A person sitting at a desk using a computer with multiple monitors.

Chráňte sa pred zneužitím identity

Pomôžte svojim pracovníkom, aby zostali produktívni a pracovali v bezpečnom prostredí. Udeľujte prístup k zdrojom a údajom s využitím silného overovania a adaptívnych politík prístupu s vyhodnocovaním rizík v reálnom čase.

Poskytujte efektívne a výkonné zabezpečenie identity

Chráňte svojich pracovníkov a poskytnite im ďalšie možnosti

Chráňte sa pred zneužitím identity a pomôžte zabezpečiť, aby mali k zdrojom prístup len overení používatelia a dôveryhodné zariadenia.

Zvýšte úroveň zabezpečenia aplikácií a údajov

Zlepšite prehľad a kontrolu nad prístupom a aktivitami v rámci všetkých aplikácií a údajov.

Poskytujte bezproblémové možnosti pre používateľov

Poskytnite používateľom ľubovoľného zariadenia alebo siete lepšie zabezpečený prístup k zdrojom.

Maersk.
"Spoločnosť Maersk posilňuje globálne operácie pomocou integrovaného riešenia zabezpečenia, ktoré zahŕňa ochranu identity, viacfaktorové overovanie a funkcie podmieneného prístupu v službe Azure Active Directory (Azure AD)."

Prečo je zabezpečenie prístupu dôležité?

Chráňte prístup k zdrojom

Chráňte sa pred narušeniami spôsobenými stratou či odcudzením prihlasovacích údajov pomocou ochrany heslom a silného overovania.

Vynucujte podrobné riadenie prístupu

Zlepšite prehľad a kontrolu nad prístupom pomocou adaptívnych politík vychádzajúcich z kontextuálnych faktorov, akými sú napríklad používateľ, zariadenie, poloha a informácie o rizikách v reálnom čase.

Automatizujte zisťovanie a nápravu rizík

Inteligentne rozpoznávajte narušené kontá a reagujte na ne pomocou cloudovej umelej inteligencie a možností automatizácie, ktoré vám pomôžu s prevenciou zneužitia kont.

Zabezpečený prístup v prepojenom svete

Chráňte identity a zabezpečte prístup k zdrojom

Azure Active Directory (Azure AD) poskytuje kompletné riešenie spravovania identít a prístupu s integrovaným zabezpečením, ktoré vám pomôže spravovať a chrániť pracovníkov a údaje.

Zabezpečte prístup k zdrojom pomocou silného overovania

Vynucujte podrobné riadenie pomocou adaptívnych politík

Automatizujte zisťovanie a nápravu rizík

Identifikujte a monitorujte bezpečnostné riziká

Podrobné oboznámenie so službou Azure AD

Ďalšie zdroje informácií

Najvhodnejšie postupy na spravovanie vzdialených pracovníkov

Získajte informácie o tom, ako môžete rýchlo a jednoducho sprevádzkovať službu Azure Active Directory a stať sa tak hrdinom svojej organizácie.

Podmienený prístup na zabezpečenie práce na diaľku

V týchto najčastejších otázkach nájdete najvhodnejšie postupy a tipy, ktoré sú v súlade s princípmi nulovej dôvery (Zero Trust).

Vylepšená umelá inteligencia chrániaca konto pred zneužitím

Získajte informácie o vede, ktorá stojí za ochranou identity, a o tom, ako posúva analýzy zabezpečenia na vyššiu úroveň.