Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

S Microsoft Purview posuniete riadenie na vyššiu úroveň

Získajte ďalšie informácie o riešeniach riadenia, ochrany a dodržiavania súladu pre údaje vašej organizácie.

Microsoft Purview – viac než len bežná ochrana údajov

Objavte nové možnosti, ktoré zmenia spôsob zabezpečenia údajov vašej organizácie v rámci cloudov, zariadení a platforiem.

Umožnite platforme Microsoft Purview chrániť vaše údaje

Získajte prehľad o tom, kde sa nachádzajú vaše údaje, a podporte inovácie. Získajte prehľad, bezpečne spravujte údaje a prekračujte dodržiavanie súladu s platformou Microsoft Purview. Chráňte všetky svoje údaje na platformách, v aplikáciách a cloudoch pomocou komplexných riešení na ochranu informácií, riadenie údajov, riadenie rizík a dodržiavanie súladu.

Porozumenie údajom a ich riadenie

Pochopiť a riadiť citlivé informácie organizácie nebolo nikdy ťažšie. Získajte prehľad o všetkých údajoch a spravujte zdroje v prostredí.

Ochrana údajov bez ohľadu na ich umiestnenie

Chráňte citlivé údaje v aplikáciách, cloudoch a zariadeniach, aj keď’ nie sú uložené na platformách spoločnosti Microsoft.

Zlepšenie úrovne riadenia rizika a dodržiavania súladu

Identifikujte riziká súvisiace s údajmi a spravujte regulačné požiadavky na zabezpečenie dodržiavania súladu organizácie.

Pozrieť si video

Získajte informácie od vedúcich pracovníkov a zákazníkov spoločnosti Microsoft o tom, ako prekročiť dodržiavanie súladu so službou Microsoft Purview.

Preskúmajte produktový rad Microsoft Purview

Pomôžte chrániť údaje organizácie pomocou širokej škály riešení týkajúcich sa zjednoteného riadenia údajov, ochrany informácií, riadenia rizík a dodržiavania súladu.

Audit

Podporujte podrobné vyšetrovania a spĺňajte regulačné požiadavky vďaka dôležitým udalostiam denníka auditu a prispôsobeným politikám uchovávania údajov.

Dodržiavanie súladu pri komunikácii

Rozvíjajte bezpečné a kompatibilné pracovisko zisťovaním citlivého alebo nevhodného obsahu zdieľaného prostredníctvom komunikačných kanálov organizácie.

Správca dodržiavania súladu

Znížte riziko zmenou zložitých regulačných požiadaviek na konkrétne akcie vylepšenia, ktoré vám pomôžu zvýšiť skóre a sledovať priebeh.

Správa životného cyklu údajov

Klasifikujte a spravujte údaje vo veľkom, aby ste mohli dodržiavať svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, podnikových požiadaviek, podmienok dodržiavania ochrany osobných údajov a nariadení v súvislosti s používaným obsahom.

Ochrana pred únikom údajov

Automaticky chráňte citlivé informácie pred rizikovým a neoprávneným prístupom v aplikáciách, službách, koncových bodoch a lokálnych súboroch.

Mapa údajov a katalóg údajov

Maximalizujte obchodnú hodnotu údajov pre spotrebiteľov vytvorením zjednotenej mapy na automatizáciu a spravovanie metaúdajov z hybridných zdrojov. Vďaka interaktívnej vizualizácii pôvodu údajov zabezpečíte, aby údaje bolo možné jednoducho nájsť a porozumieť ich pôvodu.

eDiscovery

V prípade interných alebo právnych vyšetrovaní objavujte a spravujte miestne údaje pomocou komplexných pracovných postupov.

Information Protection

Objavujte, identifikujte, klasifikujte a chráňte citlivé údaje, ktoré sú pre podnik dôležité, a potom ich spravujte a chráňte v celom prostredí.

Spravovanie rizík zvnútra

Zisťujte a skúmajte kritické riziká v organizácii vrátane krádeže údajov, únikov údajov a porušení politiky zabezpečenia a podniknite kroky v súvislosti s nimi.

Efektívnejšia práca

Ušetrite až 60 percent vďaka riešeniu zabezpečenia od spoločnosti Microsoft namiesto niekoľkých rôznych riešení.1

Umožnite adaptívnu ochranu pomocou služby Microsoft Purview

Automaticky optimalizujte ochranu údajov.

Uznanie v rámci odvetvia

Zistite, prečo analytici z odvetvia a iní odborníci na zabezpečenie označili spoločnosť Microsoft za lídra v oblasti zabezpečenia a dodržiavania súladu.

Riešenie najväčších výziev v oblasti zabezpečenia údajov

Spoznajte štyri stratégie na prekonanie bežných problémov, s ktorými sa organizácie v dobe meniacich sa pracovných modelov a neustále zložitejšej ochrany pred rizikami súvisiacimi s údajmi stretávajú.

Žena sediaca za stolom sa pozerá na obrazovku.

Prečítajte si skúsenosti našich zákazníkov

Blogové príspevky a udalosti

Blog

Budúcnosť riadenia údajov

Získajte ďalšie informácie o riešení Microsoft Purview, nových funkciách produktu a o tom, aký vplyv má dnešné pracovné prostredie na oblasť údajov. 

Webinár

Štyri prístupy k dodržiavaniu súladu a zabezpečeniu údajov

Riadenie dodržiavania súladu nebude nikdy jednoduché, existujú však spôsoby, ako ho zjednodušiť a sprehľadniť.

Elektronická kniha

Stručný kurz o riešení Microsoft Purview

Chráňte, riaďte a spravujte svoj najdôležitejší majetok – údaje. 

Blog

Tri stratégie na spustenie plánu riadenia údajov

Preskúmajte kľúčové kroky na riadenie údajov vo svojej organizácii.

Začíname

Chráňte všetko a tvorte svoju budúcnosť ešte dnes. Spustite bezplatnú skúšobnú verziu.

  • [1] Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadnych dodávateľov, produkty ani služby, ktoré uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie alebo iné označenie. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenia o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odopiera v súvislosti s týmto výskumom akékoľvek záruky (výslovné alebo implicitné) vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

    GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.

    Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Information Archiving (Magický kvadrant pre archiváciu podnikových informácií), Michael Hoeck, Jeff Vogel, Chandra Mukhyala. 24. január 2022.

Sledujte Microsoft