Microsoft Purview Dodržiavanie súladu pri komunikácii

Zaistite bezpečnú a kompatibilnú komunikáciu.

A group of workers sitting on desks with desktop computers working.

Bezpečná a kompatibilná komunikácia

Spĺňajte povinnosti týkajúce sa dodržiavania nariadení a riešte porušenia podnikových pravidiel správania.

Inteligentné prispôsobiteľné štandardizované postupy

Zisťujte porušenia v rámci aplikácií Microsoft Teams, Exchange Online a iných zdrojov ako od spoločnosti Microsoft, pomocou strojového učenia.

Flexibilné pracovné postupy nápravy

Rýchlo reagujte na porušenia a odstraňujte inkriminujúce správy v aplikácii Teams s pracovnými postupmi nápravy.

Vstavaná ochrana osobných údajov

Identifikujte a preskúmavajte riziká komunikácie a zároveň zachovávajte mieru ochrany osobných údajov koncových používateľov.

Rozvíjanie pozitívnej podnikovej kultúry

60 %

informačných pracovníkov uvádza, že zisťovanie urážlivého jazyka by pomohlo zvýšiť morálku v spoločnosti.1

45 %

podnikových zákazníkov spĺňajúcich nariadenia rozpozná nevhodnú komunikáciu v zvukovom obsahu alebo videoobsahu do roku 2025. 2, 3

Kľúčové funkcie riešenia Microsoft Purview Dodržiavanie súladu pri komunikácii

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

Začiatok je jednoduchý

Objavujte riziká komunikácie, ako sú obťažovanie, hrozby alebo zdieľanie citlivých informácií, pomocou odporúčaných opatrení na základe politík.

 

Získajte ďalšie informácie o odporúčaných na základe politík

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

Skúmanie a náprava

Pomocou vstavaných pracovných postupov nápravy môžete rýchlo identifikovať a prijať opatrenia v súvislosti so správami, ktoré sa zhodujú s politikami vo vašej organizácii.

 

Zistite, ako preskúmať upozornenia

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

Vstavaná ochrana osobných údajov

Získajte vstavané vylepšené možnosti ochrany osobných údajov vrátane pseudonymizácie, riadenia prístupu na základe rolí, explicitného súhlasu správcu používateľov a auditovacích záznamov.

 

Získajte informácie o pseudonymizácii a riadení prístupu na základe rolí

Communication compliance actions in Microsoft 365 compliance.

Začiatok je jednoduchý

Objavujte riziká komunikácie, ako sú obťažovanie, hrozby alebo zdieľanie citlivých informácií, pomocou odporúčaných opatrení na základe politík.

 

Získajte ďalšie informácie o odporúčaných na základe politík

Pending insiders listed in Microsoft 365 compliance.

Skúmanie a náprava

Pomocou vstavaných pracovných postupov nápravy môžete rýchlo identifikovať a prijať opatrenia v súvislosti so správami, ktoré sa zhodujú s politikami vo vašej organizácii.

 

Zistite, ako preskúmať upozornenia

Privacy settings in Microsoft 365 compliance.

Vstavaná ochrana osobných údajov

Získajte vstavané vylepšené možnosti ochrany osobných údajov vrátane pseudonymizácie, riadenia prístupu na základe rolí, explicitného súhlasu správcu používateľov a auditovacích záznamov.

 

Získajte informácie o pseudonymizácii a riadení prístupu na základe rolí

Čo hovoria zákazníci

Toronto Dominion.

Spoločnosť TD Securities používa dodržiavanie súladu pri komunikácii, aby zabezpečila nasadenie aplikácie Microsoft Teams v súlade s predpismi

Spoločnosť TD Securities používa dodržiavanie súladu pri komunikácii, aby zaistila bezpečné celosvetové nasadenie aplikácie Microsoft Teams v súlade s predpismi.

Ďalšie zdroje informácií

Získajte podrobné pokyny

Preskúmajte našu interaktívnu príručku s pokynmi od odborníkov, ktorí vám poradia, ako nastaviť dodržiavanie súladu pri komunikácii.

Vždy aktuálne informácie

Prečítajte si najnovšie oznámenia o dodržiavaní súladu pri komunikácii.

Začíname so zabezpečením od spoločnosti Microsoftu

1. Kvantitatívna výskumná štúdia spoločnosti Microsoft z roku 2021 týkajúca sa postupov a predvolieb v súvislosti s dodržiavaním súladu pri komunikácii.
2. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktoré uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie alebo iné označenie. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.
3. Gartner Magic Quadrant for Enterprise Information Archiving, Michael Hoeff | Jeff Vogel | Chandra Mukhyala, 24. januára 2022