Zabezpečenie priemyselnej a kritickej infraštruktúry

Získajte prehľad a kontrolu nad prostredím priemyselného IoT.

Two industrial workers wearing uniforms and hard hats looking at a tablet.

Náskok pred kybernetickými hrozbami priemyselného IoT

Chráňte rastúci počet možných miest útokov komplexnými riešeniami od spoločnosti Microsoft.

Zvýšená viditeľnosť

Získajte prehľad a najdôležitejší kontext o všetkých svojich priemyselných kontrolných systémoch (ICS) a prevádzkových technológiách (OT).

Lepšia celková úroveň zabezpečenia IoT

Znížte možné miesta útokov pomocou prístupu svoju plochu útoku pomocou prístupu s prioritizáciou rizík.

Zastavenie sofistikovaných útokov

Získajte výhodu vďaka vstavanej umelej inteligencii, automatizácii a odborným znalostiam, ktoré používajú vlastnícku analýzu hrozieb na ochranu pred bezpečnostnými hrozbami a účastníkmi IoT/OT.

Rýchla odozva na incidenty

Reagujte rýchlejšie pomocou nástrojov optimalizovaných pre centrum zabezpečenia prevádzky (SOC).

Prípad zabezpečenia ICS a OT

Útoky na priemyselný IoT nie sú len hypotetické. Zariadenia ICS a OT sú čoraz viac ohrozované účastníkmi hrozieb, ktorí sa snažia vyhýbať detekcii.

Produkty zabezpečenia priemyselného IoT

A person leaning over a table using a mobile phone and laptop.

Microsoft Defender for IoT

Získajte lepší prehľad a zastavte komplexné viacstupňové útoky na svoj priemyselný IoT, OT a ICS.

A disabled person smiling and using a laptop.

Microsoft 365 Defender

Predchádzajte útokom na svoje identity, koncové body, aplikácie, e-maily, údaje či cloudové aplikácie a zisťujte ich vďaka pokročilým možnostiam zisťovania a odozvy.

A person looking to their right and having a conversation.

Microsoft Sentinel

Získajte komplexný prehľad o celej veľkej organizácii prostredníctvom cloudového riešenia SIEM (security Information and event management).

A person leaning over a table using a mobile phone and laptop.

Microsoft Defender for IoT

Získajte lepší prehľad a zastavte komplexné viacstupňové útoky na svoj priemyselný IoT, OT a ICS.

A disabled person smiling and using a laptop.

Microsoft 365 Defender

Predchádzajte útokom na svoje identity, koncové body, aplikácie, e-maily, údaje či cloudové aplikácie a zisťujte ich vďaka pokročilým možnostiam zisťovania a odozvy.

A person looking to their right and having a conversation.

Microsoft Sentinel

Získajte komplexný prehľad o celej veľkej organizácii prostredníctvom cloudového riešenia SIEM (security Information and event management).

Prehľad o zbližovaní IoT a OT

Zistite, ako chrániť nespravované riešenia IoT, ICS a OT, v elektronickej knihe Microsoft Defender for IoT.

A warehouse with workers walking.

Zistite, ako sa zákazníci bránia proti hrozbám IoT

Aktualizovaný prehľad o zabezpečení priemyselného IoT

Skúmanie súvisiacich riešení

Ochrana všetkého

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

Podľa správy State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise (Stav kybernetickej bezpečnosti IoT/OT vo veľkej organizácii), správy vytvorenej inštitútom Ponemon Institute, sa organizácie čoraz viac spoliehajú na zariadenia priemyselného IoT na optimalizáciu prevádzky a podporu rastu podniku. Existuje však napätie medzi strategickými cieľmi a rizikami zabezpečenia týchto zariadení, z ktorých mnohé nie sú spravované. Riešenia zabezpečenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali lepší prehľad a zisťovanie hrozieb zariadení ICS a OT, pomáhajú pri inováciách a podnikovej transformácii.

  1. Časť 1. Súhrn, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise (Stav kybernetickej bezpečnosti IoT/OT vo veľkej organizácii), Ponemon Institute, november 2021, s. 1
  2. Časť 1. Súhrn, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise (Stav kybernetickej bezpečnosti IoT/OT vo veľkej organizácii), Ponemon Institute, november 2021, s. 2
  3. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktoré uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie alebo iné označenie. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenia o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používajú s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.
  4. Gartner, Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms, Alfonso Velosa, Ted Friedman, Katell Thielemann, Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, Eric Goodness, Matthew Flatley, Lloyd Jones, Kevin Quinn, 18. októbra 2021.
  5. © 2021 The MITRE Corporation. Toto dielo je reprodukované a distribuované s povolením spoločnosti MITRE Corporation.