Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Objavte službu Microsoft Security Copilot: Chráňte svoju organizáciu so strojovou rýchlosťou a vo veľkom rozsahu pomocou generatívnej umelej inteligencie.

Ďalšie informácie

Začíname so zabezpečením od spoločnosti Microsoft

Odstráňte nedostatky a získajte zjednodušenú komplexnú ochranu a odbornosť, ktorú potrebujete na inovácie a rast vo svete plnom zmien. Začnite už dnes.

Identita a prístup

Microsoft Entra ID (predtým Azure Active Directory)

Spravujte a chráňte používateľov, aplikácie, workloady i zariadenia.

Microsoft Azure Key Vault

Bezpečne ukladajte citlivé informácie, ako napríklad kľúče rozhraní API, heslá, certifikáty či kryptografické kľúče, v cloudových aplikáciách a službách a získavajte k nim prístup.

Microsoft Entra Riadenie ID

Chráňte, monitorujte a auditujte prístup ku kritickým prostriedkom.

Microsoft Entra Správa povolení

Spravujte povolenia pre všetky identity používateľov aj workloadov vo všetkých hlavných cloudových infraštruktúrach na jednej združenej platforme.

Microsoft Entra Overenie ID

Vytvárajte, vydávajte a overujte prihlasovacie údaje identity v súlade s ochranou osobných údajov pomocou overenia identity, ktoré vám uľahčí bezpečnú interakciu s kýmkoľvek alebo čímkoľvek.

Microsoft Entra ID workloadov

Spravujte identity digitálnych služieb, ako sú aplikácie a služby, a posilnite ich zabezpečenie. Riaďte ich prístup ku cloudovým zdrojom pomocou politík založených na rizikách a vynucovania prístupu s najmenšími oprávneniami.

SIEM a XDR

Microsoft Sentinel

Zistite a zastavte bezpečnostné hrozby v celom podniku pomocou inteligentnej analýzy zabezpečenia.

Microsoft Defender for Cloud

Ochráňte multicloudové a hybridné prostredia pomocou komplexného zabezpečenia od vývoja až po režim runtime.

Microsoft 365 Defender

Pomôžte zastaviť útoky pomocou automatického zabezpečenia medzi doménami a vstavaných funkcií umelej inteligencie.

Microsoft Defender pre koncové body

Zistite a pomôžte zabezpečiť zariadenia so systémom Windows, macOS, Linux, Android, iOS aj sieťové zariadenia pred sofistikovanými hrozbami.

Microsoft Defender pre Office 365

Chráňte službu Office 365 pred pokročilými hrozbami, ako je napríklad zneužitie podnikového e-mailu a neoprávnené získavanie prihlasovacích údajov. Automaticky skúmajte a opravujte útoky.

Microsoft Defender na ochranu identity

Chráňte svoje lokálne identity pomocou prehľadov a analýzy všetkých etáp útoku.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Modernizujte spôsob zabezpečenia aplikácií, chráňte svoje údaje a zvýšte úroveň zabezpečenia aplikácií pomocou zabezpečenia SaaS (softvér ako služba).

Microsoft Defender Analýza hrozieb

Chráňte svoju organizáciu pred modernými protivníkmi pomocou komplexného prehľadu o miere vystavenia hrozbám.

Microsoft Defender Správa rizík

Prepojte pracovné postupy medzi bezpečnostnými a IT tímami a znížte riziko pomocou jedného riešenia na zisťovanie rizík, stanovenie priorít a monitorovanie.

Cloudové zabezpečenie

Microsoft Defender for Cloud

Ochráňte multicloudové a hybridné prostredia pomocou komplexného zabezpečenia od vývoja až po režim runtime.

Microsoft Defender Spravovanie úrovne cloudového zabezpečenia

Posilnite úroveň zabezpečenia v multicloudových a hybridných prostrediach pomocou kontextového spravovania úrovne cloudového zabezpečenia.

Microsoft Defender pre DevOps

Získajte zjednotenú správu zabezpečenia pre DevOps v rámci multicloudových a viackanálových prostredí. Ak chcete zobraziť ukážku funkcií, aktivujte túto možnosť v službe Microsoft Defender for Cloud.

Microsoft Defender Správa externých možných miest útokov

Pozrite si rýchlo sa meniace globálne externé možné miesta útokov v reálnom čase.

Microsoft Azure Firewall

Chráňte svoje údaje pomocou natívneho cloudového a inteligentného zabezpečenia sieťovej brány firewall.

Microsoft Azure Web Application Firewall

Chráňte webové aplikácie pred bežnými metódami webového hackovania, ako je napríklad injektáž SQL, a pred ohrozeniami zabezpečenia, ako je napríklad skriptovanie medzi lokalitami.

Microsoft Azure DDoS Protection

Chráňte svoje aplikácie pred útokmi DDoS (Distributed Denial of Service).

Rozšírené zabezpečenie v GitHube pre Microsoft Azure DevOps

Získajte náskok pred problémami so zabezpečením a identifikujte riziká v GitHube, napravte ich a predchádzajte im.

Zabezpečenie koncových bodov

Microsoft 365 Defender

Zlepšite svoju ochranu vďaka jednotnému prehľadu, preverovaniu a možnosti reakcií v rámci celého reťazca kybernetického útoku s využitím špičkovej rozšírenej detekcie a reakcie (XDR).

Microsoft Defender pre koncové body

Zistite a pomôžte zabezpečiť zariadenia so systémom Windows, macOS, Linux, Android, iOS aj sieťové zariadenia pred sofistikovanými hrozbami.

Microsoft Defender for IoT – IoT pre podniky

Zabezpečte všetky svoje podnikové zariadenia IoT (Internet vecí).

Microsoft Defender for IoT – prevádzkové technológie

Zabezpečte svoje operácie s ochranou priemyselných systémov, výrobných procesov a kritickej infraštruktúry.

Microsoft Defender for Business

Pomôžte chrániť svoje zariadenia a servery pred online hrozbami, ako je ransomware a malvér, pomocou ochrany podnikovej úrovne pre podniky až s 300 zamestnancami.

Microsoft Intune

Zobrazujte, spravujte a pomôžte zabezpečiť všetky koncové body na jednom mieste.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Ochrana identít pred bezpečnostnými hrozbami

Microsoft Defender na ochranu identity

Chráňte svoje lokálne identity pomocou prehľadov a analýzy všetkých etáp útoku.

Azure Firewall

Azure Web Application Firewall

Riadenie rizík a ochrana osobných údajov

Microsoft Purview

Chráňte svoje údaje v rôznych cloudoch a na rôznych platformách pomocou riešení na riadenie, ochranu informácií, riadenie rizík a dodržiavanie súladu.

Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov

Chráňte osobné údaje, automatizujte zmierňovanie rizík a spravujte požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb vo veľkom rozsahu.

Microsoft Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb

Umožnite zamestnancom chrániť údaje pomocou jednoducho použiteľných šablón politík a funkcií automatizácie na plynulejší proces požiadaviek vo vzťahu k právam dotknutých osôb.

Ochrana informácií

Microsoft Purview

Chráňte svoje údaje v rôznych cloudoch a na rôznych platformách pomocou riešení na riadenie, ochranu informácií, riadenie rizík a dodržiavanie súladu.

Azure DDoS Protection

Spravovanie koncových bodov

Microsoft Intune

Zobrazujte, spravujte a pomôžte zabezpečiť všetky koncové body na jednom mieste.

Microsoft CloudKnox Permissions Management

Sledujte Microsoft