Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Začíname so zabezpečením od spoločnosti Microsoft

Odstráňte nedostatky a získajte zjednodušenú komplexnú ochranu a odbornosť, ktorú potrebujete na inovácie a rast vo svete plnom zmien. Začnite už dnes.

Umelá inteligencia zabezpečenia

Microsoft Copilot pre zabezpečenie

Chráňte sa rýchlosťou a rozsahom umelej inteligencie s generatívnym asistentom poháňaným umelou inteligenciou.

Identita a prístup

Microsoft Entra ID (predtým Azure Active Directory)

Spravujte a chráňte používateľov, aplikácie, workloady i zariadenia.

Microsoft Azure Key Vault

Bezpečne ukladajte citlivé informácie, ako napríklad kľúče rozhraní API, heslá, certifikáty či kryptografické kľúče, v cloudových aplikáciách a službách a získavajte k nim prístup.

Riadenie Microsoft Entra ID

Chráňte, monitorujte a auditujte prístup ku kritickým prostriedkom.

Microsoft Entra Správa povolení

Spravujte povolenia pre všetky identity používateľov aj workloadov vo všetkých hlavných cloudových infraštruktúrach na jednej združenej platforme.

Microsoft Entra Overenie ID

Vytvárajte, vydávajte a overujte prihlasovacie údaje identity v súlade s ochranou osobných údajov pomocou overenia identity, ktoré vám uľahčí bezpečnú interakciu s kýmkoľvek alebo čímkoľvek.

Microsoft Entra ID workloadov

Spravujte identity digitálnych služieb, ako sú aplikácie a služby, a posilnite ich zabezpečenie. Riaďte ich prístup ku cloudovým zdrojom pomocou politík založených na rizikách a vynucovania prístupu s najmenšími oprávneniami.

XDR a SIEM

Microsoft Sentinel

Zistite a zastavte kybernetické hrozby v celom podniku pomocou inteligentnej analýzy zabezpečenia.

Microsoft Defender for Cloud

Ochráňte multicloudové a hybridné prostredia pomocou komplexného zabezpečenia od vývoja až po režim runtime.

Microsoft Defender XDR

Pomôžte zastaviť kybernetické útoky s automatizovaným zabezpečením medzi doménami a vstavanou umelou inteligenciou.

Microsoft Defender pre koncové body

Zistite a pomôžte zabezpečiť zariadenia so systémom Windows, macOS, Linux, Android, iOS aj sieťové zariadenia pred sofistikovanými hrozbami.

Microsoft Defender pre Office 365

Chráňte Office 365 pred pokročilými kybernetickými hrozbami, ako sú napríklad ohrozenie podnikového e-mailu a neoprávnené získavanie údajov z prihlasovacích údajov. Automaticky preskúmať a napraviť škody spôsobené útokmi.

Microsoft Defender na ochranu identity

Chráňte svoje lokálne identity pomocou prehľadov a analýzy počas všetkých etáp kybernetického útoku.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Modernizujte spôsob zabezpečenia aplikácií, chráňte svoje údaje a zvýšte úroveň zabezpečenia aplikácií pomocou zabezpečenia SaaS (softvér ako služba).

Microsoft Defender Analýza hrozieb

Chráňte svoju organizáciu pred modernými protivníkmi pomocou komplexného prehľadu o miere vystavenia hrozbám. 

Microsoft Security Exposure Management

Znížte riziko a obmedzte vystavenie najkritickejších položiek rizikám pomocou zjednoteného spravovania miery rizika, ktoré poskytuje komplexnú viditeľnosť položiek a ciest kybernetických útokov.

Microsoft Defender Správa rizík

Prepojte pracovné postupy medzi bezpečnostnými a IT tímami a znížte riziko pomocou jedného riešenia na zisťovanie rizík, stanovenie priorít a monitorovanie.

Cloudové zabezpečenie

Microsoft Defender for Cloud

Ochráňte multicloudové a hybridné prostredia pomocou komplexného zabezpečenia od vývoja až po režim runtime.

Microsoft Defender Spravovanie úrovne cloudového zabezpečenia

Posilnite úroveň zabezpečenia v multicloudových a hybridných prostrediach pomocou kontextového spravovania úrovne cloudového zabezpečenia.

