Overovanie bez hesiel

Hakeri sa nevlamujú, ale prihlasujú. Chráňte jeden z najbežnejších vstupných bodov útočníkov tak, že zrušíte používanie hesiel.

A person sitting at a table with a tablet resting in front of them while they are looking at their mobile phone.

Nulová dôvera (Zero Trust) sa začína so zabezpečeným prístupom

Transformujte zabezpečenie svojich vstupných bodov pomocou špičkovej technológie overovania bez hesla od spoločnosti Microsoft.

Znížte riziko s lídrom v oblasti zabezpečenia údajov

Znížte riziko zneužitia pomocou inovácií v odvetvových štandardoch bez hesla, ktoré nastavila spoločnosť Microsoft, zakladajúci člen aliancie FIDO2.

Dramaticky nižšie náklady na IT

Zvýšte produktivitu úplným odstránením politík používajúcich heslá a žiadostí o podporu pri vytvorení nového hesla zo zoznamu úloh svojho tímu.

Zaistite bezproblémové používateľské skúsenosti

Osloboďte používateľov od spravovania hesiel pomocou overovania bez použitia hesla, ktoré podporuje široká sieť spoločnosti Microsoft a našich partnerov.

Povýšte zabezpečenie pri prihlasovaní z lepšej na najlepšiu úroveň

Eliminujte krádeže hesiel nadobro pomocou najsilnejšej metódy overenia dostupnej na lokalite Marketplace.

Spravujte overenia bez hesla v službe Azure Active Directory, ktorá je teraz súčasťou služby Microsoft Entra

Pomocou Sprievodcu metódami bez hesla v službe Azure Active Directory (Azure AD) môžete spravovať funkciu Windows Hello for Business, aplikáciu Microsoft Authenticator a kľúče zabezpečenia FIDO2 pre všetkých používateľov.

A person sitting at a round table using a tablet.

Windows Hello for Business

Povoľte bezpečnejšie prihlásenia použitím biometrického overovania pre zariadenia s Windowsom.

An employee sitting at their desk showing another employee who is standing over their shoulder information on a monitor.

Aplikácia Microsoft Authenticator

Umožnite zamestnancom a partnerom overiť ich identity pomocou biometrických údajov alebo PIN kódu v ich mobilnom zariadení.

A person standing at a table using a pen to navigate on a tablet.

Kľúče zabezpečenia FIDO2

Nahraďte mená používateľov a heslá externým kľúčom zabezpečenia alebo kľúčom platformy zabudovaným do zariadenia.

A person sitting at a round table using a tablet.

Windows Hello for Business

Povoľte bezpečnejšie prihlásenia použitím biometrického overovania pre zariadenia s Windowsom.

An employee sitting at their desk showing another employee who is standing over their shoulder information on a monitor.

Aplikácia Microsoft Authenticator

Umožnite zamestnancom a partnerom overiť ich identity pomocou biometrických údajov alebo PIN kódu v ich mobilnom zariadení.

A person standing at a table using a pen to navigate on a tablet.

Kľúče zabezpečenia FIDO2

Nahraďte mená používateľov a heslá externým kľúčom zabezpečenia alebo kľúčom platformy zabudovaným do zariadenia.

Ocenenia v rámci odvetvia

Zistite, ako zákazníci spoločnosti Microsoft rušia používanie hesiel

Viac o overení bez hesla

Súvisiace riešenia

Funkcie, ako napríklad viacfaktorové overovanie, môžu pomôcť so zabezpečením vašej organizácie, ale používatelia sú často frustrovaní ďalšou vrstvou zabezpečenia navyše, ako aj potrebou pamätať si heslá. Metódy overovania bez hesiel sú pohodlnejšie, pretože nie je potrebné si pamätať žiadne heslo, a sú kompatibilné s väčšinou zariadení a systémov. Navyše je prakticky nemožné ich zneužiť na neoprávnené získavanie údajov.

Chráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

  1. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani žiadnu službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenia o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom akékoľvek záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
    GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.
  2. Gartner, Magic Quadrant for Access Management, 1. november 2021, Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelley.