S Microsoft Purview posuniete riadenie na vyššiu úroveň

Riešenia pre oblasti riadenia, ochrany a dodržiavania súladu súvisiace s údajmi organizácie.

Platforma Microsoft Purview poskytuje zabezpečenie vášho najdôležitejšieho majetku: údajov

Nemôžete inovovať bez toho, aby ste vedeli, kde sú vaše údaje. Získajte prehľad, bezpečne spravujte údaje a prekračujte dodržiavanie súladu s platformou Microsoft Purview. Chráňte všetky svoje údaje na platformách, v aplikáciách a cloudoch pomocou komplexných riešení na ochranu informácií, riadenie údajov, riadenie rizík a dodržiavanie súladu.

Porozumenie údajom a ich riadenie

Pochopiť a riadiť citlivé informácie organizácie nebolo nikdy ťažšie. Získajte prehľad o všetkých údajoch a spravujte zdroje v prostredí.

Ochrana údajov bez ohľadu na ich umiestnenie

Chráňte citlivé údaje v aplikáciách, cloudoch a zariadeniach, aj keď’ nie sú uložené na platformách spoločnosti Microsoft.

Zlepšenie úrovne riadenia rizika a dodržiavania súladu

Identifikujte riziká súvisiace s údajmi a spravujte regulačné požiadavky na zabezpečenie dodržiavania súladu organizácie.

Ponuka funkcií produktového radu Microsoft Purview

Pomôžte chrániť údaje organizácie pomocou širokej škály riešení týkajúcich sa zjednoteného riadenia údajov, ochrany informácií, riadenia rizík a dodržiavania súladu.

 • Dodržiavanie súladu pri komunikácii

  Rozvíjajte bezpečné a kompatibilné pracovisko zisťovaním citlivého alebo nevhodného obsahu zdieľaného prostredníctvom komunikačných kanálov organizácie.

 • Správca dodržiavania súladu

  Znížte riziko zmenou zložitých regulačných požiadaviek na konkrétne akcie vylepšenia, ktoré vám pomôžu zvýšiť skóre a sledovať priebeh.

 • Správa životného cyklu údajov

  Klasifikujte a spravujte údaje vo veľkom, aby ste mohli dodržiavať svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, podnikových požiadaviek, podmienok dodržiavania ochrany osobných údajov a nariadení v súvislosti s používaným obsahom.

 • Ochrana pred únikom údajov

  Automaticky chráňte citlivé informácie pred rizikovým a neoprávneným prístupom v aplikáciách, službách, koncových bodoch a lokálnych súboroch.

 • Mapa údajov a katalóg údajov

  Maximalizujte obchodnú hodnotu údajov pre spotrebiteľov vytvorením zjednotenej mapy na automatizáciu a spravovanie metaúdajov z hybridných zdrojov. Vďaka interaktívnej vizualizácii pôvodu údajov zabezpečíte, aby údaje bolo možné jednoducho nájsť a porozumieť ich pôvodu.

 • eDiscovery

  V prípade interných alebo právnych vyšetrovaní objavujte a spravujte miestne údaje pomocou komplexných pracovných postupov.

 • Information Protection

  Objavujte, identifikujte, klasifikujte a chráňte citlivé údaje, ktoré sú pre podnik dôležité, a potom ich spravujte a chráňte v celom prostredí.

 • Spravovanie rizík zvnútra

  Zisťujte a skúmajte kritické riziká v organizácii vrátane krádeže údajov, únikov údajov a porušení politiky zabezpečenia a podniknite kroky v súvislosti s nimi.

Spoločnosť Gartner® označila vo svojej správe 2022 Magic Quadrant™ venujúcej sa archivácii podnikových informácií spoločnosť Microsoft ako lídra v tejto oblasti

Spoločnosť Gartner® označila vo svojej správe 2022 Magic Quadrant™ venujúcej sa archivácii podnikových informácií spoločnosť Microsoft ako lídra v tejto oblasti, a ocenila jej schopnosť realizácie a úplnosť vízie.1

A person smiling.

Prečítajte si skúsenosti našich zákazníkov

Získajte informácie od vedúcich pracovníkov a zákazníkov spoločnosti Microsoft o tom, ako prekročiť dodržiavanie súladu so službou Microsoft Purview.

A group of healthcare professionals standing in a huddle having a conversation.

Blogové príspevky a udalosti

1. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, žiadny produkt ani žiadnu službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené. 

Gartner, Magický kvadrant pre archiváciu podnikových informácií od Michaela Hoecka, Jeffa Vogela, Chandra Mukhyala. 24. januára 2022.