Zabezpečenie IoT

Zabezpečte najrýchlejšie rastúce možné miesta útokov vo svojej organizácii.

Zabezpečenie IoT bez kompromisov

Zvýšte svoje zabezpečenie pomocou komplexných riešení od spoločnosti Microsoft, ktoré chránia vaše prostredie IoT.

Zvýšená viditeľnosť

Získajte prehľad a kriticky dôležitý kontext pre všetky svoje zdroje a zariadenia IoT.

Lepšia celková úroveň zabezpečenia IoT

Znížte možné miesta útokov pomocou prístupu svoju plochu útoku pomocou prístupu s prioritizáciou rizík.

Zastavenie sofistikovaných útokov

Získajte prehľad vďaka vstavanej umelej inteligencii, automatizácii a odbornosti.

Rýchla odozva na incidenty

Reagujte rýchlejšie pomocou nástrojov optimalizovaných pre centrum zabezpečenia prevádzky (SOC).

Prečo zabezpečenie IoT

Útoky na infraštruktúru IoT nie sú len hypotetické. Protivníci čoraz viac používajú tieto zariadenia na to, aby sa vyhli detekcii a podnikli širšie útoky.

Produkty zabezpečenia IoT

A person leaning over a table with one hand resting on a laptop and using a mobile phone with the other.

Microsoft Defender for IoT

Získajte lepší prehľad a zastavte komplexné viacstupňové útoky proti IoT, OT a priemyselným kontrolným systémom (ICS).

A person with one eye closed smiling at their desk.

Microsoft 365 Defender

Predchádzajte útokom na svoje identity, koncové body, aplikácie, e-maily, údaje či cloudové aplikácie a zisťujte ich vďaka pokročilým možnostiam zisťovania a odozvy.

A person looking to their right, presumably having a conversation.

Microsoft Sentinel

Získajte komplexný prehľad o celej veľkej organizácii prostredníctvom cloudového riešenia SIEM (security Information and event management).

A person leaning over a table with one hand resting on a laptop and using a mobile phone with the other.

Microsoft Defender for IoT

Získajte lepší prehľad a zastavte komplexné viacstupňové útoky proti IoT, OT a priemyselným kontrolným systémom (ICS).

A person with one eye closed smiling at their desk.

Microsoft 365 Defender

Predchádzajte útokom na svoje identity, koncové body, aplikácie, e-maily, údaje či cloudové aplikácie a zisťujte ich vďaka pokročilým možnostiam zisťovania a odozvy.

A person looking to their right, presumably having a conversation.

Microsoft Sentinel

Získajte komplexný prehľad o celej veľkej organizácii prostredníctvom cloudového riešenia SIEM (security Information and event management).

Prehľad o zbližovaní IoT a OT

Zistite, ako chrániť nespravované riešenia IoT, ICS a OT, v elektronickej knihe Microsoft Defender for IoT.

Two people working in a room full of screens showing security information, graphs and maps.

Zistite, ako sa zákazníci bránia proti hrozbám IoT

Prehľad o zabezpečení IoT

Ochrana všetkého

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

Chráňte, čo bude nasledovať v inováciách IoT. Internet vecí rozšíril možnosti. Útočníci však využívajú čoraz viac možných miest útokov. Podporujte inovácie so silnejším zabezpečením IoT.

1. Časť 1. Súhrn, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise (Stav kybernetickej bezpečnosti IoT/OT vo veľkej organizácii), Ponemon Institute, november 2021, s. 1

2. Časť 1. Súhrn, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise (Stav kybernetickej bezpečnosti IoT/OT vo veľkej organizácii), Ponemon Institute, november 2021, s. 2

3.Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani žiadnu službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenia o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.

4. Gartner, Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms, Alfonso Velosa, Ted Friedman, Katell Thielemann, Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, Eric Goodness, Matthew Flatley, Lloyd Jones, Kevin Quinn, 18. októbra 2021.

5. © 2021 The MITRE Corporation. Toto dielo je reprodukované a distribuované s povolením spoločnosti MITRE Corporation.