Microsoft Entra Overenie ID

Overte raz. Používajte všade.

A person sitting at their desk using their mobile phone to create a new credential.

Začnite svoju decentralizovanú cestu identity

Povoľte lepšie zabezpečené interakcie pomocou služby Overenie ID, globálnej platformy od Microsoftu, ktorá je špičkou v odvetví.

Rýchle zaradenie zamestnancov, partnerov a zákazníkov

Pomocou poskytovateľov overovania identity môžete digitálne overovať informácie a zabezpečiť tak dôveryhodnú samoobslužnú registráciu a rýchlejšie zaradenie.

Získajte prístup k aplikáciám a zdrojom s vysokou hodnotou

Pomocou rýchleho overenia prihlasovacích údajov a stavu jednotlivca môžete spoľahlivo udeliť prístup s najmenšími oprávneniami.

Poskytujte samoobslužné obnovenie konta

Nahraďte telefonické hovory podpory zákazníkov a bezpečnostné otázky jednoduchším procesom overenia identít.

Pracujte s partnerom spoločnosti Microsoft

Zabezpečte plynulé a bezpečné overiteľné používanie prihlasovacích údajov, ktoré umožňujú partnerstvá spoločnosti Microsoft s poprednými poskytovateľmi overovania identity.

A child holding up a tablet to show their parent that is sitting at their desk working.

Pozrieť si video

Získajte informácie o službe Overenie ID, o platforme s otvorenými štandardmi, ktorá je navrhnutá tak, aby pomohla organizáciám jednoducho overiť informácie o identite a zároveň chrániť osobné údaje jednotlivcov.

Možnosti služby Overenie ID

Overenie ID vám umožňuje s istotou vydávať a overovať prihlasovacie údaje pracoviska, stav vzdelávania, certifikácie alebo akékoľvek atribúty jedinečnej identity.

Jednoduché nastavenie a nasadenie

Začnite vydávať a prijímať overiteľné prihlasovacie údaje v priebehu niekoľkých minút konfiguráciou služby Overenie ID na svojom portáli správcu služby Microsoft Entra.

Vytvorenie a vydanie prihlasovacích údajov

Prispôsobte a nakonfigurujte overiteľné prihlasovacie údaje pre jednotlivcov pomocou vopred vytvorenej šablóny alebo svojich vlastných pravidiel a súborov návrhu.

Overenie prihlasovacích údajov

Povoľte interakcie, ktoré rešpektujú súkromie jednotlivca. Overujte prihlasovacie údaje služby Overenie ID na základe schválenia jednotlivca cez jeho digitálnu peňaženku.

Pozastavenie alebo zrušenie platnosti prihlasovacích údajov

Odvolávajte alebo pozastavujte aktívny overený stav prihlasovacích údajov jednotlivca a zároveň umožnite, aby neplatné prihlasovacie údaje zostali v jeho vlastníctve.

Pomôžte ľuďom ovládať ich digitálnu identitu

Na základe otvorených štandardov automatizuje služba Overenie ID overovanie prihlasovacích údajov identity a umožňuje interakcie medzi organizáciami a používateľmi, ktoré sú chránené ochranou osobných údajov.

Ako zákazníci používajú Overenie ID

​​​​​Overenie ID je momentálne k dispozícii zadarmo.*

  • Overujte a vydávajte prihlasovacie údaje pracoviska, stav vzdelávania, certifikácie alebo akékoľvek atribúty jedinečnej identity.
  • Umožnite svojim používateľom vlastniť a ovládať svoju digitálnu identitu s cieľom zlepšiť ochranu osobných údajov.
  • Znížte riziko v organizácii a zjednodušte proces auditu.
  • Poskytnite vývojárom bezproblémový spôsob vytvárania aplikácií bez prístupu na server, orientovaných na používateľa.

Začnite svoju decentralizovanú identitu povolením služby Overenie ID zadarmo v Centre spravovania Microsoft Entra. Rýchlo zaraďte a začnite vydávať a overovať prihlasovacie údaje pre zákazníkov implementáciou služby Overenie ID s jedným z našich partnerov.

 

* Microsoft Entra Overenie ID je súčasťou každého predplatného na Azure Active Directory vrátane služby Azure AD Free.

Produkty súvisiace so službou Microsoft Entra

Dokumentácia a školenia

Ochráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

Diagram znázorňuje účasť troch strán v interakcii overiteľných prihlasovacích údajov. Toto riešenie automatizuje overenie prihlasovacích údajov a deklarácií identity.

Overovateľ je organizácia, ktorá požaduje doklad a po potvrdení overuje, či deklarácie v prihlasovacích údajoch spĺňajú požiadavky.

Používateľ prijme a schváli žiadosť o prihlasovacie údaje získané od vydavateľa a odovzdá ich overovateľovi. Deklarácie prihlasovacích údajov sú kryptograficky podpísané súkromným kľúčom používateľa.

Vydavateľ je organizácia, ktorá potvrdzuje deklarácie a udeľuje používateľovi digitálne podpísané prihlasovacie údaje.

Ekosystém organizácií, pracovísk, štátnej správy, škôl, inštitúcií a jednotlivcov pôsobí ako dôveryhodní vydavatelia a overovatelia overiteľných prihlasovacích údajov, pričom používatelia udeľujú povolenie a spravujú prístup prostredníctvom svojej digitálnej peňaženky.