatibilná komunikácia

Spĺňajte povinnosti týkajúce sa dodržiavania nariadení a riešte porušenia podnikových pravidiel správania.

Inteligentné prispôsobiteľné štandardizované postupy

Zisťujte porušenia v rámci aplikácií Microsoft Teams, Exchange Online a iných zdrojov ako od spoločnosti Microsoft, pomocou strojového učenia.

Flexibilné pracovné postupy nápravy

Rýchlo reagujte na porušenia a odstraňujte inkriminujúce správy v aplikácii Teams s pracovnými postupmi nápravy.

Vstavaná ochrana osobných údajov

Identifikujte a preskúmavajte riziká komunikácie a zároveň zachovávajte mieru ochrany osobných údajov koncových používateľov.

Rozvíjanie pozitívnej podnikovej kultúry

60 %

informačných pracovníkov uvádza, že zisťovanie urážlivého jazyka by pomohlo zvýšiť morálku v spoločnosti.1

45 %

podnikových zákazníkov spĺňajúcich nariadenia rozpozná nevhodnú komunikáciu v zvukovom obsahu alebo videoobsahu do roku 2025.2, 3

Kľúčové funkcie riešenia Microsoft Purview Dodržiavanie súladu pri komunikácii

Akcie služby Dodržiavanie súladu pri komunikácii v Centre dodržiavania súladu Microsoft 365.

Začiatok je jednoduchý

Objavujte riziká komunikácie, ako sú obťažovanie, hrozby alebo zdieľanie citlivých informácií, pomocou odporúčaných opatrení na základe politík.

Čakajúci insideri uvedení v Centre dodržiavania súladu Microsoft 365.

Skúmanie a náprava

Pomocou vstavaných pracovných postupov nápravy môžete rýchlo identifikovať a prijať opatrenia v súvislosti so správami, ktoré sa zhodujú s politikami vo vašej organizácii.

Nastavenia ochrany osobných údajov v Centre dodržiavania súladu Microsoft 365.

Vstavaná ochrana osobných údajov

Získajte vstavané vylepšené možnosti ochrany osobných údajov vrátane pseudonymizácie, riadenia prístupu na základe rolí, explicitného súhlasu správcu používateľov a auditovacích záznamov.

Späť na karty

Čo hovoria zákazníci

Verejná škola v okrese Princ William County.

Microsoft Purview pomáha vytvárať učebne chránené v kybernetickom prostredí.

Microsoft Purview Dodržiavanie súladu pri komunikácii pomáha verejným školám v okrese Prince William County spĺňať regulačné záväzky.

Microsoft 365 E5 Compliance

Originally starting from 11,20 € now starting from 11,20 €

11,20 € 11,20 €

mesačne za používateľa

(ročný záväzok)

Ďalšie zdroje

Príručka

Získajte podrobné pokyny

Preskúmajte našu interaktívnu príručku s pokynmi od odborníkov, ktorí vám poradia, ako nastaviť dodržiavanie súladu pri komunikácii.

Blog

Vždy aktuálne informácie

Prečítajte si najnovšie oznámenia o dodržiavaní súladu pri komunikácii.

Ochráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

  • [1] Kvantitatívna výskumná štúdia spoločnosti Microsoft z roku 2021 týkajúca sa postupov a preferencií v súvislosti s dodržiavaním súladu pri komunikácii.
  • [2] Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadnych dodávateľov, produkty ani služby, ktoré uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie alebo iné označenie. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenia o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
    GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.
  • [3] Gartner Magic Quadrant pre oblasť archivácie podnikových informácií, Michael Hoeff | Jeff Vogel | Chandra Mukhyala, 24. januára 2022

Sledujte Microsoft