Ochrana a riadenie informácií

Chráňte údaje bez ohľadu na ich umiestnenie. Chráňte citlivé údaje v cloude, aplikáciách aj zariadeniach.

Information protection and governance

Prečo používať ochranu a riadenie informácií?

Vďaka vstavaným, inteligentným, zjednoteným a rozšíriteľným riešeniam môžete chrániť a riadiť svoje údaje bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Vstavaná ochrana

Využívajte výhody vyplývajúce z možností ochrany a riadenia informácií, ktoré sú súčasťou aplikácií a služieb Microsoft 365, služby Power BI, prehliadača Edge a zariadení s Windowsom 11.

Zjednotené spravovanie

Konfigurujte a spravujte politiky a prezerajte si analýzy vo svojom lokálnom prostredí, aplikáciách a službách spoločnosti Microsoft 365, cloudových službách, ktoré nepatria spoločnosti Microsoft, a v zariadeniach – to všetko z jednej konzoly.

Inteligentné údaje

Presne identifikujte citlivé informácie vo svojom podniku s komplexnými možnosťami klasifikácie vrátane strojového učenia.

Rozsiahle možnosti

Neustále rozširujte ochranu a riadenie informácií na obľúbené aplikácie a služby pomocou súpravy SDK a konektorov.

Pracujte efektívnejšie

Ušetrite až 60 percent vďaka komplexnému riešeniu zabezpečenia od spoločnosti Microsoft namiesto niekoľkých rôznych riešení.1

Prečo je ochrana a riadenie informácií dôležité?

4 milióny USD

Náklady

Priemerné náklady úniku údajov v roku 2019.2

88 %

Strata údajov

Percento organizácií, ktoré nedokážu spoľahlivo zabrániť strate citlivých údajov.3

Produkty na ochranu a riadenie informácií

Two people looking at a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Microsoft Purview Information Protection

Implementujte službu Information Protection, ktorá pomáha zisťovať, klasifikovať a chrániť citlivé informácie bez ohľadu na to, kde sú uložené alebo kam sa prenášajú.

A person using a laptop.

Správa životného cyklu údajov Microsoft Purview

S možnosťami služby  Purview Spravovanie životného cyklu údajov môžete riadiť svoje údaje tak, aby spĺňali požiadavky dodržiavania súladu alebo regulačné požiadavky.

A person working at their desk.

Microsoft Purview Ochrana pred únikom údajov

Používajte konzistentnú množinu politík v cloude, v lokálnych prostrediach a koncových bodoch na monitorovanie rizikových aktivít s citlivými údajmi, predchádzanie týmto aktivitám a ich nápravu.

Two people looking at a tablet connected to a keyboard and a desktop monitor.

Microsoft Purview Information Protection

Implementujte službu Information Protection, ktorá pomáha zisťovať, klasifikovať a chrániť citlivé informácie bez ohľadu na to, kde sú uložené alebo kam sa prenášajú.

A person using a laptop.

Správa životného cyklu údajov Microsoft Purview

S možnosťami služby  Purview Spravovanie životného cyklu údajov môžete riadiť svoje údaje tak, aby spĺňali požiadavky dodržiavania súladu alebo regulačné požiadavky.

A person working at their desk.

Microsoft Purview Ochrana pred únikom údajov

Používajte konzistentnú množinu politík v cloude, v lokálnych prostrediach a koncových bodoch na monitorovanie rizikových aktivít s citlivými údajmi, predchádzanie týmto aktivitám a ich nápravu.

The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms (Platformy zabezpečenia neštruktúrovaných údajov)

Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft lídrom v správe The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms (Platformy zabezpečenia neštruktúrovaných údajov), 2. štvrťrok 2021.4

One person writing on a whiteboard and two people sitting at a table having a conversation.

Pomôžte chrániť a riadiť svoju rýchlo rastúcu údajovú stopu so spoločnosťou Microsoft

A person standing up at their desk using a computer.

Ochráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

2. 2019 Cost of a Data Breach Report (Správa o nákladoch na únik údajov v roku 2019), inštitút Ponemon Institute.

3. Security Concerns Security Priorities Survey 2020 (Prieskum o prioritách a obavách zabezpečenia za rok 2020), spoločnosť Forrester.

4. The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms, Q2 2021 (Platformy zabezpečenia neštruktúrovaných údajov, 2. štvrťrok 2021), Heidi Shayová, máj 2021.