Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Microsoft Entra Externé ID

Prispôsobujte prístup k ľubovoľným aplikáciám a pomôžte ho zákazníkom a partnerom zabezpečiť.

Budúcnosť externých identít

Vytvárajte flexibilnejšie a lepšie zabezpečené overovacie prostredia orientované na ľudí v zákazníckych a partnerských aplikáciách.

Vytváranie lepšie zabezpečených digitálnych vzťahov

Pomôžte chrániť identity zákazníkov a partnerov pomocou silného overovania a podrobných politík prístupu. Zachovávajte dôveru vďaka ochrane citlivých zákazníckych údajov.

Riadenie prístupových práv pre všetkých externých používateľov

Definujte správnu úroveň prístupu, riaďte životné cykly identít a nastavte efektívne riadenie prístupu pre zákazníkov a partnerov.

Vytváranie prostredí orientovaných na ľudí

Navrhujte pre svojich zákazníkov a partnerov jednoduché a intuitívne prihlasovacie a registračné prostredia.

Rýchlejší vývoj zabezpečených aplikácií

Uľahčite svojim tímom pre vývoj aplikácií integráciu zabezpečenia identít do ľubovoľnej aplikácie či zákazníckeho prostredia.

Správa identít a prístupu zákazníkov novej generácie vo verzii Preview

Microsoft Entra Externé ID je teraz vo verzii Preview. Vyskúšajte verziu Preview a zoznámte sa s novou platformou, ktorá uľahčuje prácu vývojárom a umožňuje vytváranie ešte viac zabezpečených, spoľahlivých a prispôsobených overovacích prostredí pre webové a mobilné aplikácie.

Video container

Zabezpečenie a správa všetkých externých identít

Nasadzujte riešenia súčasnej generácie na správu externých identít, ktoré vašej organizácii pomôžu zabezpečiť a spravovať identity zákazníkov a partnerov.

 • Pre zákazníkov

  Azure Active Directory B2C je veľkokapacitná a výkonná platforma na konfiguráciu registrácie, prihlásenia a správy profilov pre aplikácie určené pre zákazníkov. Služba Azure AD B2C je už všeobecne dostupná.

  Panel Zdieľanie obsahu, ktorý sa zobrazuje počas videohovoru v službe Teams.

  Ochrana všetkých identít pomocou silného overovania

  Vynucujte politiky podmieneného prístupu a viacfaktorové overovanie, aby sa zabránilo rizikovému prístupu a bolo možné chrániť prihlasovacie údaje používateľov.

  Navrhovanie prispôsobených používateľských prostredí

  Prispôsobte konfigurácie, súčasti a vlastné údaje tak, aby vyhovovali vašim špecifickým požiadavkám. Vylepšite funkčnosť aplikácií a zlepšite rozpoznateľnosť značky.

  Vývoj na spoľahlivej platforme zameranej na identity

  Získajte škálovateľnosť a výkon vďaka spoľahlivému prístupu a času príchodu overovacej odpovede bez ohľadu na prenosové zaťaženie.

  Videohovor v službe Teams, počas ktorého prezentujúca osoba zobrazuje prezentáciu so správou o predaji za 3. štvrťrok.

  Využívanie zdrojov pre vývojárov

  Vývojárske nástroje a ukážky uľahčujú integráciu pracovných postupov identít do vašich aplikácií a služieb.

  Späť na karty
 • Pre partnerov

  Spolupracujte bezpečne so všetkými externými partnermi prostredníctvom riadeného prístupu k zdrojom. Táto funkcia je súčasťou každého predplatného služby Microsoft Entra ID.

  Podpora B2B spolupráce

  Zdieľajte aplikácie a služby svojej spoločnosti s hosťujúcimi používateľmi z akejkoľvek inej organizácie bezpečnejšie a zároveň si zachovajte kontrolu nad vlastnými podnikovými údajmi.

  Spolupráca prostredníctvom preferovaných identít

  Prihlasujte sa do aplikácií a služieb pomocou ich vlastných podnikových, školských alebo sociálnych identít bez nutnosti vytvárania nových identít.

  Prispôsobenie fázy zaradenia

  Prispôsobte používateľské rozhranie tak, aby zodpovedalo vizuálnej identite a fungovaniu spoločnosti, a skráťte čas, ktorý externí používatelia potrebujú na to, aby mohli začať používať zdroje organizácie.

  Používanie postupov samoobslužnej registrácie

  Podporte používateľov k tomu, aby si vytvárali vlastné kontá a mali rýchly a jednoduchý prístup k zdrojom, ktorý si nevyžaduje manuálny proces zaradenia.

  Späť na karty

Preskúmajte produktový rad Microsoft Entra

Multicloudová identita a produkty na prístup k sieti vám umožňujú chrániť prepojenia medzi ľuďmi, aplikáciami, zdrojmi a zariadeniami.

Správa identít a prístupu

 • Microsoft Entra ID (predtým Azure Active Directory)

  Spravujte a chráňte používateľov, aplikácie, workloady i zariadenia.

 • Microsoft Entra Riadenie ID

  Chráňte, monitorujte a auditujte prístup ku kritickým prostriedkom.

 • Microsoft Entra Externé ID

  Poskytnite svojim zákazníkom a partnerom zabezpečený prístup k ľubovoľnej aplikácii.

Nové kategórie identít

 • Microsoft Entra Overenie ID

  Vytvárajte a overujte prihlasovacie údaje identít na základe otvorených štandardov

 • Microsoft Entra Správa povolení

  Spravujte povolenia identít v rámci multicloudovej infraštruktúry.

 • Microsoft Entra ID workloadov

  Pomôžte aplikáciám a službám bezpečne pristupovať ku cloudovým zdrojom.

Prístup k sieti

 • Microsoft Entra Prístup na internet

  Zabezpečený prístup k internetu, softvéru ako službe a aplikáciám Microsoft 365.

 • Microsoft Entra Súkromný prístup

  Pomôžte používateľom bezpečne sa pripájať k súkromným aplikáciám z ľubovoľného miesta.

Dokumentácia a podpora pre Microsoft Entra Externé ID

Vývojárske prostredie

Nové Centrum pre vývojárov

Riešenie Microsoft Entra Externé ID podporuje vylepšené a špecializované prostredie pre komunitu vývojárov dokumentáciou, ukážkami kódu na stiahnutie a ďalšími zdrojmi.

Dokumentácia

Dokumentácia k riešeniu Microsoft Entra Externé ID

Microsoft Entra Externé ID je platforma, ktorá organizáciám umožňuje zabezpečiť a spravovať všetkých externých používateľov vrátane zákazníkov a partnerov.

Blog

Blog pre vývojárov identít na platforme Microsoft Entra

Preskúmajte témy týkajúce sa identít vrátane vývoja aplikácií, správy a prípadových štúdií o tom, ako platformu Microsoft identity platform využívať naplno.

Najčastejšie otázky

 • Microsoft Entra Externé ID je riešenie na správu identít a prístupu zákazníkov (CIAM) novej generácie, ktoré vám pomôže spravovať všetky externé identity. To zahŕňa zákazníkov, občanov, pacientov, partnerov a dodávateľov v rámci jednej zjednotenej platformy. 

  Táto verzia Preview reprezentuje našu platformu, ktorá uľahčuje prácu vývojárom a podporuje zákaznícke scenáre v prostredí služby Microsoft Entra ID. Naša zjednotená platforma využíva známe nástroje na vývoj, napríklad Microsoft Authentication Library (MSAL), ako aj známe nástroje na riadenie a oprávňovanie a pomáha so zjednodušovaním a posilnením zákazníckych aplikácií.

  Vývojárov vyzývame, aby sa podelili o pripomienky s naším produktovým tímom, a pomohli tak s tvorbou nového zákazníckeho riešenia, kým bude v roku 2024 všeobecne dostupné.

  Naše aktuálne partnerské riešenie, ponúkané prostredníctvom služby Microsoft Entra ID pod názvom B2B Collaboration, zostáva všeobecne dostupné a momentálne ho možno používať v plnom rozsahu. B2B Collaboration sa nachádza na portáli spravovania Microsoft Entra v časti pre pracovníkov. Vyskúšať verziu Preview

 • Azure AD B2C je súčasná generácia nášho produktu na správu identít a prístupu zákazníkov. Azure AD B2C aj naďalej zostane plne podporovaným zákazníckym riešením. Momentálne sa od zákazníkov nevyžaduje migrácia a ani sa neplánuje ukončenie aktuálneho produktu B2C. Microsoft sa zaviazal pokračovať v investíciách do produktu Azure AD B2C.

  Odporúčame vám vyskúšať platformu ďalšej generácie, Microsoft Entra Externé ID, a poskytnúť nám pripomienky a informácie o tom, aké sú vaše priority. Začať so službou Azure AD B2C

 • Služba B2B Collaboration zostáva momentálne všeobecne dostupná. Nachádza sa tam, kde aj predtým: na portáli spravovania Microsoft Entra v časti pre pracovníkov. Začíname s riešením Microsoft Entra ID

Ochráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

Sledujte Microsoft