Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Ochrana a riadenie informácií

Chráňte údaje bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Pomôžte chrániť citlivé údaje v cloude, aplikáciách aj zariadeniach.

Microsoft Purview – viac než len bežná ochrana údajov

Objavte nové možnosti, ktoré zmenia spôsob zabezpečenia údajov vašej organizácie v rámci cloudov, zariadení a platforiem.

Prečo používať ochranu a riadenie informácií?

Vďaka vstavaným, inteligentným, zjednoteným a rozšíriteľným riešeniam môžete chrániť a riadiť svoje údaje bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Vstavaná ochrana

Využívajte výhody vyplývajúce z možností ochrany a riadenia informácií, ktoré sú súčasťou aplikácií a služieb Microsoft 365, služby Power BI, prehliadačov Edge a zariadení s Windowsom 11.

Zjednotená správa

Konfigurujte a spravujte politiky a prezerajte si analýzy vo svojom lokálnom prostredí, aplikáciách a službách spoločnosti Microsoft 365, cloudových službách, ktoré nepatria spoločnosti Microsoft, a v zariadeniach – to všetko z jednej konzoly.

Inteligentné údaje

Presne identifikujte citlivé informácie vo svojom podniku s komplexnými možnosťami klasifikácie vrátane strojového učenia.

Rozšíriteľné možnosti

Neustále rozširujte ochranu a riadenie informácií na obľúbené aplikácie a služby pomocou súprav SDK a konektorov.

Prečo sú ochrana a riadenie informácií dôležité?

15,4 mil. USD

náklady

Celkové priemerné ročné náklady na aktivity zamerané na riešenie hrozieb zvnútra za 12-mesačné obdobie.2

83 %

incidentov v súvislosti so zabezpečením údajov

Percento organizácií, ktoré od svojho vzniku museli riešiť viac ako jeden únik údajov.3

80 %

organizácií

Percento vedúcich pracovníkov, ktorí zakúpili viacero produktov na splnenie požiadaviek v súvislosti s dodržiavaním súladu a ochranou údajov.4

Produkty na ochranu a riadenie informácií

Dvaja ľudia sa nakláňajú ponad stôl a pozerajú na zariadenie Surface pripojené k monitoru stolného počítača

Microsoft Purview Information Protection

Implementujte ochranu informácií, ktorá pomáha zisťovať, klasifikovať a chrániť citlivé informácie bez ohľadu na to, kde sú uložené alebo kam sa prenášajú.

Viacerí ľudia stoja okolo monitora stolného počítača a rozprávajú sa.

Správa životného cyklu údajov Microsoft Purview

Vďaka správe životného cyklu údajov môžete riadiť svoje údaje tak, aby spĺňali požiadavky dodržiavania súladu alebo regulačné požiadavky.

Microsoft Purview Ochrana pred únikom údajov

Používajte konzistentnú množinu politík v cloude, v lokálnych prostrediach a koncových bodoch na monitorovanie rizikových aktivít s citlivými údajmi, predchádzanie týmto aktivitám a ich nápravu.

Späť na karty

The Forrester Wave™: Data Security Platforms (Platformy na zabezpečenie údajov)

Spoločnosť Microsoft bola zaradená medzi lídrov v správe The Forrester Wave™: Data Security Platforms za 1. štvrťrok 2023, zameranej na platformy na zabezpečenie údajov 5

Pomôžte chrániť a riadiť svoju rýchlo rastúcu údajovú stopu za pomoci spoločnosti Microsoft

Osoba stojí pri stole a pozerá na monitor stolného počítača

Pomôžte chrániť svoje údaje vo všetkých bodoch

Oboznámte sa s trojstupňovým prístupom na efektívnejšiu správu údajov v lokálnych, hybridných a multicloudových prostrediach.

Elektronická kniha s názvom Tri kroky na komplexnú ochranu údajov

Ochrana všetkého

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes.

  • [2] 2022 Cost of Insider Threats: Global Report (Náklady na hrozby zvnútra v roku 2022: globálna správa), Ponemon Institute.
  • [3] Cost of a Data Breach Report 2022 (Koľko stojí únik údajov: správa za rok 2022), IBM Security.
  • [4] Prieskum z februára 2022 s 200 americkými vedúcimi pracovníkmi z oblasti dodržiavania súladu (n=100, 599 – 999 zamestnancov, n=100, viac ako 1 000 zamestnancov), ktorý si spoločnosť Microsoft objednala u spoločnosti MDC Research.
  • [5] The Forrester Wave™: Data Security Platforms, Q1 2023 (Platformy na zabezpečenie údajov, 1. štvrťrok 2023), Heidi Sheyová, Amy DeMartineová, Sarah Moranová, Christine Turleyová, marec 2023.

Sledujte Microsoft