Microsoft Defender pre DevOps

Získajte zjednotenú správu zabezpečenia pre DevOps v rámci multicloudových a viackanálových prostredí. Ak chcete zobraziť ukážku funkcií, aktivujte túto možnosť v službe Microsoft Defender for Cloud.

Microsoft Defender Správa externých možných miest útokov

Pozrite si rýchlo sa meniace, globálne a externé miesta útokov v reálnom čase.

Microsoft Azure Firewall

Chráňte svoje údaje pomocou natívneho cloudového a inteligentného zabezpečenia sieťovej brány firewall.

Microsoft Azure Web Application Firewall

Chráňte webové aplikácie pred bežnými metódami webového hakovania, ako je napríklad injektáž SQL, a pred ohrozeniami zabezpečenia, ako je napríklad skriptovanie medzi lokalitami.

Microsoft Azure DDoS Protection

Chráňte svoje aplikácie pred útokmi DDoS (Distributed Denial of Service).

Rozšírené zabezpečenie v GitHube pre Microsoft Azure DevOps

Získajte náskok pred problémami so zabezpečením a identifikujte riziká v GitHube, napravte ich a predchádzajte im.

Zabezpečenie a správa koncových zariadení

Microsoft Defender XDR

Zlepšite svoju ochranu vďaka jednotnému prehľadu, preverovaniu a možnosti reakcií v rámci celého cyklu kybernetického útoku s využitím špičkovej rozšírenej detekcie a reakcie (XDR).

Microsoft Defender pre koncové body

Zistite a pomôžte zabezpečiť zariadenia so systémom Windows, macOS, Linux, Android, iOS aj sieťové zariadenia pred sofistikovanými hrozbami.

Microsoft Defender for IoT – IoT pre podniky

Zabezpečte všetky svoje podnikové zariadenia IoT (Internet vecí).

Microsoft Defender for IoT – prevádzkové technológie

Zabezpečte svoje operácie s ochranou priemyselných systémov, výrobných procesov a kritickej infraštruktúry.

Microsoft Defender for Business

Pomôžte chrániť svoje zariadenia a servery pred online hrozbami, ako je ransomware a malvér, pomocou ochrany podnikovej úrovne pre podniky až s 300 zamestnancami.

Microsoft Intune Suite

Zjednoťte dôležité rozšírené riešenia správy a zabezpečenia koncových bodov. 

Súčasťou balíka Microsoft Intune Suite sú produkty Microsoft Intune Pomoc na diaľku, Microsoft Intune Správa oprávnení koncových bodov, Microsoft Intune Pokročilá analýza Microsoft Intune Správa podnikových aplikácií, Microsoft Cloud PKI a pokročilé funkcie, ktoré obsahuje Microsoft Intune Plan 2.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Ochrana identít pred bezpečnostnými hrozbami

Microsoft Defender na ochranu identity

Chráňte svoje lokálne identity pomocou prehľadov a analýzy počas všetkých etáp kybernetického útoku.

Azure Firewall

Azure Web Application Firewall

Riadenie rizík a ochrana osobných údajov

Microsoft Purview

Chráňte svoje údaje v rôznych cloudoch a na rôznych platformách pomocou riešení na riadenie, ochranu informácií, riadenie rizík a dodržiavanie súladu.

Microsoft Priva Správa rizík ochrany osobných údajov

Chráňte osobné údaje, automatizujte zmierňovanie rizík a spravujte požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb vo veľkom rozsahu.

Microsoft Priva Požiadavky vo vzťahu k právam dotknutých osôb

Umožnite zamestnancom chrániť údaje pomocou jednoducho použiteľných šablón politík a funkcií automatizácie na plynulejší proces požiadaviek vo vzťahu k právam dotknutých osôb.

Ochrana informácií

Microsoft Purview

Chráňte svoje údaje v rôznych cloudoch a na rôznych platformách pomocou riešení na riadenie, ochranu informácií, riadenie rizík a dodržiavanie súladu.

Azure DDoS Protection

Sledujte Microsoft