Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Začíname so zabezpečením od spoločnosti Microsoft

Odstráňte nedostatky a získajte zjednodušenú komplexnú ochranu a odbornosť, ktorú potrebujete na inovácie a rast vo svete plnom zmien. Začnite už dnes.

Identita a prístup

Azure Active Directory

Chráňte svoju organizáciu pomocou riešenia Microsoft Entra na správu identít a prístupu, ktoré spája ľudí s ich aplikáciami, zariadeniami a údajmi.

Azure Key Vault

Bezpečne ukladajte citlivé informácie, ako napríklad kľúče rozhraní API, heslá, certifikáty či kryptografické kľúče, v cloudových aplikáciách a službách a získavajte k nim prístup.

Microsoft Entra Správa povolení

Spravujte povolenia pre všetky identity používateľov aj workloadov vo všetkých hlavných cloudových infraštruktúrach na jednej združenej platforme.

 

 

Microsoft Entra Overenie ID

Vytvárajte, vydávajte a overujte prihlasovacie údaje identity v súlade s ochranou osobných údajov pomocou riešenia na overenie identity, ktoré vám umožní bezpečnejšie interakcie s kýmkoľvek alebo čímkoľvek.

SIEM a XDR

Microsoft Sentinel

Vytvorte zabezpečenie prevádzky ďalšej generácie pomocou cloudu a umelej inteligencie.

Microsoft Defender for Cloud

Pomôžte chrániť multicloudové a hybridné prostredia.

Microsoft 365 Defender

Pomôžte zastaviť útoky pomocou automatického zabezpečenia medzi doménami a vstavaných funkcií umelej inteligencie.

Microsoft Defender pre koncové body

Zistite a pomôžte zabezpečiť zariadenia so systémom Windows, macOS, Linux, Android, iOS aj sieťové zariadenia pred sofistikovanými hrozbami.

Microsoft Defender pre Office 365

Chráňte všetky služby Office 365 pred pokročilými hrozbami, ako je napríklad zneužitie podnikového e-mailu a neoprávnené získavanie prihlasovacích údajov. Automaticky skúmajte a opravujte útoky.

Microsoft Defender na ochranu identity

Pomôžte chrániť prostredie zabezpečenia identít.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Vylepšite svoj stav a zabezpečte prístup svojich cloudových aplikácií.

Microsoft Defender Analýza hrozieb

Chráňte svoju organizáciu pred modernými protivníkmi vďaka podrobnému prehľadu o vystavení hrozbám.

Cloudové zabezpečenie

Microsoft Defender for Cloud

Pomôžte chrániť multicloudové a hybridné prostredia.

Microsoft Defender Správa externých možných miest útokov

Majte prehľad o úrovni zabezpečenia za bránou firewall.

Azure Firewall

Chráňte svoje údaje pomocou natívneho cloudového a inteligentného zabezpečenia sieťovej brány firewall.

Azure Web Application Firewall

Spoľahnite sa na výkonnú ochranu webových aplikácií s natívnou cloudovou službou firewall pre webové aplikácie (WAF).

Azure DDoS Protection

Chráňte svoje aplikácie pred útokmi DDoS (Distributed Denial of Service).

Pokročilé zabezpečenie pre GitHub

Získajte náskok pred problémami so zabezpečením a identifikujte riziká v GitHube, napravte ich a predchádzajte im.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Zabezpečenie koncových bodov

Microsoft 365 Defender

Pomôžte zastaviť útoky pomocou automatického zabezpečenia medzi doménami a vstavaných funkcií umelej inteligencie.

Microsoft Defender pre koncové body

Zistite a pomôžte zabezpečiť zariadenia so systémom Windows, macOS, Linux, Android, iOS aj sieťové zariadenia pred sofistikovanými hrozbami.

Microsoft Defender for IoT

Pomôžte chrániť svoje zariadenia Internetu vecí (IoT) a prevádzkovej technológie (OT) pomocou nepretržitého zisťovania zdrojov, správy rizík a zisťovania bezpečnostných hrozieb.

Microsoft Defender for Business

Vyskúšajte ochranu koncových bodov na podnikovej úrovni, ktorá je cenovo dostupná, jednoducho sa používa a je navrhnutá špeciálne pre podniky s maximálne 300 zamestnancami.

Microsoft Endpoint Manager

Získajte zabezpečenie koncových bodov, správu zariadení a inteligentné cloudové akcie v rámci zjednotenej platformy na spravovanie so službou Microsoft Intune a nástrojom Configuration Manager.

Microsoft Defender na ochranu identity

Microsoft Defender for Cloud Apps

Ochrana identít pred bezpečnostnými hrozbami

Microsoft Defender na ochranu identity

Pomôžte chrániť prostredie zabezpečenia identít.

Azure Firewall

Azure Web Application Firewall

Riadenie rizík a ochrana osobných údajov

Microsoft Purview Spravovanie rizík zvnútra

Zisťujte vysoko rizikovú aktivitu v rámci organizácie, aby ste mohli rýchlo identifikovať riziká a bezpečnostné hrozby zvnútra, preskúmať ich a prijať opatrenia.

Microsoft Purview Dodržiavanie súladu pri komunikácii

Identifikujte riziko dodržiavania súladu a porušenia pravidiel správania v e-mailoch, chatoch a kontách na sociálnych sieťach spravovaných spoločnosťou.

Microsoft Purview eDiscovery

Efektívne reagujte na právne záležitosti alebo interné vyšetrovania s inteligentnými funkciami, ktoré obmedzujú údaje len na to, čo je dôležité.

Microsoft Purview Správca dodržiavania súladu

Zjednodušte si dodržiavanie súladu a znížte riziko pomocou funkcie Purview Správca dodržiavania súladu.

Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov

Nastavte politiky, ktoré identifikujú riziká v prostredí vašej veľkej organizácie, a umožnite jednoduchú nápravu.

Microsoft Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb

Umožnite zamestnancom chrániť údaje pomocou jednoducho použiteľných šablón politík a funkcií automatizácie na plynulejší proces požiadaviek vo vzťahu k právam dotknutých osôb.

Microsoft Purview Audit

Podporte forenzné vyšetrovanie a vyšetrovanie dodržiavania súladu pomocou riešenia Microsoft Purview Audit.

Ochrana informácií

Microsoft Purview Information Protection

Porozumejte tomu, ktoré údaje sú a citlivé a dôležité pre podnik, a potom ich spravujte a chráňte vo svojom prostredí.

Správa životného cyklu údajov Microsoft Purview

Efektívne spravujte životný cyklus svojich informácií aj záznamy, aby ste splnili povinnosti týkajúce sa obsahu z právneho aj podnikového hľadiska, z hľadiska ochrany osobných údajov aj z hľadiska regulačných nariadení.

Microsoft Purview Ochrana pred únikom údajov

Identifikujte, monitorujte a automaticky chráňte citlivé informácie uložené v službách Office 365, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams aj v koncových bodoch.

Azure DDoS Protection

Správa zariadení

Microsoft Endpoint Manager

Získajte zabezpečenie koncových bodov, správu zariadení a inteligentné cloudové akcie v rámci zjednotenej platformy na spravovanie so službou Microsoft Intune a nástrojom Configuration Manager.

Microsoft CloudKnox Permissions Management

Sledujte Microsoft 365